دانلود ترجمه مقاله SME در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

دانلود ترجمه مقاله SME در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

مقدمه:

تحقیقات پژروهشی چگونگی عملکرد SME مورد بررسی قرار می دهد.

شناسایی نوع وام و طول و دامنه ی روابط بین بانک ها و تأثیر حاشیه ی تعدیل شده برای ریسک مشتری. پس از تجزیه و تحلیل   4285 مشاهدات سال اقتصادی در بانک فنلاندی، کیفیت SME به عنوان عامل خطر عمده در تنظیم و توضیح سودآوری بانک شناخته شد.

با این حال، طول و دامنه ی رابطه و وام نیز نقش مهمی را ایفا می کند.

کلمات کلیدی: عملکرد بین بانک های کوچک، روابط بین بانک های کوچک و SME ها، خطر تنظیم سودآوری.

1 . مقدمه:

تحقیقات اساساً عملکرد بانک های داخلی و عامل خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. عوامل داخلی اینگونه تعریف می شوند:

آنان نظریه ی مدیریت بانک را کنترل می کنند، در حالی که عوامل خارجی فراتر از کنترل هستند (راسیاه 2010).

تحقیقات قبلی در مورد ساختار هزینه در بانک ها ذکر شده است، اندازه ی بانک و مقیاس اقتصاد در ارتباط است. تفاوت در اهداف مدیریت بانک وجود دارد. همچنین به عنوان گوناگونی های استراتژی با سپرده های بانکی/ اعتباری دارای استراتژی است. دارایی ها و نمونه کارها دارای مسئولیت است.

در نرخ بهره ی بازار، تغییرات در سرمایه و خطر دارایی وجود دارد. فن آوری استفاده از اینترنت در بانکداری نوین نقش مهمی دارد. به جای تمرکز بر سهامداران بانکی بر روی دارندگان سهام و تعداد شعب و ویژگی های آن‌ها تمرکز می شود. عوامل خارجی که در آثار قبلی به عنوان عامل شرایط رقابت شناسایی شده است شامل ویژگی های مهمی همچون، غلضت، سهم و رشد مالکیت و مقدار آن، ساختارهای رقابتی، مقررات مالی و مقررات نظارت و سیاست های پولی می باشد.

در واقع عملکرد بانک نتیجه ی میزان سود سهام می باشد که بانک قادر به استخراج آن از ارتباط با مشتریان است.

سهام تولید شده توسط این روابط حاصل از توانایی بانک در رابطه با فروش تسهیلات مختلف به مشتریان در قیمت مناسب است گرچه هزینه و یا خدمات در نرخ بهره در وام است. در واقع بانک ها می توانند با کیفیت بالا به سادگی هزینه های مشتری را بپردازد و نرخ بهره ی بالا به منظور تعهد نیست بلکه درآمد بانک را تأمین می کند.

از آنجایی که این استراتژی می تواند عواقب های منفی داشته باشد در مرحله ی اول موضوع اختلافات است (هوورس و همکاران، 2003).

آیا می توان یک گزینه ی بیشتر به مشتریان بانک های رقیب داد؟

در مرحله ی دوم، نرخ بهره ی بالا توانایی جذب مشتریان را دچار ریسک نمونه کار وام بانک ها را دچار خطر می کند (استیگلتیز و ویس، 1981).

سودآوری بلند مدت بانک دومین نکته ی برجسته در اعتبار از توانایی های بانک است و بانک به دقت عملکرد مشتریان خود را به منظور درستی قیمت خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد، ارزیابی می کند.

 

Bank–SMEs relationships and banks’ risk-adjusted profitability
Antti Fredriksson a,, Andrea Moro b,1
a University of Turku, School of Economics, Rehtorinpellonkatu 3, FI-20500 Turku, Finland
b University of Leicester, School of Management, Institute of Finance, University Road, Leicester LE1 7RH, United Kingdom
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 10 December 2012
Accepted 31 December 2013
Available online 15 January 2014
JEL classification:
G21
Keywords:
Small bank performance
Relationships between small banks and
SMEs
Risk-adjusted profitability
a b s t r a c t
This research investigates how SME performance, the typology of loans and the length and scope of relationships between small banks and SMEs affect the margin adjusted for the risk that each customer generates. After analysing 4285 firm-year observations from Finnish banks, the quality of a SME’s
performance is found to be the major factor in explaining the risk-adjusted profitability of banks. However, the length and scope of a relationship and the loan dimensions also play an important role.
2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

این فایل ورد (word) ترجمه در 27 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 11 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

290,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.