or

دانلود پایان نامه راجب نفت

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

مقدمه :

ایران کشور ما دارای منابع سرشار نفت و گاز می‌باشد  و چنانکه بر همه روشن است مقادیر عظیم  گازهای طبیعی حاصل از استخراج  نفت  تا همین چند سال بیش بدون  هیچگونه استفاده  سوزانده شده و از بین میرفت.  بنابراین با وجود گاز طبیعی  فراوان  در ایران  و در نتیجه  در دسترس بودن و ارزانی آن و سوختن تمیز با ارزش حرارتی  قابل ملاحظه آن همه اینها و خیلی خواص دیگر میتواند انسان را بر آن دارد که از گاز نیز مثل سایر مواد سوختنی حاصل از نفت درسوخت ماشین‌ها و دستگاه‌های  سوختی استفاده کنند بطورکلی در دنیا  امروزه  مهمترین سوخت مورد استفاده در انواع موتورهای درون  سوز شامل : بنزین ، گازوئیل، گاز و گاز مایع می‌باشند که همه  از ترکیبات هیدرکربورها می‌باشند.که میزان استفاده از هر کدام  از مواد  سوختنی فوق در هر منطقه در درجه اول به فراوانی و ارزانی بستگی  دارد.

 

چکیده :

هدف از این بررسی آشنائی به خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز  می‌باشد. و چنانکه  خواهیم دید موتورهای گاز مایع سوز شبیه انواع بنزینی است.  ولی نظر به سوخت ویژه‌ای که در این موتورها بکار می‌رود ، نیاز به برخی و سایل و ابزاری مخصوص بخو د دارد . مطالب   مورد بحث در این مجموعه صرفا یک بررسی مقدماتی  جهت شناسایی ساختمان سیستم سوخت رسانی موتورهای گاز مایع سوز و نحوه کارآنها می‌باشد .

که در ادامه این بحث به بررسی کامل انواع سوخت ‌های گازی مورد  استفاده در موتورهای بنزینی و همچنین به نحوه کار موتورهای بنزینی و گازی می‌پردازیم که همچنین  به بررسی  انواع آلاینده‌های موجود  در موتورهای بنزینی و گازی و همچنین مقایسه بین آنها از نظر میزان  آلاینده‌ها و همچنین به بررسی تاثیر گاز سوز کردن موتورهای  بنزینی از نظر عملکرد موتور و مقایسه بین موتورهای بنزینی و گازی از نظر عملکرد می‌پردازیم که به صورت یک سری نمودار‌ها و داده‌های آماری به دست  آمده از یک سری منابع ، آورده شده و در کل به نتیجه گاز سوز کردن موتور می‌پردازیم و در  پایان یادآور  می‌شویم که در صورت  گاز سوز شدن صحیح اتومیبل‌ها کارکرد  آنها تفاوت چشم گیری نکرده و  قدرت و کشش ماشین حدود 5 درصد نسبت به بهترین حالت کار با بنزین ( که معمولا  ماشین‌ها هیچ وقت در این حالت نمی‌باشد) پائین می‌آید که به هیچ وجه محسوس  نمی‌باشد.

 

فهرست اختصارات بکاربرده شده و علائم :

وسایل نقلیه سوخت جایگزین………………………………………………………. Vehcile Fuelled Alternativel AFV

فشار موثر متوسط ترمز………………………………………………………. Pressure EFFective Mean Break BMEP

هیات نظارت بر منابع هوای کالیفرنیا………………………………….. Board Resources Air California CARB

گاز طبیعی فشرده  شده……………………………………………………………………… Gas Natural Compressed CNG

سیستم کاهش غلظت اکسیژن  نیتروژن در موتورهای کم  مصرف……………………………………………. De_No x

عامل خرابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DF

تزریق مستقیم………………………………………………………………………………………………………….. Enjection Direct DI

خودروهای سازگار با محیط زیست…………………… Vehicle friendly Environmentally Ennaced EEV

چرخه مجدد گازهای خروجی…………………………………………………………   Recirculation Gas Exhaust EGR

اتحادیه و سایل نقلیه گازی اروپا………………. Associution Vehicle Gas Natural European ENGVA

خود روهایی که آلایندگی آنها معادل صفر است……… Vehicle Emmission Zero  Equivalent EZEV

تزریق مستقیم بنزین………………………………………………………………………….. Enjection Direct Gasoline GDI

هیدروکربنها………………………………………………………………………………………………………………. Carbons Hydro HC

موتور احتراق  داخلی………………………………………………………………………. Engine Combustion Internal ICE

وسایل نقلیه سبک…………………………………………………………………………………………. Vehicle Duty Light LDV

گاز مایع طبیعی………………………………………………………………………………………… Gas Natural Liquified LNG

صافی Nox رقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. LNT

گازمایع نفت طبیعی…………………………………………………………………………….   Gas Petroleum Liquified LPG

اتحادیه گاز مایع نفت طبیعی…………………………………… Association Gas Petroleum Liquified LPGA

وسایل نقلیه گاز طبیعی………………………………………………………………………………. Vehicle Gas Natural NGV

اتحادیه وسایل نقلیه گاز طبیعی……………………………………… Association Vehicle Gas Natural NGVA

هیدرو کربن‌های غیر متان……………………………………………………….. gases organic methane Non- ‌NMHC

اکسیدهای نیتروژن………………………………………………………………………………………………… oxides Nitrogen NOx

تولید کنندگان قطعات اولیه………………………………………………… Manufacture Equipment original OEM

مواد خاص………………………………………………………………………………………………………………. Matter Particular PM

قسمت در میلیون………………………………………………………………………………………………….. million Per Part PPM

اتسوگیو متری…………………………………………………………………………………………………………….. Stoichiometric SM

وسایل نقلیه با آلودگی  بسیار کم……………………………………….. Vehicle Emission Low Super  SULEV

کل هیدروکربن‌ها………………………………………………………………………………………… Carbons Hydro Total THC

وسایل نقلیه با آلودگی فوق العاده کم……………………………………….. Vehicle Emission Low ultra ULEV

وسایل نقلیه با آلودگی صفر…………………………………………………………………….. Vehicle Emission Zero ZEV

 

فصل اول : سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت : [1]

-بایستی دارای ارزش حرارتی قابل ملاحظه‌ای باشد

-درحرارت‌های کم نیز بتواند بصورت بخار در آیند

-بخار سوخت بتواند با مخلوط مناسب اکسیژن فوراً بسوزد

-تولیداتی که از احتراق چنین سوخت‌هایی حاصل می‌شود بایستی زیان آور نبوده  و  برای سلامت محیط  زیست خطرناک نباشد

-آنها را بتوان در شرایط طبیعی حمل و نقل کرده ، چه از نظر سادگی عمل  و چه از نظر اصول ایمنی

– تولید آنها از نظر اقتصادی مناسب باشد.

-سیستم مصرف مصرف کننده اقتصادی باشد.

1-2- احتراق سوخت هیدروکربنه : [1]

سوختن بطورعموم عبارت  است از ترکیب با اکسیژن که به منجر به ایجاد محصولی بنام اکسید می‌شود. سوختن ممکن است خیلی سریع و یا کند باشد. مثلا زنگ زدگی آهن به نتیجه ترکیب آهن با اکسیژن بمدت طولانی  است و یا سوختن ذغال چوب خیلی سریع انجام  می‌شود.

در موتورهای درون سوز نیز ترکیب ماده سوختنی با اکسیژن اتفاق می‌افتد و نتیجه تولید اکسیدهای کربن که اغلب شامل منواکسید و دی اکسید کربن و همین طور مقداری بخار آب و حرارت می‌باشد.[1]

مانند :

CO2+2H2O+Q CH4+2O2 :متان

C8H18+12.5O2  8CO2+9H2O+Q : اکتان

1-3- انواع سوخت موتورهای  درون  سوز :[1]

معمول‌ترین سوخت‌های رایج  در موتورهای درون سوز، عبارت از، بنزین ، نفت ، گاز و گاز مایع و گازوئیل  می‌باشد. که چهار نوع اول در موتورهائی که با سیستم جرقه شمع کار می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرند و گازوئیل نیز سوخت موتورهای دیزل  را شامل  می‌شود.

1-4- انتخاب صحیح مخلوط سوخت :[1]

باید دانست که 23 درصد حجم هوا را اکسیژن تشکیل می‌دهد، که در سوختن تاثیر دارد و 77 درصد بقیه شامل نیتروژن و سایر گازها است که در عمل احتراق تاثیری ندارد. البته نیتروژن در حرارت‌های بالا تا حدودی می‌سوزد و ایجاد اکسید‌های ازت کرده، که در آلودگی محیط زیست تاثیر بسزایی دارند.

بطورکلی یک مخلوط سوخت وهوا به نسبت 1 : 15 با در نظر گرفتن وزن صحیح آنها یک احتراق . کامل و طبیعی دارد. در صورتیکه مخلوط از نظر سوخت  قوی تر باشد آنرا غنی و اگر هوا بیشتر باشد آنرا  رقیق می‌گویند که مخلوط سوخت‌های غنی را می‌توان از ایجاد  دوده در اگزوز، کاهش یا ضعف قدرت و بالاخره گرم کردن موتور تشخیص  داد. همینطور  برای شناسائی مخلوط رقیق می‌توان  از ایجاد شدن Back f iring در مدخل  ورودی گاز و کاربراتور که مهمترین عامل شناسائی این پدیده است، و همچنین  دیر روشن شدن موتور ، ضعیف شدن قدرت موتورو بالاخره گرم کردن به این موضوع پی برد.

با توجه به منحنی شماره (1-1) که  در مورد بنزین است و از تغییر تنظیم کاربراتور بوجود آمده‌اند نشان می‌رسد که ماکزیمم راندمان ، زمانی خواهد بود که نسبت میزان  هوا به سوخت 1 : 16 باشد  و ماکزیمم قدرت هنگامی صورت می‌گیرد که این میزان 1 : 12 می‌باشد. بنابراین تنظیم صحیح جایی بین این دو حد قرار دارد.

 

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………… 1

چکیده ……………………………………………………………………………………………….. 2

فهرست اختصارات بکاربرده شده و علائم …………………………………………………………… 3

فصل اول : سوخت و انواع آن

1-1- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت …………………………………………….. 5

1-2- احتراق سوخت هیدروکربنه………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- انواع سوخت موتورهای  درون  سوز …………………………………………………… 6

1-4- انتخاب صحیح مخلوط سوخت…………………. 6

1-5 – سوخت  گاز مایع  و استفاده از آن در موتور…………………………………………………………………………………….. 8

1-6- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی………………………………………………………………… 9

1-6-1- تعریف (LNG)……………………………………………………………………… 10

1-6-2- ترکیبات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-6-3- چگونگی ذخیره آن………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-4- چگونگی سرد نگه داشتن آن………………………………………………………………………………………………… 11

1-6-5- علت استفاده از LNG به عنوان سوخت ماشین‌ها و وسایل نقلیه………………………………………….. 11

1-7- تعریف ( CNG )………………………………………………… 12

1-8- تعریفLPG ……………………………………………………………………………… 12

1-9- مزیت استفاده از LNG  بجای CNG به عنوان سوخت…………………………………………………………………….. 13

1-10- عوامل عدم پذیرش LNG به عنوان سوخت خودروها……………………………………………………………………. 15

فصل دوم : موتورهای گاز مایع  سوز

2-1- چگونگی کار ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-1- سیستم‌های نسل اول…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-2- سیستم تبدیل نسل دوم………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-3- سیستم ‌های تبدیل نسل سوم……………………………………………………………………………………………… 19

2-2- موتورهای مخصوص سوخت گازی………………………………………… 19

2-2-1- موتورهای گاز سوز مجهز به سیستم جرقه به سه دسته تقسیم می‌شوند………………………………. 20

2-2-2- امتیازات سیستم استوگیومتری…………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-3- معایب سیستم استوگیومتری……………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-4- محاسن سیستم کم مصرف………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-5- معایب سیستم کم مصرف……………………………………………………………………………………………………. 22

2-3- سیستم سوخت رسانی……………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-1- سیستم سوخت رسان نسل اول……………………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- سیستم رسان نسل دوم……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-3- سیستم سوخت رسانی نسل سوم………………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم : موتورهای مورد استفاده درسوخت‌های گازی و ویژگی آنها و عوامل  موثر در کارکرد این موتورها

مقدمه……………………………………………………………………. 29

3-1- صنعت تبدیل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-2- سیکل موتورهای دیزلی و otto……………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2-1- سیکل otto ………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-2-2- سیکل دیزل…………………………………………………. 31

3-3- بازده حرارتی  موتور……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-4- نسبت هوا به سوخت………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-5- آنالیز و عملکرد موتور ……………………………………………………………………………………………………………………. 33

– آنالیز گاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

3-5-1-تاثیرات روی بازده موتور………………………………………………………………………………………………………… 33

3-5-2-تاثیرات روی خروجی…………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-5-3-تاثیرات روی قابلیت اشتغال …………………………………………………………………………………………………. 34

3-6- ویژگی سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-7- ویژگی ‌های احتراق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1- حرارت احتراق در واحد حجم……………………………………………… 37

3-7-2- ضریب Wobbe………………………………………………………………………………. 38

فصل چهارم : آلودگی خودروها

مقدمه……………………………………………………………. 41

4-1- آلاینده‌های موتورها………………………………………………………… 41

4-2- راههای آلودگی…………………………………………………………… 42

4-3- برنامه وسایل نقلیه با آلودگی کم CARB………………………………………………………………………………………… 43

4-4- آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی……………………………………………………………………………………………… 43

4-5- عامل میزان آلایندگی موتورهای  گازسوز……………………………………………………………………………………….. 48

4-5-1- سیستم احتراق ………………………………………………………………………. 48

4-5-2- فن آوری استفاده از کاتالیزور……………………………………………………………………………………………….. 49

4-6- سیستم‌های عیب یاب  قابل  نصب بر روی  خودرو( OBD)…………………………………………………………….. 53

4-7- آلاینده‌های کنترل  شده…………..53

4-7-1- نوع اول از خودروها………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-7-2- نوع دوم از خودروها……………………………………………………………………………………………………………… 54

4-7-3- خودروهای نوع سوم…………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-8- انتشار گازهای آلاینده در دماها ی مختلف موتور…………………………………………………………………………….. 56

4-9- استاندارد آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………………. 59

4-9-1- استاندارد‌هایی که در آمریکا به اجرا  در آمده‌اند……………………………………………………………………. 59

4-9-2- قوانین  مربوط به آلاینده‌ها در اروپا………………………………………………………………………………………. 61

فصل پنجم : بررسی اثرات گازسوز کردن یک سری موتور‌های خاص از نظر  عملکرد  موتور  و آلایندگی آن و مقایسه  با حالت  بنزین سوز آنها

5- 1- نمونه موتور 4 سیلندر  تزریق مستقیم …………………………………………………………………………………………. 62

5-1-1- آلودگی……………………………………………………….. 62

5-1-2- تست عملکرد موتور……………………………………………………………………………………………………………… 64

5-2- نمونه ماشینg523 …………………………………………….. 65

5-2-1- تست آلودگی ………………………………………………… 66

5-2-2- تست عملکرد موتور……………………………………………………………………………………………………………… 67

5-3- هوندا سیویک 6/1………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-4- موتور سیکلت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-4-1- تست آلودگی…………………………………………………….. 74

5-4-2- تست عملکرد موتور……………………………………………………. 77

5-5- بررسی عملکرد و کیفیت کیت‌های گازسوز تولیدی در کشور………………………………………………………….. 78

5-5-1- موتور پیکان 1600………………………………………………………………………………………………………………. 79

5-5-2- موتور پژو 405…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

نتایج حاصله……………………………………………….. 81

فصل ششم : بررسی کلی  معایب و مزایای گازسوز کردن موتورهای بنزینی و نتیجه گیری

6-1- مزایا و معایب گازسوز کردن……………………………… 83

مراجع …………………………………………… 88

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 90
حجم: 15.1 مگابایت

35,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.