دانلود پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی

دانلود پروژه ارشد درس معماری ذخیره سازی

سورس کامل پروژه :  Reed Solomon

درس : معماری ذخیره سازی مقطع کارشناسی ارشد

A Tutorial on Reed-Solomon Coding for Fault-Tolerance in RAID-like Systems

#include

#include

#include

#include

#include

#include

#define prim_poly_16 0210013

typedef unsigned short unit;

typedef struct {

  int *condensed_matrix;

  int *row_identities;

} Condensed_Matrix;

extern void gf_modar_setup();

extern int gf_single_multiply(int a, int b);

extern int gf_single_divide(int a, int b);

extern void gf_fprint_matrix(FILE *f, int *m, int rows, int cols);

extern void gf_fast_add_parity(void *to_add, void *to_modify, int size);

extern void gf_add_parity(void *to_add, void *to_modify, int size);

extern void gf_mult_region(void *region, int size, int factor);

extern int gf_log(int value);

extern int *gf_make_vandermonde(int rows, int cols);

extern int *gf_make_dispersal_matrix(int rows, int cols);

extern Condensed_Matrix *gf_condense_dispersal_matrix(

                        int *disp,

                        int *existing_rows,

                        int rows,

                        int  cols);

extern int *gf_invert_matrix(int *mat, int rows);

extern int *gf_matrix_multiply(int *a, int *b, int rows);

extern void gf_write_matrix(FILE *f, int *a, int rows, int cols);

extern int *gf_read_matrix(FILE *f, int *rows, int *cols);

static int gf_already_setup = 0;

static int Modar_w = 16;

static int Modar_nw = 65536;

static int Modar_nwm1 = 65535;

static int Modar_poly = prim_poly_16;

static int *B_TO_J;

static int *J_TO_B;

static int Modar_M;

static int Modar_N;

static int Modar_Iam;

int gf_single_multiply(int xxx, int yyy)

{

سورس کامل پروژه Reed Solomonدرس معماری ذخیره سازی

23 صفحه فایل ورد به همراه فایل پی دی اف 19 صفحه ای لاتین + سورسهای دیگر
حجم: 1.19 مگابایت
380,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.