محاسبات سریع تعداد ستون های یک ساختمان

محاسبات سریع تعداد ستون های یک ساختمان

در حالت معمول و نرمال هر ۱۰ متر مربع یک ستون در نظر گرفته می شود بنابراین با تقسیم زیر بنا به عدد ۱۰معمولا  تعداد ستون های اولیه بدست می آید.

به عدد ۱۰ معمولا تعداد ستون های اولیه به دست می آید.

نکات محاسبات سریع تعداد ستون های یک ساختمان

  • به ازای هر پخی یک ستون به این عدد اضافه می گردد.
  • در حالت بهینه هر ۱۱.۱۱ متر مربع اقتصادی ترین تعداد ستون را برای ساختمان های مسکونی حاصل می نماید.
  • حتی الامکان سعی گردد ستون ها در یک آکس قرارگیرند.
  • حدود فاصله مناسب ستون ها از یکدیگر بین ۳ تا ۵ متر در ساختمان های معمول می باشد.
  • حتی الامکان در ۴ طرف راس پله ها و چاله آسانسورها ستون تعبیه گردد.
  • سعی شود در راس شکست ها و راس پخی ها در پلان ستون تعبیه گردد.
  • از تعبیه ستون داخل فضاهای اتاق و پذیرایی تا حد امکان اجتناب گردد.
  • در سمت نما ستون ها  در ابعاد درب و پنجره ممکن است ایجاد محدودیت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.