ضوابط طرح بهسازی و نوسازی ورودی شهر

ضوابط طرح بهسازی و نوسازی ورودی شهر

 

1- کلیات

– احداث فلکه در ورودی شهرها ممنوع است.

– محور سواره ورودی شهر می بایست دارای مسیرهای تندرو و کندروی تفکیک شده باشد.

 

2- حفظ و نگهداری کاراکتر

– دید به نقاط شاخص طبیعی یا مصنوع شهر در ورودی،حفظ و تقویت شود.

– نقاط شاخص قدیمی در کنار مسیر می بایستی حفظ شود.

 

3- کاربریها و فعالیت ها

– احداث پمپ بنزین،نمازخانه و توالت عمومی در لایه اول مجاز می باشد.

– استقرار کاربریهای آلودگی زا و بد منظر(تعمیرگاه و کارگاه های صنعتی و پارکینگ کامیون ها و…) در

لایه اول ممنوع بوده و می بایست بصورت مجتمع به لایه دوم منتقل شود.

– دانه بندی حاشیه محور هر قدر به بافت شهر نزدیک می شود می بایست ریزتر و متراکم تر شود.

 

4-حرکت سواره،دسترسی ها و دیدها

– قبل از رسیدن به محدوده ورودی شهر،خروجی های لازم جهت خارج شدن خودروهای سنگین از مسیر

ورودی و اتصال به کمربندی در نظر گرفته شود.

– دید به تقاطع ها و خروجی ها نمی بایست بوسیله تابلوهای راهنما،جداول و علائم مسدود شود.

– ورودی از تندرو به  کندرو و یا بالعکس در هر نقطه می بایست تنها دارای یکی از عملکردهای فوق

باشد(فقط ورودی یا فقط خروجی).

– حد اقل فاصله ورودی و خروجی از تندرو به کندرو و بالعکس 600متر باشد.

– جاده های متقاطع با مسیر ورودی مستقیماً به باند تندرو اتصال نداشته باشند.

– عرض سواره تندرو در هر طرف بیش از 6 متر مجاز نیست.

– عرض مفید سواره کندرو به اضافه محل توقف خودرو 5 متر می باشد.

– در حاشیه مسیر کندرو ورودی شهرها می بایست امکان پارک خودرو وجود داشته باشد.

– احداث هر گونه پارکینگ جمعی فقط در لایه دوم مجاز است.

 

5- بدنه ها و جداره ها

– بدنه ها و احجام ورودی شهر با تأکید بر خصوصیات اقلیمی و بومی شهر ساخته شوند.

– تقارن نسبی دو جداره مسیر برای افزایش وضوح و خوانایی مسیر حفظ شود.

– تفکیک و تغیییر کاربری باغات و محوطه سبز اطراف مسیر ورودی ممنوع می باشد.

 

6- کف

– مسیر می بایست در تطابق با توپوگرافی و شکل طبیعی محل باشد.

– در صورت انحنای مسیر استفاده از قوس ها با شعاع بسیار کم ممنوع است.

– تغییرات ناگهانی در عرض مسیر در باند تندرو ممنوع است.

– ایجاد ناهمواری و پستی و بلندی ناگهانی در کف مسیر(مانند سرعت گیر)در تمام طول مسیر ممنوع است.

– ارتفاع جداول حاشیه مسیرها و جزیره های میانی نمی بایست بیش از 15سانتی متر باشد.

 

7- پوشش گیاهی

– طرفین طول مسیر ورودی حد اقل به عرض 10 متر درختکاری شود.

– تراکم عناصر پوشش گیاهی(درخت و بوته) با نزدیک شدن به محدوده شهر افزایش یابد.

– پوشش گیاهی طرفین مسیر ورودی می بایستی دارای تعادل بصری باشد.

 

8- مبلمان شهری

– تجهیزات شهری مورد نیاز مسافرین از جمله کیوسک تلفن عمومی،آبخوری و شیرآب،سطل زباله و نیمکت می بایست در حوزه پیاده رو و کندرو ورودی قرار گیرند.

 

9- صوت

– حد اکثر مجاز میزان صوت در ورودی شهرها 55 دسی بل است.

 

10- نور

– میزان روشنایی مسیر ورودی می بایست 12 لوکس باشد.

– از چشم زدگی و خیره نمودن منابع نوری می بایست جلوگیری شود.

– ورودیها و خروجی های منتهی به مسیر ورودی نورپردازی شوند.

 

 

منبع: راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

وزارت مسکن و شهرسازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.