دانلود پژوهش مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

روانشناسی بالینی

دانلود پژوهش مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

 

فصل اول

1-روش انجام تحقیق

2-پیش فرض

3-جامعه آماری دقیق

4-نمونه دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

5-مقدمه

6-هدف کل تحقیق

7-فرضیه

8-روش آماری تحقیق

9-تعریف واژه ها

الف – افسردگی چیست ؟

ب – تعریف ورزش

 

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌
1–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

2-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینه اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .

ب – فرضیه :‌

افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

 

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با  استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .

پیش فرض :

1-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار)  بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار)  دارند .

2-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

جامعه آماری تحقیق :

با منظور مقایسه افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد 60 نفر روززی جنسیت مرد از میان 2445 نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :

آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل 60 نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشکار و غیر ورزشکار) از سطح جامعه آماری ذکر شده از میان آن تعداد افرادیکه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی که فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در کل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه
فصل اول
مقدمه موضوع تحقیق                                                                        2

الف – مسئله                                                                                  2

ب – فرضیه                                                                                   2

فایده تحقیق                                                                                  3

روش انجام تحقیق                                                                           3

پیش فرض                                                                                    4

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                     4

روش آماری تحقیق                                                                          5

روش جمع آوری داده ها                                                                    5

تعریف واژه ها                                                                      5

الف – افسردگی                                                                     5

ب – ورزش                                                                                   6

فصل دوم
تعریف افسردگی                                                                             8

علائم افسردگی                                                                     8

عنوان                                                                                       صفحه
نشانه های افسردگی تب قطبی                                                              9

1-نشانه های بد جانی                                                                       9

2-نشانه های شناختی                                                                        9

3-نشانه های انگیزشی                                                             9

4-نشانه های بدنی                                                                           9

طبقه بندی افسردگی                                                                         10

دوره افسردگی                                                                      10

فصل سوم
جامعه تحقیق                                                                                 12

نمونه برداری                                                                                  12

نمودار شماره 1                                                                     14

نمودار شماره 2                                                                     16

نمودار شماره 2                                                                     18

نمودار شماره 4                                                                     20

ابزار تحقیق                                                                                   21

نمودار شماره 5                                                                     22

نمودار شماره 6                                                                     23

عنوان                                                                                       صفحه
دستور اجرا                                                                                   24

نحوه نمره گذاری                                                                             24

جدول تحقیق میزان افسردگی                                                               24

جدول شماره 1                                                                     25

طرح آزمایشی                                                                                25

الف – متغیر مستقل                                                                           26

ب – متغیر وابسته                                                                             26

شیوه اندازه گیری                                                                             26

کنترل ها                                                                                      27

نمودار شماره 7                                                                     28

نمودار شماره 8                                                                     29

فصل چهارم
تحلیل نتایج                                                                                   34

شیوه اندازه گیری                                                                             34

شیوه گروه بندی                                                                              34

جدول شماره 1                                                                     35

جدول شماره 2                                                                     37

عنوان                                                                                       صفحه
محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                          39

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                          37

جدول شماره 3                                                                     40

جدول شماره 4                                                                     40

الف تدوین فرضیه                                                                           40

مسأله                                                                                          40

فرضیه                                                                               40

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                         41

خطای استاندارد                                                                    41

جدول شماره 5                                                                     41

فرضیه در این بخش                                                                          42

فرضیه صفر                                                                                   42

فرض خلاف                                                                                  42

نتیجه                                                                                          42

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری                                                                          45

خلاصه فصول                                                                      46

عنوان                                                                                       صفحه
مشکلات و محدودیتها                                                                       47

پیشنهادات                                                                                    49

منابع                                                                                           50

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 49
حجم: 1.76 مگابایت

35,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.