دانلود مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دانلود مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مقدمه:

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی‌در کشورها حدود یک قرن می‌گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت‌های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجری آئین نامه‌ها وناظر بر اجرای برنامه‌ها‌ی رسمی‌ نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت‌های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.

پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه‌ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان‌های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)

به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.

 

نوع تحقیق:

روش کتابخانه ای

روش‌های کتابخانه ای در تمامی‌تحقیقات علمی‌مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در بعضی از آن‌ها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می‌شود و در بعضی از آن‌ها مانند این تحقیق، موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است.

در مهارت تحقیق کتابخانه ای، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است؛ یعنی ما باید از روش‌های کتابداری، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب، نحوه‌ی جستجوی کتاب در کتابخانه و نیز رایانه‌های آن مقررات بهره برداری و سفارش کتاب ونظایر آن اطلاع حاصل نماییم.

برای این کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نیز استفاده از تجارت دیگران و همچنین راهنمایی کتابداران کتابخانه‌ها مهارت لازم را به دست آورند.

شیوه‌ی جستجوی کتاب یا منبع مورد نیاز در کتابخانه است. برای این کار معمولا کتابخانه ها، برگه دان‌ها یا کارتهای ویژه‌ای در اختیار دارند که به سه شکل تنظیم شده است: 1. بر اساس عنوان کتاب، 2. براساس موضوع، 3. بر اساس نام مولف

همچنین این اطلاعات در رایانه‌های کتابخانه‌ها ذخیره سازی شده که مراجعان می‌توانند آن‌ها را بازیابی کنند. بنابراین، ما می‌توانیم با استفاده از این شکل‌ها کتاب یا دیگر منابع مورد نظر را در برگه دان‌ها بیاییم و شماره ثبت کتاب را که معمولا در گوشه بالا و سمت چپ کارت یا برگه برای کتب لاتین و در سمت راست آن برای کتب فارسی نوشته شده است روی کاغذ یا فرم ویژه یاد داشت کند و به کتابدار تحویل دهد.

هر کتابخانه آیین نامه و مقررات خاصی دارد و محقق باید به مفاد این آیین نامه که معمولا از روی دیوار جعبه اعلانات نصب شده ، یا نزد کتابدار است، آشنا شود و مطابق آن به عضویت کتابخانه در آید یا از آن بهره برداری کند.

کتابداران ماموریت راهنمایی متقاضیان و نیز تامین خدمات مورد نیاز را دارند و ما در هر زمان می‌توانیم از راهنمایی و مساعدت آن‌ها بهره مند شویم.

در کتابخانه‌ها به طور کلی دو دسته منبع وجود دارد: اول ، منابعی که به امانت داده می‌شود و ما می‌توانیم مطابق مقررات کتابخانه آن‌ها را به امانت ببریم؛ دوم، منابعی که به امانت داده نمی‌شود و ما صرفا مجاز هستیم ‌در محل کتابخانه از آن‌ها استفاده کنیم. این منابع عبارتند از : فرهنگ ها، کتابهای مرجع، اطلس ها، مجلات، آرشیوها، برخی اسناد و مدارک.

کتابخانه‌ها از حیث دسترسی ما به منابع به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1. کتابخانه‌های باز، که در آن‌ها ما می‌توانیم آزادانه بین قفسه رفت و آمد کرده، کتابها را مورد وارسی قرار دهیم و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنیم. 2. کتابخانه‌های بسته، که در آن‌ها ما امکان دسترسی به منابع را به طور مستقیم نداریم باید کلیه تقاضاهای خود را به کتابدار تحویل دهیم. 3. کتابخانه‌های نیمه باز، که در آن‌ها بخشی از منابع مستقیما در دسترس ما قرار دارد (بخش جراید، مرجع و …) و بخشی دیگر در اختیار کتابداران است.

انواع سند

در مطالعات کتابخانه ای اسناد گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعم از آن که تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شود ویا اینکه بخشی از فرآیند تحقیق را مطالعات کتابخانه ای تشکیل دهد.

اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای عبارتند از : کتاب، میکروفیلم، میکروفیش، دیسکها، دیسک‌های رایانه ای، بانک‌های اطلاعاتی، مقاله‌ها و مجله ها، اسناد اصل، اسناد دولتی، نشریه‌های رسمی‌دولتی، اسناد شخصی و خصوصی، مطبوعات، آمارنامه‌، اسناد صوتی و تصویری و …

ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای

این ابزارها بسته به نوع سند و هدف ما از گردآوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است. عمده ترین ابزاری که در تحقیق کتابخانه ای برای جمع‌آوری اطلاعات از آن استفاده می‌شود عبارتند از : فیش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطلاعات، نقشه و کروکی.

فیش

ابزاری است از جنس کاغذ یا مقوا که ما بخشی از یک متن مورد مطالعه را که در رابطه مساله تحقیق خود می‌یابیم، روی آن ثبت نموده یا الصاق می‌نماییم.

فیش‌ها انواع گوناگونی دارند؛ یعنی بر اساس سطح اطلاعات مربوط یا موضوع و نیز حجم مطلب انتخاب شده از متن متفاوتند.

متن مورد استفاده برای ثبت در فیش ممکن است عین مطلب و به صورت نقل قول مستقیم یا برداشت ما از مطلب و به صورت نقل قول غیر مستقیم یا ترجمه از متن به زبان دیگری باشد، یا همچنین ممکن است چکیده مطالب مورد مطالعه ، مشاهده، ثبت و ضبط مطالب به دست آمده باشد . در هر فیش ثبت اطلاعات چند بخش وجود د ارد که عبارتند از:

  1. بخش اطلاعات مربوط به منبع یا اثری که اطلاعات از آن گرفته می‌شود شامل نام اثر، نام نویسنده و مترجم، مشخصات اثر از قبیل نام ناشر، شماره چاپ، زمان نشو و … برای صرفه جویی در این امر ما می‌توانیم بر اساس کتابشناسی اولیه که برای تحقیق خود انجام داده به هر یک از منابع مربوط کد مخصوصی اختصاصی دهیم. سپس درهنگام فیش برداری از منابع به درج شماره کد بر روی فیش اکتفا کنیم.
  2. بخش اطلاعات درباره موضوع مورد مطالعه و متن ثبت شده در فیش. این اطلاعات شامل عام و کلی و فرعی بودن مطلب، موضوعات جانبی ، نوع مطلب شامل نقل، ترجمه ، تلخیص و غیره.
  3. بخش اطلاعات در مورد فیش ، این اطلاعات درباره خود فیش است، شامل کد فیش یا شماره مسلسل، کد فیش‌های مکمل، تاریخ فیش برداری و نام فیش‌نویسان.
  4. بخش ثبت یا الصاق متن، این بخش فضای عمده فیش را به خود اختصاص می‌دهد. در حاشیه یاذیل این بخش فضای خاصی به نظر فیش بردار یا محقق اختصاص داده می‌شود تا نظر خود را در آن یادداشت نماید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به مطالب نوشته شده در داخل متن به صورت تحلیل شخصی بوده است.و در مواردی که اطلاعات در زمینه‌ی کم بوده با مراجعه به کتابهای مربوطه تجزیه و تحلیل انجام پذیرفته است.

تحقیقاتی که نوعاً کتابخانه ای هستند واطلاعات به وسیله ابزارهای سنجش مربوط نظیر فیش، جدول، کارت و امثال آن گردآوری میشود، از نوع تحقیقات کیفی هستند. چون مطالب به صورت کمی‌نیست وجنبه آماری ندارد معیار و مبنای دیگری غیر از روش‌های آماری در این گونه تحقیقات مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور کلی در تجزیه و تحلیلهای کیفی ازعقل و منطق و تفکر و استدلال استفاده می‌شود. یعنی ما با استفاده از کتابها اطلاعات لازم را به دست می‌آوریم و با تفکر واستدلال خود آن‌ها را تجزیه وتحلیل می‌کنیم.

ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل:

یکی از وجوه مشخص عصر ما، رشد وتوسعه نظام‌های آموزشی است.همان طور که می‌دانیم تقاضا برای آموزش زیاد شده است یعنی تعداد دانش‌آموزان افزایش یافته وقتی دانش آموزان زیاد شوند مدارس زیادی باید تاسیس شود معلمان بیشتری استخدام شوند و سرمایه‌گذاری آموزشی هم باید بیشتر شود از طرف دیگر، ضرورت تغییر در تصمیم گیری، بهبود کیفی آموزشی، نقش مدیریت نظام آموزشی را به وظیفه ای پر مسئولیت تبدیل ساخته است.

نظام‌های آموزشی، به این امر پی بردند که بدون مدیریت و رهبری، قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیت‌های خودشان باشند.

وقتی مردم اهمیت آموزش وپرورش را درک کنند حساسیت بیشتری پیدا می‌کنند و روش‌ها و شیوه‌های علمکرد مدارس مورد سئوال واقع می‌شود مثلا دیگر روش‌های سنتی را قبول ندارند یا اینکه شیوه‌های آموزشی کشور خود را با شیوه‌های کشور‌های پیشرفته مقایسه می‌کنند اینجاست که نظام‌های آموزشی بر می‌آیند تا شیوه‌های آموزشی خود را تغییر دهند.

نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز، به ویژه، در نظام‌های آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد، زیرا که آموزش و پرورش نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد و رهبری ومدیریت اثر بخش، لازمه تهیه اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش نتیجه بخش است.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 204
حجم: 591 کیلوبایت

25,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.