لیست مجلات داخلی نمایه شده در پایگاه Scopus رشته علوم پزشکی

لیست مجلات داخلی نمایه شده در پایگاه Scopus رشته علوم پزشکی

لیست مجلات داخلی نمایه شده در پایگاه Scopus رشته علوم پزشکی

لطفا قبل ارسال مقاله خود به این مجلات اعتبار آنها مورد سنجش قرار گیرد

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus (رشته علوم پزشکی)

ISSN عنوان کامل نشریه کد مصوب نشریه
1016-1430 Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 2
1735-3688 Iranian Journal of Medical Sciences 3
1764-1683 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 4
1027-7595 مجله دانشکده پزشکی اصفهان 8
1560-8115 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 9
1023-9510 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 10
1735-1308 Urology Journal 14
0044-6025 Acta Medica Iranica 15
1681-2824 Iranian Journal of Nuclear Medicine 16
1735-7675 Trauma Monthly(Kowsar) 22
1735-9260 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 25
1735-1995 Journal of Research in Medical Sciences 27
1735-0581 فیزیولوژی و فارماکولوژی 32
1028-852x Iranian Biomedical Journal 36
1029-2977 Archives of Iranian Medicine 38
1683-4844 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 40
1561-4921 Cell Journal (Yakhteh) 41
1735-403x علوم دارویی 42
0021-082x Iranian Journal of Dermatology 44
1561-4107 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 45
1608-7046 کومش 47
2074-1804 Iranian Red Crescent Medical Journal 48
1726-7536 Journal of Reproduction & Infertility 49
0304-4556 Iranian Journal of Public Health 50
2008-3866 Iranian Journal of Basic Medical Sciences 51
1606-9366 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زنجان 52
1560-652x مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 54
1735-4153 Iranian Journal of Ophthalmology 56
1684-0240 گیاهان دارویی 61
1735-5249 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 62
1735-0344 تنفس 64
1726-7544 دیابت و لیپید ایران 68
1735-0328 Iranian Journal of Pharmaceutical Research 76
1728-4554 Iranian Journal of Radiation Research 79
1735-1065 Iranian Journal of Radiology 85
2008-2142 Iranian Journal of Pediatrics 86
1680-2993 مجله زنان، مامائی و نازائی ایران 88
1735-367X Iranian Journal of Immunology 92
1726-9148 International Journal of Endocrinology and

Metabolism

94
1735-160x فیزیک پزشکی ایران 98
1735-2657 Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics 99
1680-6433 Iranian Journal of Reproductive Medicine 100
1735-1979 Iranian Journal of Environmental Health Sciences &

Engineering

103
1735-1391 Shiraz E Medical Journal 106
1735-3955 ARYA Atherosclerosis 107
1735-7489 مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران 113
1735-4668 Iranian Journal of Child Neurology 116
1735-4587 Iranian Journal of Psychiatry 117
1735-7497 Iranian Endodontic Journal 118
1735-8620 The Journal of Tehran University Heart Center 119
2251-7294 Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas 120
1735-5303 Iranian Journal of Pathology 122
1735-143x Hepatitis Monthly 123
1735-2215 حیات 124
1735-7020 Iranian Journal of Parasitology 130
1735-8582 Iranian Journal of Kidney Diseases 131
2008-3041 مجله اخلاق و تاریخ پزشکی 133
2008-076x International Journal of fertility & sterility 134
5133-1735 سلامت کار ایران 136
2008-2398 Iranian Journal of Cancer Prevention 139
2008-2010 Journal of Ophthalmic & Vision Research 140
1735-8639 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 141
1735-7179 Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 143
1735-5109 Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 147
2008-2835 Avicenna Journal of Medical Biotechnology 148
2008-3289 Iranian Journal of Microbiology 151
2008-7802 International Journal of Preventive Medicine 155
1735-885x Iranian Cardiovascular Research Journal 156
2228-7795 Journal of Research in Health Sciences 157
2008-3645 Jundishapur Journal of Microbiology 158
1735-5362 Research in Pharmaceutical Sciences 159
2008-6520 The International Journal of Occupational and

Environmental Medicine

172
2251-7006 Nephro-Urology Monthly 174
2010-2258 Gastroenterology & Hepatology From Bed to Bench 175
2008-210x Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental

Prospects

176
2228-7442 Basic & Clinical Neuroscience 212

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.