وسعت تدارکات هتل – عوامل موثر در توسعه

وسعت تدارکات هتل – عوامل موثر در توسعه

توسعه موفق هتلها و امکانات توریستی به عوامل مختلفی بستگی دارد که به طور کلی تحت پنج سرفصل کلی دسته بندی می‌شوند:
  • بازاریابی؛ وجود تقاضای رو به افزایش و تأمین نشده برای اقامت، نشأت گرفته از جذابیتهای توریستی، تفریحی و کاری مربوط به یک محل.
  • اقتصاد؛ شرایط اقتصادی و انگیزه‌ها یا محدودیتهای مالی که می‌توانند مشوق یا مانع سرمایه گذاری باشند.
  • مکان؛ در دسترس بودن زمینهای، مناسب خدمات زیرساختی مناسب و امکانات برای توسعه.
  • سازمان‌دهی؛ تعریف درست از نیازها و تشکیلات مالی و متخصص مورد نیاز به منظور اجرای موفق یک پروژه.
  • برنامه‌ریزی و طراحی؛ برنامه‌ریزی و طراحی دقیق امکانات برای ایجاد هتلی جذاب که جوابگوی معیارهای بازاریابی، عملکردی و مالی باشد.

این جنبه ها، همراه با ضرورت نگهداری و بازسازی، در فصلهای بعدی این کتاب بررسی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.