دانلود مقاله عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی


دانلود مقاله عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی

چکیده: عنوان این تحقیق ، عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه نواحی پنجگانه ی شهر تبریز است.

در این تحقیق تلاش شده است تأثیر علاقه دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی، میزان استفاده از وسایل آموزشی، جنسیت و همچنین میزان استفاده از روش تدریس فعال دبیر زبان و ادبیات فارسی، استفاده دبیر از روش های مختلف آزمون های کتبی به عنوان عوامل تأثیر گذار در وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی متوسطه مورد بررسی قرار گیرند.

جامعه‌ی آماری در این تحقیق شامل کلیه‌ی دبیران زبان و ادبیات فارسی نواحی پنجگانه‌ی شهر تبریز در سال تحصیلی 86-85 می باشد و بر این اساس حجم جامعه‌ی آماری به تعداد 469 نفر دبیر
می باشد.

روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی میدانی می باشد. 212 نفر آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که پس از طی مراحل ساخت آن بر روی آزمودنی های پژوهش اجرا گردید. ضریب پایایی به دست آمده برای پرسشنامه های دبیران با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 8/0 محاسبه گردیده است.

از روش های آماری میانگین، فراوانی، درصد، درصد تراکمی،آزمون خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T-test استفاده شده است.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 13
حجم: 23.8 کیلوبایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 − یک =