or

استانداردهای فضای پارکینگ و محدوده سوار و پیاده شدن مسافرین

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

استانداردهای فضای پارکینگ و محدوده سوار و پیاده شدن مسافرین

پارکینگ

تأمین جای پارک اتومبیل در نزدیکی ورودی، برای پاسخگویی به نیاز افراد با ناتوانایی های گوناگون مهم است. شرایط ناتوانی مانند؛ آرتروز یا مشکلات قلبی، نیاز به عصا یا صندلی چرخدار جابجایی در مسیر طولانی را مشکل می سازد. بخصوص کاهش فاصله جابجایی در فضاهای خارج از بنا در جاهایی که شرایط هوا و سطح زمین جابجایی را مشکل و خطرناک می سازد، اهمیت دارد.

مسیرهای جابجایی

مسیر دسترسی که پارکینگ را به ورودی وصل می کند باید به خوبی مشخص شده باشد و عاری از پله و مانع باشد. معلولین حرکتی می توانند از ماشینها یا ون ها استفاده کنند. در نتیجه، پارکینگهای در دسترس باید قابلیت جای دادن هر دو را داشته باشند.به علاوه اغلب ونها دارای رمپ یا بالابر هستند. اینها اکثراً خارج از درب کناری ون و یا  عقب اتومبیل قرار می گیرند. فرد معلول نه تنها به فضا برای خود رمپ یا بالابر نیاز خواهد داشت، بلکه فضایی نیز برای حرکت و چرخش برای دسترسی به آنها لازم است. معمولاً ونها به گونه ای طراحی می شوند که نیازهای عملی و تجهیزات را در خود جای دهند. ارتفاع دادن آنها ممکن است بر اساس نیاز به فضای خالی بالای سر با اصلاح سقف افزایش یابد.

فضای سوار شدن مسافرین

این فضا برای افراد با مشکل در راه رفتن طولانی مهم می باشد. فضای مورد نیاز برای سوار شدن افراد با صندلیهای چرخدار به ماشینهای با آسانسور کناری باید در نظر گرفته شوند.

رمپها

رمپها باید به خوبی طراحی شوند تا کاربری آسان و ایمنی را فراهم سازند. شیبها باید حداقل باشند و داشتن روشنایی در جداره ها خطر افتادن افراد از کناره ها را به حداقل می رساند. در حالیکه تغییر سطح آرام بین خیابان و پیاده رو رمپ به پیاده روها برای افراد با صندلی چرخدار ایده آل می باشد، خطراتی برای افراد با مشکلات بینایی در آن وجود دارد و ممکن است این تغییر را متوجه نشوند. در نتیجه، استفاده از سطوح هشدار دهنده با روسازی خشن یک راه تأمین ایمنی رمپها می باشد.

سطوح هشدار دهنده قابل تشخیص

سطوح هشدار دهنده قابل تشخیص، نشانه های مهمی برای جهت یابی افراد با مشکلات بینایی در یک محیط فراهم می کنند. این سطوح، افراد با مشکلات بینایی را از وجود خطرات احتمالی، مانند تقاطعها یا پله ها، آگاه می سازند. سطوح مناسب شامل تفاوت در بافت مصالح و تضاد رنگی زیاد می شود ولی نباید خطر لغزش ایجاد کند.  سطوح هشدار دهنده قابل تشخیص باید به طور هماهنگ در تمام جاهای مورد نیاز مجموعه استفاده شوند.

نیازهای دسترسی حداقل (درجه 1) در این موارد زمانی برآورده می شود که حداقل فضای پارکینگ قابل دسترس با ابعاد مورد نیاز برای استفاده کنندگان صندلی چرخدار، در فضای خارجی بنا پیش بینی شده و مجموعه محوطه پیاده و سوار شدن در خارج از بنا را دارا باشد. ترازهای بالاتر با تأمین تدارکات برای فضای پارکینگ بزرگتر برای جای دادن ونها ، تدارکات سطوح هشدار دهنده برای جهت یابی و یافتن مسیر، در کنار تدارک فضای سرپوشیده برای پارکینگ و امکانات پیاده و سوار شدن، تحصیل می شوند.

استانداردهای طراحی

A

پارکینگ و فضای پیاده شدن از اتومبیل

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

A1

پارکینگ قابل دسترسی تأمین شده است.

٭

٭

٭

٭

A2

پارکینگ قابل دسترسی در 50 متری ورودی اصلی وجود دارد.

٭

٭

٭

A3

پارکینگ قابل دسترسی در 30 متری ورودی اصلی وجود دارد.

٭

٭

A4

یک مسیر مشخص شده از فضای پارکینگ به سمت بنا وجود دارد. (برای استانداردهای دسترسی به بخش C مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

A5

مسیر مورد نیاز A4 کوتاهترین و مستقیمترین مسیر به ورودی اصلی می باشد.

٭

٭

٭

A6

مسیر مورد نیاز A4 سطحی سخت و غیر لغزنده دارد.

٭

٭

٭

٭

A7

مسیر مورد نیاز A4، حداقل 1100 میلیمتر عرض دارد.

٭

٭

٭

٭

A8

موقعیت ورودی اصلی از پارکینگ قابل تشخیص است.

یا نشانه‌هایی در طول مسیر A4، موقعیت ورودی اصلی را مشخص می‌کنند.

٭

٭

٭

A9

تعداد پارکینگهای قابل دسترسی با جدول1 تطابق دارد.

٭

٭

٭

٭

A10

تعداد پارکینگهای در دسترس با جدول2 تطابق دارد.

٭

٭

٭

 

جدول1

جدول2

تعداد کل پارکینگ اتومبیل

تعداد پارکینگ طراحی شده برای معلولین

تعداد کل پارکینگ اتومبیل

تعداد پارکینگ طراحی شده برای معلولین

1 – 50

1

1 – 25

1

51 – 100

1

26 – 50

2

101 – 200

2

51 – 75

3

201 – 300

3

76 – 100

4

301 – 400

4

101 – 150

5

401 – 500

5

151 – 200

6

بیش از 500

1%  کل

201 – 300

7

301 – 400

8

401 – 500

9

501 – 1000

2% کل

بیش از 1000

20 بعلاوه 1 اضافه به ازای هر 100 تا بیش از 1000

A

پارکینگ و فضای پیاده شدن از اتومبیل

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

A11

حداقل عرض و طول پارکینگهای طراحی شده برای معلولین 2400×3900 میلیمتر، با راه دسترسی به عرض حداقل 1500 میلیمتر در مجاورت طول همه پارکینگها.

٭

٭

٭

٭

A12

از هر 8 جای پارکینگ طراحی شده برای معلولین حداقل یکی به عرض 2600 میلیمتر، راه دسترسی با عرض حداقل 2000، برای ون تخصیص یابد. (کمتر از یک پارکینگ نباشد)

٭

٭

٭

A13

همه پارکینگها طراحی شده برای معلولین با عرض حداقل 2600 میلیمتر و  راه دسترسی با عرض حداقل 2000 میلیمتر باشد.

٭

A14

راههای دسترسی معلولین با خطوط مورب مشخص شوند.

٭

٭

٭

٭

A15

راههای دسترسی و پارکینگهای معلولین دارای سطح سخت، ثابت، غیر لغزنده و هموار باشد.

٭

٭

٭

٭

A16

فضاهای پارکینگ و مسیر دسترسی به آنها هم سطح.

یا  رمپ مناسب از مسیر دسترسی به پارکینگها تأمین شود. (برای استاندارد طراحی رمپ به A38-A45 رجوع کنید)

٭

٭

٭

٭

A17

در مسیر دسترسی وسایل نقلیه و راه دسترسی مجاور آن هیچ مزاحمتی بوسیله نرده یا هر مانع دیگر وجود نداشته باشد.

٭

٭

٭

٭

A18

پارکینگهای طراحی شده برای معلولین با تابلوهایی شامل      نشانه‌های بین المللی مشخص شوند، باحداقل ابعاد 300×450 میلیمتر، و مرکز تابلو در ارتفاع 1500-2500 میلیمتری از سطح زمین قرار گیرد.

٭

٭

٭

٭

A19

فضای پارکینگهای معلولین دارای علامت بین المللی دسترسی به طول حداقل 1000 میلیمتر، قرار گرفته وسط پیاده رو، باشد .

٭

٭

٭

٭

A20

مهمانان نیازی به استفاده از ماشین بلیط برای پرداخت هزینه پارکینگ نداشته باشند.

یا ماشین بلیط مورد استفاده برای هزینه پارکینگ در مسیر قابل دسترس قرار گرفته، در مقابل قسمت مورد نیاز برای عملکرد آن یک سطح صاف به ابعاد 1370×760 میلیمتر باشد و در ارتفاع بیش از 1200 میلیمتر نباشد تا قابل استفاده با یک دست، بدون نیاز به خم کردن یا چرخاندن مچ دست باشد.

٭

٭

٭

٭

A21

ارتفاع خالص ورودی و فضای پارکینگ مخصوص معلولین دارای ارتفاع حداقل 2750 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

A22

پارکینگهای قابل دسترسی در داخل ساختمان باشد.

یا راننده برای انتقال اتومبیل به پارکینگ موجود باشد.

٭

٭

A23

تسهیلات برقی برای گرم کنی وجود نداشته باشد.

یا تسهیلات برقی برای گرم کنها در پارکینگ معلولین در یک مسیر قابل دسترسی با تأمین یک مساحت خالص 1370×760 میلیمتر در مقابل آن و ارتفاع دسترسی به پریز بین 1200-400 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

A

پارکینگ و فضای پیاده شدن از اتومبیل (محل سوار و پیاده کردن)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

A24

محل سوار و پیاده کردن در مقابل ورودی اصلی پیش بینی شود.

٭

٭

٭

٭

A25

یک محوطه دسترسی با حداقل عرض و طول 1500×6000 میلیمتر در مجاورت و موازی با جای توقف اتومبیلها تأمین شود.

٭

٭

٭

٭

A26

یک محوطه دسترسی با حداقل عرض و طول 2000×7000  میلیمتر در مجاورت و موازی با جای توقف اتومبیلها تأمین شود.

٭

A27

یک مسیر دسترسی مخصوص معلولین از محل سوار و پیاده کردن از اتومبیل به ورودی اصلی وجود داشته باشد. (برای استانداردهای راهها به بخش C مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

A28

محوطه دسترسی مورد نیاز A25 و A26 و مسیر دسترسیA27 با سطح خیابان همتراز ولی با نرده یا مانع قابل تشخیص دیگری از آن جدا شود.

یا محوطه دسترسی A25 و A26 و مسیر دسترسی A27 توسط لبه‌ای که جزئی از رمپ مناسب دسترسی می باشد، جدا شود.

٭

٭

٭

٭

A29

محل سوار و پیاده کردن و محوطه دسترسی مجاور آن دارای سطح سخت، مستحکم، غیر لغزنده و هموار باشد.

٭

٭

٭

٭

A30

در طول مسیرهای عبور اتومبیل معلولین و محل سوار و پیاده کردن آنها، حداقل ارتفاع خالص 2750 میلیمتر تأمین شود.

٭

٭

٭

٭

A31

در طول مسیرهای عبور اتومبیل معلولین و محل سوار و پیاده کردن آنها، حداقل ارتفاع خالص 3350 میلیمتر تأمین شود.

٭

A32

محل سوار و پیاده کردن از وسایل نقلیه دارای تابلوی مشخص کننده کاربری و محدودیتهای زمانی آن باشد.

٭

٭

٭

A33

محل سوار و پیاده کردن از وسایل نقلیه برای محافظت در برابر عوامل جوی سرپوشیده باشد.

٭

٭

A34

حداقل 50 لوکس روشنایی در محل سوار و پیاده کردن افراد از وسایل نقلیه تأمین شود.

٭

٭

٭

٭

A35

حداقل 100 لوکس روشنایی در محل سوار و پیاده کردن افراد از وسایل نقلیه تأمین شود.

٭

٭

A36

سطح زمین در محدودیتهای افراد از وسایل نقلیه و محوطه پارکینگ وسایل نقلیه با تغییر رنگ و مصالح، مشخص شود.

٭

A37

امکانات برای نشستن در بیرون ورودی اصلی با صندلیهای مستحکم و دسته دار تأمین شود.

٭

٭

A

پارکینگ و فضای پیاده شدن از اتومبیل (رمپ)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

A38

رمپها شیبی بین، 1 به 10 (%10)  و 1 به 15 (%6/6) داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

A39

رمپها در جائیکه احتمال عبور افراد پیاده از عرض آنها وجود دارد، دارای کناره نورانی شده باشند.

٭

٭

٭

٭

A40

حداقل عرض رمپها 920 میلیمتر باشد. (بدون کناره‌های روشن)

یا در جایی که رمپها ممکن است در معرض برف قرار گیرند حداقل عرض 1200 میلیمتر باشد. (بدون کناره‌های روشن)

٭

٭

٭

٭

A41

حداقل عرض رمپها 1500 میلیمتر باشد. (بدون کناره‌های روشن)

٭

٭

A42

سطح رمپها محکم، مقاوم و غیر لغزنده باشند.

٭

٭

٭

٭

A43

رمپها نوارهایی به عرض 600-650 میلیمتر سطح قابل تشخیص به وسیله رنگ  و جنس به عرض کامل رمپ داشته باشند که از 150-200 میلیمتری رمپ آغاز شوند. (برای استانداردهای طراحی سطوح قابل تشخیص رمپها به A46-AXX مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

A44

رمپها به گونه ای جا نمایی شوند که وارد مسیرهای حرکت وسایل نقلیه، پارکینگها یا محوطه دسترسی به پارکینگها نشوند.

٭

٭

٭

٭

A45

رمپها افراد را مستقیماً به سمت فضاهای طراحی شده برای استفاده پیاده هدایت کند.

٭

٭

٭

٭

A

پارکینگ و فضای پیاده شدن از اتومبیل (هشدار دهنده )

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

A46

سطوح هشدار دهنده قابل تشخیص سخت و غیر لغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

A47

سطوح هشدار دهنده قابل تشخیص دارای سطح بافت دار باشد تا توسط استفاده کنندگان عصا قابل تشخیص باشد.

٭

٭

٭

٭

A48

سطوح هشدار دهنده قابل تشخیص دارای رنگهای متضاد با      سطوح مجاور باشد.

٭

٭

٭

٭

A49

سطوح هشدار دهنده قابل  تشخیص  خطر  لغزش  (افتادن)  ایجاد    نکند.

٭

٭

٭

٭

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.