or

راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهرهای 24 ساعته

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهرهای 24 ساعته

راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهرهای 24 ساعته

نوید سعیدی رضوانی، دکتر در شهرسازی

navidsaeidirezvani@yahoo.com

پیروز سینی چی دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

pirfah@yahoo.com

چکیده :

نوشته حاضر می کوشد تا با توجه به مفهوم شهرهای 24 ساعته و معرفی اجمالی آن به ارتباط آن با توسعه همه جانبه شهری و پویا و پرتحرک کردن محیطهای شهری اشاره نماید و با عنایت به فرصت حاصل از توجه به زمان شب و لزوم توجه ویژه دربرنامه ریزی و مدیریت شهری به این زمان د ر کنار توجه به زمانهای دیگر ( مناسبتهای خاص ، فصلهای مختلف و …) به ارائه راهبردهای کلیدی در جهت برنامه ریزی مناسب فعالیتهای اقتصادی شبانه می پردازد . در پایان هم با توجه به اهمیت رابطه امنیت ، زمان شب و پویایی و سرزندگی محیط شهری به راهکارهایی برای توسعه مراکز فعالیتی امن در زمان شب اشاره شده است .

این نوشتار به مطالعه موردی خاص اشاره نکرده است و با توجه به تازگی این موضوع در اکثر شهرهای ما سعی شده تا

با معرفی این مسئله و ارائه راهبردهایی در باب مدیریت فعالیتهای زمان شب بابی را درتوجه بیشتر مدیریت شهری به اهمیت موضوع و لزوم استفاده از این فرصت ( زمان شب ) در توسعه همه جانبه شهر باز نماید .

لغات کلیدی : شهر 24 ساعته ، اقتصاد شبانه ، مراکز شهری ، برنامه ریزی شهری . اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر

سازمان عمران شهرداری همدان

1385 مرداد 12 و 11

Published by:

CIVILICA

مرجع مهندسی عمران

مقدمه

از قرن نوزدهم به بعد و در پی نظم ناشی از انقلاب صنعتی و توسعه بعدی آن یک سازمان یافتگی اجتماعی بر گرد زمان کار شکل گرفت . و کم کم تمام رفتارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد و تا امروز ادامه یافته است . در شهرهای امروز بخش اصلی خدمات اوقات فراغت و فعالیتهای اجتماعی فرهنگی بر اساس نظم زمانی ترسیم شده بر پایه ساعت کاری انجام می گیرد . زیرا اکثریت مردم حقوق بگیرند و بنابراین ، ناچار به طبعیت از زمانها ی حاشیه ای کار مثل غروب ها ، آخر هفته و تعطیلات رسمی هستند . (فکوهی ناصر 1383 ) . این زمان بندی رفتاری ، اختلال های کارکردی اجتماعی زیادی ایجاد کردند که در زمینه هایی چون تحرک شهری ( راه بندان ها ) سرگرمی ها ( انباشت و ازدحام در برخی زمان ها ، دوره ها ، آخر هفته ها و هزینه ها ی ناشی از آنها ) و به طور کلی در زندگی روزمره ( افزایش زمان انتظار در صف های مختلف ) دیده میشوند . این امر سبب پدید آمدن احساس گسترده ای می شود که مردم امروز دارند : احساس کمبود وقت ، و همچنین انگیزه بزرگی را برای

مدیریت بر ساختارهای زمانی بوجود می آورد . این امر اهمیت زمان غروب وشب را بعنوان زمانی برای فراغت و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد . در خلال توجه به این زمان برای گذران اوقات فراغت و سایر فعالیتهای غیر از کار ، مفاهیم شهر 24 ساعته و اقتصاد شبانه شکل گرفت . این نوشته می کوشد تا با شناخت شهر 24 ساعته و اینکه چه هدفی را دنبال میکند ، راهبردهایی را به عنوان الگویی کلی در جهت نیل به این هدف در اختیار مدیریت شهری شهرهای کشورمان قرار دهد .

  1. مفهوم شهر 24 ساعته چیست ؟

عبارت شهر 24 ساعته – شهری که هرگز خواب ندارد – اولین بار در دهه 1920 برای شهر نیویورک بکار رفت . این واژه تصویری ذهنی از مکانی فریبنده و پر جنب و جوش را که همواره اتفاقی در خیابانهایش در حال وقوع است ( بویژه در زمان شب که امکان تهییج و خطر زیادتر است ) مجسم می کرد . در انگلستان این اصطلاح برای اولین بار در سال 1993 درموضوع

کنفرانس بسوی شهر 24 ساعته مطرح شد که در منچستر برگزار گردید و نگاه موشکافانه ای به راهبردهای احیاء و منظم کردن مراکز شهری در زمان شب *1 و شناخت ناسازگاریهای ذاتی بین آنها داشت .

اگر چه در نگاه اول واژه شهر 24 ساعته وجود تمام خدمات و فعالیتهای شهری د رتمام ساعات شبانه روز را تداعی می نماید ،

اما این اصطلاح در واقع در اثر رشد صنعت سرگرمیهای آخر شب که باعث بروز مشکلات زیادی در بسیاری از شهرهای اروپایی ( و بویژه انگلستان ) شد و فشار زیادی بر قلمرو عمومی و خدمات شهری ( مانند حمل و نقل عمومی و مراقبتهای امنیتی ) وارد آورد ، شکل گرفت.

در واقع این عبارت با فعالیتهای اقتصادی شبانه *2 ارتباط مستقیم دارد و شعار جذابی برای رونق هر چه بیشتر اینگونه فعالیتها است و هدف یک شهر را برای معرفی خود به عنوان یک مکان قابل زندگی از طریق گسترش تفریح و سرگرمی ، خرید و سایر فعالیتهای اوقات فراغت در ساعات بیشتری از شبانه روز بیان می دارد .

  1. فرصتها – تهدیدها

”اقتصاد شبانه یک نمود برجسته از ارتباط پیچیده ، پویا و فزاینده ای است که بین اجزا اقتصاد ، جامعه و فرهنگ وجود دارد “

*3از خلال این ارتباط هم فوایدی حاصل می شود و هم امکان ضررهایی وجود دارد که بسته به شرایط و چگونگی مدیریت و توجه به این رابطه میتوانند به عنوان فرصتها و تهدیدهایی در کنار یا در مقابل مدیریت شهری قرار گیرند . از جمله فواید این فعالیتها می توان به نکات زیر اشاره کرد :

1- افزایش سرزندگی و نشاط در بسیاری از مردم و افزایش فعالیت در خیابانها .

2- کمک به احیاء مکانهایی که احتیاج به احیاء و باززنده سازی دارند و جذاب تر و قابل زندگی تر کردن این مناطق برای ساکنین و بازدید کنندگان .

3- کمک به رشد اقتصاد شهری و محلی از طریق خلق فرصتهای تجاری و تولید شغل . اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر

سازمان عمران شهرداری همدان

1385 مرداد 12 و 11

Published by:

CIVILICA

مرجع مهندسی عمران

4- کمک به ارتقاء کیفیت روابط اجتماعی و توسعه فرهنگی شهر .

اساسا به دلیل سروکار داشتن این فعالیتها با زمان شب و شرایط خاص فعالیتهای تفریحی و سرگرمی و اوقات فراغت مشکلاتی

به قرار زیر ممکن است پیش رو باشد :

1- رفتارهای پر سروصدا در خیابانهای نزدیک مراکز تجمع فعالیتهای شبانه بویژه بعد از تعطیلی این اماکن که میتواند

سبب آزار جدی ساکنین محلی گردد .

2- رفتارهای ضد اجتماعی مانند آشغال ریختن در خیابانها و تخریب وسائل و احیانا خشونت که نه تنها ناخوشایند و

ترساننده است بلکه باعث صرف هزینه و کار زیاد برای مقابله با آنها می شود .

3- بروز جرم و بزه : مانند پخش مواد مخدر و سرقت .

مادامیکه اقلیت اندکی از افراد عیاش و بی ملاحظه باعث بروز مشکلاتی شوند ، همیشه خطر بروز حادثه در مکانهای تمرکز فعالیتهای شبانه بویژه اگر این محلها نزدیک مناطق عمده سکونتی باشند وجود دارد .

  1. باید توجه داشت که منظور از زمان شب ، صرفا ساعات انتهایی و دیر وقت شب نیست بلکه غروب و ساعات اولیه شب را همشامل می گردد . مثلا ساعت 5 بعد از ظهر به بعد .

همچنین ، هزینه های اضافی شامل هزینه های حفظ نظم و آرامش ، خدمات رسانی و پشتیبانی مراکز فعالیتی شبانه و فراهم کردن خدمات ویژه ای مانند حمل ونقل عمومی هم نباید نادیده گرفته شود .

  1. فعالیتهای اقتصادی شبانه به مثابه یک فرصت

دو روش برای مواجهه با فعالیتهای شبانه و ارزیابی اثرات آن وجود دارد . یکی اینکه با دید ملایمی صرفا به جنبه های سودمند

توسعه آن توجه نماییم . و یا اینکه با برخوردی انفعالی و توجه به تهدیدهای آن به مخالفت با آن بپردازیم . راه سومی هم هست

آنهم اینکه با ارزیابی توان فیزیکی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی شهرها و شناخت نقاط قوت وضعف با برنامه ریزی مناسب

در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی شبانه فرصت مغتنمی را برای مدیریت شهری به منظور پویایی و طراوت محیط شهری و رشد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شهرها ایجاد کرد . ” بیشتر مراکز شهری موفق نه فقط طیفی از مسکونی ، تجاری ( از جمله تفریحی ) و خرده فروشی را فراهم می کنند بلکه فرهنگ های محلی و هنرهای پر بار را پرورش می دهند . بعلاوه مکانهایی برای فعالیت د ر24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و 12 ماه سال هستند . این ایده شهر 24 ساعته حقیقتا باعث منافع اقتصادی بسیاری گردیده است و در مرکز تفکر جاری توسعه حوزه فرهنگ شهری جای دارد . ” *1

  1. راهبردهای کلیدی

اصولا به واسطه پیچیدگی مفهوم شهر و زندگی شهری و تفاوت فرهنگها ، هنجارها و آداب و رسوم و شیوه های مدیریتی متفاوت در شهرهای گوناگون ، نمی توان نسخه واحدی برای گسترش و استفاده هر چه بیشتر و مفید تر از فعالیتهای زمان شب در راستای نزدیک شدن به مفهوم شهر 24 ساعته پیچید . در این بین می توان به راهبردهای کلیدی اشاره کرد که مدیریت شهری ازجمله در کشور خودمان می تواند با توجه به آنها و در نظر گرفتن شرایط فیزیکی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خاص هر شهر گامهای موثری در جهت گسترش فعالیتهای شبانه ونزدیک شدن به مفهوم شهرهای 24 ساعته بردارد : اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر

سازمان عمران شهرداری همدان

1385 مرداد 12 و 11

Published by:

CIVILICA

مرجع مهندسی عمران

1-4. تنظیم یک چشم انداز مثبت برای زمان شب .

مدیریت شهری باید موافق گسترش فعالیتها در مکانهای مناسب غیر از زمانهای کاری متداول باشد و یک چشم انداز مثبت و خوش بینانه برای برنامه های زمان شب با همگرایی نظرات همه گروهای ذینفع تنظیم نماید . و از کمکهایی که باعث رشد صنعت گذران اوقات فراغت در شب می شود با در نظر گرفتن تمام مشکلاتی که ممکن است به دنبال داشته باشد ، استقبال کند . به فعالیتهای شبانه در چشم انداز ، راهبردها و سیاستها باید به عنوان یک جزء مهم و رشد دهنده فرهنگ شهرها نگاه شود .

این چشم انداز می تواند توسعه و ترقی شهر به عنوان یک مکان امن ، جذاب و پر طراوت و نشاط از طریق عرضه فعالیتهای متنوع شب هنگام و غروب باشد .

در این بین آرمانهای کلیدی را می توان برشمرد که می توانند پشتیبان چشم انداز باشند :

1- توسعه یک اقتصاد متنوع شبانه و سر شب که ساکنین و بازدیدکنندگان را جذب کند .

2- افزایش تعداد هتلها ، کافه ها ، رستورانها ، موزه ها ، کتابخانه ها ، گالری ها و سایر اماکن فرهنگی و گذران اوقات فراغت در مراکز شهری .

3- افزایش تعداد افرادی که بعد از ساعت 5 بعد از ظهر از مراکز شهری بازدید و استفاده می کنند .

4- آماده کردن تسهیلات پیشرفته ( مثل حمل و نقل عمومی مناسب ) برای کسانی که از این مراکز استفاده می کنند .

5- امن تر کردن مراکز شهری و افزایش دعوت کنندگی این مراکز بوسیله کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و کاهش ترس از وقوع جرم و بروز خطر .

2-4. شناسایی مراکز موجود فعالیتی در شب .

شناسایی دقیق و صحیح و همه جانبه مراکز عمده فعال شب هنگام و غروب در شهر اعم از مکان ، نوع فعالیتها ، ساعات اوج فعالیت ، نقاط قوت ، ضعفها و کمبودهای این مراکز و … از اهمیت بسیار بالایی در برنامه ریزی و مدیریت مناسب زمان شب برخوردار است .

3-4. کمک به حل نابسامانیها و تناقضات موجود در این مراکز.

4-4. هماهنگ تر کردن سیاستهای مدیریتی ، برنامه ریزی و صدور مجوز فعالیتی .

همکاری نهادهای مختلف مانند شهرداری ، مدیریت اماکن ، نیروهای امنیتی ، سازمانهای فرهنگی و گردشگری و اصناف و …

چه در تنظیم قوانین و ضوابط مربوط و چه در هماهنگی سیاستهای مدیریت و برنامه ریزی شهری و صدور مجوزهای فعالیتی بویژه در زمان شب بسیار ضروری و مغتنم است .

5-4. طرح راهبردی توسعه شهر جهت کاستن از ناسازگاری و تنش بین کاربریهای مختلط .

در سالهای اخیر که سیاست کاربری مختلط بویژه در مرکز شهرها تشویق و ترویج می شود لازمست تا با کمک طرح راهبردی توسعه از هم جواری کاربریها ی ناسازگار در کنار هم ( کاربریهای تفریحی ، فراغتی و پر سروصدا در کنار مسکونی ) جلوگیری به عمل آید .

6-4. تشویق گسترش فعالیتهای شبانه به سایر مکانهای مناسب شهر. اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر

سازمان عمران شهرداری همدان

1385 مرداد 12 و 11

Published by:

CIVILICA

مرجع مهندسی عمران

با شناسایی مکانهای مناسب فعالیت شبانه باید مناطق جدیدی برای تمرکز این فعالیتها تعریف شوند تا فشار از یک منطقه خاص برداشته شود . شناخت عوامل جذاب تر کردن یک منطقه برای فعالیتهای شبانه و تعیین معیارهایی برای اینکه یک منطقه می تواند برای این گونه فعالیتها مناسب باشد یا خیر، در این مورد بسیار حائز اهمیت است .

7-4. تشویق ایجاد تنوع د ر فعالیتهای اقتصادی شبانه و سرشب به نحوی که مختص گروههای خاصی از مردم نباشد .

وجود انواع فعالیتها طیف وسیعتری از مردم را جهت استفاده از مراکز شهری شبانه تشویق می کند و کمک می کند تا فعالیتی را که از آن لذت می برند ، بیابند .

8-4. بهبود حمل ونقل شهری شبانه .

در جاهایی که قابل دسترس تر بویژه با وسایل حمل و نقل عمومی هستند ، امکان تمرکز فعالیتهای شبانه بیشتر است . چرا که علاوه بر سهولت رفت و آمد به این مکانها ، به افزایش امنیت این مراکز هم کمک می- گردد . از اینرو توجه به حمل و نقل عمومی در زمان شب از اهمیت بالایی برخوردار است . راه اندازی سرویسهای اتوبوس شبانه – ایجاد مسیرهای مناسب اتوبوس در هماهنگی با شبکه زیر زمینی – نزدیکی ایستگاههای اتوبوس شبانه به مکانهای فعالیتی در شب – نور پردازی مناسب ایستگاهها – هماهنگی ساعات حرکت اتوبوسهای شبانه با تعطیلی مراکز فعالیت شبانه و اطلاع رسانی مناسب از نحوه حرکت و مسیر آنها – تاکسیرانی قابل اطمینان در شب – ایجاد پارکینگهای مناسب در نزدیکی مراکز فعالیت شبانه در بهبود حمل ونقل شبانه بسیار موثراند .

9-4. برخورد با رفتارهای ضد اجتماعی و مواد مخدر.

از آنجا که ساعات شب به دلیل شرایط خاصی که دارند ( مثل تاریک بودن هوا و…) ، شرایط بروز رفتارهای ضد اجتماعی و مصرف مواد مخدر ، مشروبات ، قرصهای انرژی زا و … در این ساعات بیشتر است که برخورد بیش از پیش و همه جانبه نیروهای امنیتی و مسئولین شهر را با این گونه رفتارها طلب می نماید .

10-4. فراهم کردن زمینه آموزش مناسب و بکارگیری نیروهای بیکار و آماده کار محلی در صنعت گذران اوقات فراغت ( فعالیتهای اقتصادی شبانه ) .

11-4. تعریف مناطق مدیریت فعالیت شبانه .

در واقع می توان با نوعی منطقه بندی زمانی و تعریف مناطقی که در ساعات شب برای فعالیتهای اقتصادی شبانه مدیریت می شوند و تصویب ضوابط خاص د ر زمینه های امنیتی و حفاظتی ، حمل و نقل ، نحوه طراحی ( کنترل سروصدا و …) ، نورپردازی ، نحوه صدورمجوز برای فعالیتهای مختلف ، مدیریت اماکن و … از اینکه منافع همه گروهها ( اعم از بهره برداران خصوصی و ساکنان محلی و بازدیدکنندگان ) در مدیریت فعالیتهای شبانه این مناطق لحاظ شده ، اطمینان حاصل کرد . اتخاذ شیوه مدیریتی همراه با مشورت و گفتگو در عین قاطعیت در اجرا از نکاتی است که در مدیریت این مناطق باید مدنظر قرارگیرد .

12-4. توسعه یک سازوکار مناسب برای سرمایه گذاری قابل اطمینان در بخش اقتصاد شبانه .

  1. امنیت در شب

تلفیق هوشمندانه طراحی خوب ، مدیریت خوب و مشارکت عمومی در ایجاد محیطهای امن تر و کاهش تخریب وسایل و ریسک و هراس جرم و خشونت تاثیر بسیار دارد . یکی از موثرترین تدابیر برای امنیت عمومی و پیشگیری از جرم ، ایجاد ناحیه های شهری زنده و پرجنب و جوش است و نیز مکانهای عمومی که بر آنها بتوان نظارت و اشراف داشت (رضایی ،رضا 1384 ) . اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر

سازمان عمران شهرداری همدان

1385 مرداد 12 و 11

Published by:

CIVILICA

مرجع مهندسی عمران

یکی از انگیزه های توجه به مفهوم شهر 24 ساعته و توسعه اقتصاد شبانه نیز داشتن مناطق پرتحرک و قابل نظارت است که خود زمینه ساز امنیت عمومی است . در عین حال لازمه گسترش فعالیتهای شبانه نیز ، توجه به امنیت عمومی می باشد و همانطور که ملاحظه می شود مسئله امنیت و اقتصاد شبانه در ارتباطی دو طرفه و تنگاتنگ با یکدیگر قراردارند . از این رو تشویق فعالیتهای شبانه همواره باید در جهت افزایش امنیت و ایمنی مورد توجه باشد .

  1. راهکارهایی برای تشویق فعالیتهای شبانه امن

1-6. اقدامات امنیتی .

حضور نیروهای امنیتی و کنترل منظم و استفاده از وسایل و ابزار مناسب و به روز ( مثل استفاده از دوربینهای مدار بسته و غیره

…) تاثیر مستقیمی در ایجاد آرامش و امنیت (بویژه در ساعات شب ) دارد .

2-6. خیابانهای روشنتر.

خیابانهای روشن تر خیابانهای امن تری هستند . روشنایی بیشتر خیابانها و نورپردازی مناسب و متنوع ساختمانها و اماکن خاص علاوه بر اینکه امکان نظارت و کنترل را افزایش می دهد باعث جذب بازدیدکنندگان و افزایش جنب و جوش و ایجاد مناطق زنده شهری می شود . در این بین می توان از واگذاری امتیازاتی به ساختمانهای خوب نور پردازی شده بهره جست .

3-6. بهسازی محیطی .

یک محیط مهیج باعث جذب بیشتر مردم و در نتیجه احساس فعال بودن مکان همراه با امنیت می گردد .

4-6. حمل و نقل مناسب .

ایجاد مسیرهای اتوبوس با نورپردازی مناسب و تعداد زیادی ایستگاههای مناسب و معین ، تاکسی های شبانه ( که از طریق نیروهای امنیتی و داخل اماکن فعالیتی قابل کنترل باشد ) . همچنین وجود پارکنیگهای مناسب که از طریق دوربینهای مدار بسته و مامورین امنیتی کنترل می شوند در نزدیک مراکز فعالیتی در زمان شب در افزایش حس امنیت و آرامش عمومی بسیار موثر است .

5-6. اجازه و تشویق فعالیت زمانی بیشتر .

مثلا به رستورانها ، کافه ها ، فروشگاهها ، موزه ها ، گالری ها ، نمایشگاهها ، کتابخانه ها و سایر اماکن تفریحی و فرهنگی اجازه فعالیت تا زمان دیرتری داده شود . همچنین باید از مناسبتهای مختلف در برگزاری نمایشگاهها ، فستیوالها ، جشنها در ساعات بعد از ظهر و شب در مکانهای عمومی استفاده کرد .

6-6. مدیریت پاسخگو.

تدارک یک دستور العمل اجرایی با محوریت رعایت مسائل ایمنی و امنیتی برای مدیریت اماکن فعالیتی شبانه (که اکثرا مکانهای عمومی هستند ) و التزام پاسخگویی مدیریت این اماکن در قبال عدم اجرای دستور العمل گام موثری در افزایش امنیت این اماکن خواهد بود .

7-6-2. مکانهای تفریحی و فراغتی در مناطق تجاری و اداری .

تشویق مکانیابی اماکن تفریحی و فراغتی شبانه در مناطق تجاری و اداری تضادها را به حداقل می رساند و در نتیجه به حفظ امنیت و آرامش کمک می نماید . در این مناطق ساکنین کمتری حضور دارند و در ساعات اداری هم فعالیتهای تفریحی و فراغتی پر سروصدا کمتر صورت می گیرد . اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر

سازمان عمران شهرداری همدان

1385 مرداد 12 و 11

Published by:

CIVILICA

مرجع مهندسی عمران

 

8-6. رستورانها و کافه های خیابانی .

تشویق استفاده کافه ها و رستورانها از قسمتی از پیاده روها ( البته در ازای پرداخت عوارض ) علاوه بر افزایش فروش و سود اقتصادی این اماکن باعث حضور مردم در خیابانها و افزایش تحرک و سرزندگی محیطهای شهری خواهد شد . ضمن اینکه عواید حاصل از دریافت چنین عوارض هایی برای مدیریت شهری مغتنم خواهد بود .

9-6. خیابانهای سیاحتی و پیاده .

ایجاد خیابانهای پیاده یا اختصاص تمام یا قسمتی از خیابانها به پیاده در ساعات شب می تواند محیطی ایمن و آرام را جهت پیاده روی و سیاحت و خرید ساکنین و بازدیدکنندگان فراهم آورد .

10-6. تنوع فعالیتها و خلاقیت .

گسترش طیف انواع فعالیتها می تواند به حضور طیف گسترده تری از مردم و در نتیجه ایجاد مراکز فعالیتی پرشور و امن تری بیانجامد . همچنین ابتکار عمل در استفاده از عناصر متنوع و جدید و زمانهای خاص که ممکن است برای هر شهر و کشوری پیش بیاید می تواند در ایجاد فضاهای فراغتی ، فرهنگی بیشتری در زمان شب کمک نماید . مثلا ایجاد سینماهای روباز که از داخل اتومبیل هم قابل رویت باشد *1 ( در فضاهای مناسب ) . ساخت ماکتهای نورانی از ساختمانهای مهم و یا پروژه های در دست اجرا در اماکن خاص که در شب جلوه ای خاص دارند و …

11-6. مراکز خرید شبانه .

هماهنگی ساعات خرید درغروب و زمان شب بویژه در مورد مراکز عمده خرید*2 ( حتی اگر یک یا دو بار دره هفته انجام گیرد  )

خرید را برای مشتریان آسانتر کرده و باعث آرامش خاطر بیشتری خواهد شد .

 

  1. جمع بندی و نتیجه گیری

یک راه حل برای برنامه ریزی فرهنگی موفق ، همگرایی راهبردهایی است که به سه عنصر مرتبط زیر دلالت دارند :

1- مردم ( شناخت ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، شیوه زندگی ، نیازها ، امکانات و … مردم )

2- زمان ( توجه به زمانهای خاص مثل زمان شب ، پایان هفته ، تعطیلات و زمانهای خاصی که اتفاقات خاصی در شهر رخ می دهد .)

3- خلاقیت ( استفاده از تمام ظرفیتها اعم از قدیمی و جدید به منظور طراحی یک مکان اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی پایدار .)

هدف شهر 24 ساعته هم همین است یعنی خلاقیت در طراحی یک شهر پایدار و قابل زندگی با در نظر گرفتن ویژگیهای ساکنین و از طریق گسترش هر چه بیشتر فعالیتهای تفریحی ، اوقات فراغت و خرید و خدمات شهری در زمان بیشتری از شبانه روز .

برای برنامه ریزی مناسب دراین زمینه که نهایتا به طراحی شهری مناسب منتهی می گردد فعالیتهای شبانه در چشم انداز ،

راهبردها و سیاستها باید به عنوان یک جزء مهم و رشد دهنده فرهنگ شهر مد نظر قرار گیرند .

اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر

سازمان عمران شهرداری همدان

1385 مرداد 12 و 11

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.