تاخیرات پروژه و انواع و نکات آن

تاخیرات پروژه و انواع و نکات آن

تاخیر در پروژه

به طور کلی هر پروژه ای می بایست در مدت زمان اولیه پیمان، به اتمام رسد حال چنانچه به هر دلیلی این پروژه نتواند در مدت زمان اولیه پیمان به اتمام رسد پروژه دچار تاخیر گردیده است.

انواع تاخیر در پروژه

 1. تاخیرات خارج از قصور پیمانکار یا تاخیرات مجاز
 2. تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار یا تاخیرات غیر مجاز

تاخیر مجاز در پروژه

 1. تاخیر در تحویل کارگاه (کارفرما کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد)
 2. تاخیر در تحویل نقشه ها و دستور کارها (از طرف کارفرما)
 3. تاخیر به علت وجود معارض ملکی یا تاسیساتی در محل سایت پروژه.
 4. تاخیر به علت شرایط جوی
 5. تاخیر به علت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها
 6. تاخیر به علت عدم پرداخت به موقع پیش پرداخت ها
 7. تاخیر به علت عدم تشکیل کمیسیون تحویل موقت

تاخیر  غیر مجاز در پروژه

 1. تاخیر پیمانکار در تحویل کارگاه
 2. ایجاد هر گونه درگیری فی ما بین پیمانکاران جز که منجر به توقف زمانی پروژه گردد.
 3. ایجاد تاخیر در پروژه به جهت کمبود ماشین آلات

نحوه محاسبه تاخیرات ازعدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها

مطابق با شرایط عمومی پیمان کارفرما می بایست درمدت ضرب الاجل مقرر(معمولا ۲۰ روز پس از تحویل صورت وضعیت ) مبلغ کارکرد پیمانکار را در وجه ایشان بپردازد ولیکن چنانچه کارفرما به هر دلیلی من جمله نداشتن بودجه ، در پرداخت تمام یا بخشی از مطالبات پیمانکار در طول پروژه تاخیر نماید، این تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار، موجب تمدید مدت پیمان می شود و بدیهی است که تمدید مدت پیمان باعث تحمیل بار مالی به پروژه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.