دانلود جزوه تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد

دانلود جزوه تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد

سرفصل های جزوه تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد :

فصل ۱- مفاهیم تحقیق در عملیات و مدل سازی

مقدمه

مدلسازی مسائل

تعاریف

فرآیند تصمیم گیری و حل مسائل تحقیق در عملیات

بخش های اصلی مدل برنامه ریزی خطی

مدل کلی یک برنامه ریزی خطی

تعریف پارامترها و متغیرها

فرضیات برنامه ریزی خطی

تبدیلات مدل برنامه ریزی خطی

فصل ۲- روش های حل مسائل برنامه ریزی خطی

تعاریف

روش ترسیمی (هندسی)

آنالیز روش ترسیمی

روش سیمپلکس

حالت های غیراستاندارد سیمپلکس

سیمپلکس دومرحله ای (دوفازی)

روش M بزرگ

بررسی حالات خاص روش سیمپلکس

فصل ۳- جبر ماتریسی و سیمپلکس اصلاح شده

بردار و فضای برداری

استقلال بردارها

وابستگی بردارها

ماتریس ها

ماتریس های خاص

اعمال سطر و ستونی ماتریس

دترمینان

رتبه ماتریس (Rank)

ماتریس وارون (معکوس)

سیمپلکس اصلاح شده (ماتریسی)

فصل ۴- دوگان (ثانویه) مسایل برنامه ریزی خطی

تعاریف و مفاهیم

روابط متقابل مسئله اولیه و ثانویه

قضایای مسئله دوگان

روابط متقابل جواب های مسئله اولیه و ثانویه

روابط متقابل جداول مسئله اولیه و ثانویه

روابط متقابل ماتریس اولیه و ثانویه

تفسیر اقتصادی جداول سیمپلکس

روش حل سیمپلکس ثانویه

مقایسه روش سیمپلکس معمولی و سیمپلکس ثانویه

نوع خاص سیمپلکس ثانویه (محدودیت مصنوعی)

قضیه فارکاس

مسائل معادل در برنامه ریزی خطی

۵- تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتریک

تحلیل حساسیت

حالات مختلف آنالیز حساسیت

تأثیر تغییرات ضرایب در جواب بهینه

تعیین حدود ضرایب به گونه ای که جواب بهینه تغییر نکند

تأثیر تغییرات ساختاری مسائل برنامه ریزی بر جواب بهینه

قانون صد در صد

برنامه ریزی پارامتریک

۶- مدل های حمل و نقل و تخصیص

برنامه ریزی حمل و نقل

الگوریتم حل مدل حمل و نقل

روش گوشه شمال غربی

روش کمترین هزینه ماتریسی

روش تقریبی و گل

روش پله سنگ

روش مضارب (توزیع تعدیل شده)

حالات خاص در روش حمل و نقل

تحلیل حساسیت مسئله حمل و نقل

مسئله تخصیص (واگذاری)

روش های حل مدل تخصیص

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 92
حجم: 4.81 مگابایت
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.