محاسبات سرانگشتی ضخامت پی گسترده (رادیه)

محاسبات سرانگشتی ضخامت پی گسترده (رادیه)

محاسبه  سرانگشتی ضخامت پی در پی گسترده

ضخامت پی=تعداد طبقات *۱۰+۲۰سانتیمتر>50 سانتیمتر

نکته:محاسبه گفته شده برای خاک تیپ ۳ صحیح می باشد.

جدول محاسبه سریع ضریب زلزله و برش پایه و نیروی جانبی در ساختمان و محاسبه سریع زلزله

سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه مهاربندی برون محور فلزی و قاب خمشی قاب خمشی بتن مسلح متوسط مهاربندی هم محور فولادی تعداد طبقات ساختمان
۰.۰۹۷ ۰.۰۸۷۵ ۰.۱۲۵ ۰.۱۲۵ ۰.۱۴۵۸ یک و دو و سه طبقه با خاک نوع ۲
۰.۱۰۶۷ ۰.۰۹۶ ۰.۱۳۷۴ ۰.۱۳۷۴ ۰.۱۶ یک و دو و سه طبقه با خاک نوع ۳
۰.۰۹۷ ۰.۰۸۶ ۰.۱۲۳ ۰.۱۲۵ ۰.۱۴۵۸ چهار طبقه با خاک نوع ۲
۰.۱۰۶۷ ۰.۰۹۶ ۰.۱۳۷۴ ۰.۱۳۷۴ ۰.۱۶ چهار طبقه با خاک نوع ۳
۰.۰۹۶۶ ۰.۰۸۷۵ ۰.۱۱۹۷ ۰.۱۱۹۷ ۰.۱۴۵۸ پنج طبقه با خاک نوع ۲
۰.۱۰۶۹ ۰.۰۹۶ ۰.۱۳۷۴ ۰.۱۳۷۴ ۰.۱۶ پنج طبقه با خاک نوع ۳

نکات:

  • ضریب زلزله برای ساختمان های با اهمیت زیاد اعداد جدول در ۱.۲ ضرب و ساختمان ها با اهمیت خیلی زیاد در ۱.۴ ضرب گردد.
  • ضریب زلزله برای ساختمان های با خطر لرزه خیزی زیاد اعداد جدول در ۰.۸۵۷ ضرب و ساختمان ها با خطر لرزه خیزی نسبی متوسط در ۰.۷۱۴ ضرب گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.