پیش فرض های رویکرد نیل به هدف در سازمان ها کدامند؟

پیش فرض های رویکرد نیل به هدف در سازمان ها کدامند؟

سازمان­ها، پدیده­هایی عقلایی بوده و در پی تحقق هدفند و دستیابی موفقت­آمیز به هدف معیاری مناسب برای سنجش اثربخشی، مستلزم پیش فرض­های دیگری است که باید معتبر باشند تا تحقق هدف به عنوان معیار اثربخشی سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

ـ داشتن اهداف نهائی

ـ مشخص بودن اهداف و تعریف آنها جهت درک بهتر

ـ قابل کنترل و اداره بودن اهداف

ـ توافق عمومی و اجماع بر روی اهداف

ـ قابل اندازه گیری بودن پیشرفت به سوی هدف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.