دانلود پژوهش کارشناسی تشخیص پلاک خودرو با استفاده از متلب

چکیده

مکان یابی پلاک به عنوان اولین گام در جهت شناسایی پلاک وسا یل نقلیه مطرح است .در این مقاله روشی جهت یافتن مکان پلاک خودرو در تصاویر با ویژگی ها و پس زمینه های متنوع و پیچیده ارائه می گردد . الگوریتم پیشنهادی ، یکبار بر روی تصویر اصلی ، اجرا می شود و از مفاهیم ساده ای مانند آستانه گذاری، عملیات مورفولوژی و تشخیص لبه برای قطعه بندی تصویر استفاده مینماید . سپس با بررسی برخی معیارهای هندسی پلاک مانند مساحت، نسبت طول به عرض، چگالی لبه ها و … نواحی کاندید پلاک مشخص میگردد .در نهایت ناحیه کاندید انتخاب شده جدا میشود و تک تک ارقام ان با یک تکنیک مناسب  از هم جدا شده و با  یک معیار اعتماد جهت تشخیص میزان شباهت بین ارقام جدا شده پلاک خودرو با مقایسه ارقام ذخیره شده در سیستم شماره های پلاک تعیین می گردند . این روش برای تعدادی از تصاویر واقعی که دارای شرایط تصویربرداری متفاوت می باشند، نتایج مناسبی داشته است

به مجموعه عملیات و پردازش هایی که در راستای انالیز تصویر در زمینه های مختلف انجام شده است ،علم پردازش تصویر گویند.

از سال 4632 تاکنون، موضوع پردازش تصویر، رشد فراوانی کرده است. علاوه بر برنامه تحقیقات فضایی، اکنون از فنون پردازش تصویر، در موارد متعددی استفاده می شود. گر چه اغلب این مسائل با هم نامرتبط هستند، اما عموما نیازمند روش هایی هستند که قادر به ارتقای اطلاعات تصویری برای تعبیر و تحلیل انسان باشد. برای نمونه در پزشکی شیوه های رایانه ای کنتراست  تصویر را ارتقا می دهند یا این که برای تعبیر آسانتر تصاویر اشعه ایکس یا سایر تصاویر پزشکی، سطوح شدت روشنایی را با رنگ، رمز می کنند. متخصصان جغرافیایی نیز از این روش ها یا روش های مشابه برای مطالعه الگوهای آلودگی هوا که با تصویر برداری هوایی و ماهواره ای بدست آمده است، استفاده می کنند. در باستان شناسی نیز روش های پردازش تصویر برای بازیابی عکس های مات شده ای که تنها باقی مانده آثار هنری نادر هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. در فیزیک و زمینه های مرتبط، فنون رایانه ای بارها تصاویر آزمایش های مربوط به موضوعاتی نظیر پلاسماهای پرانرژی و تصاویر ریزبینی الکترونی را ارتقا داده اند .کاربردهای موفق دیگری از پردازش تصویر را نیز می توان در نجوم، زیست شناسی، پزشکی هسته ای، اجرای قانون، دفع و صنعت بیان کرد.

در اوایل دهه 61 سفینه فضایی رنجر 7 متعلق به ناسا شروع به ارسال تصاویر تلویزیونی مبهمی از سطح ماه به زمین کرد. استخراج جزئیات تصویر برای یافتن محلی برای فرود سفینه آپولو نیازمند اعمال تصمیماتی روی تصاویر بود. این کار مهم به عهده لابراتوار ((JPL نیروى جت قرار داده شد. بدین ترتیب زمینه تخصصی پردازش تصاویر دیجیتالی  آغاز گردید و مثل تمام تکنولوژی های دیگر سریعاً استفاده های متعدد پیدا کرد.

ابتدایی ترین کاربردهای پردازش تصاویر دیجیتالی  در دهه 61 و71 جنبه های نظامی و جاسوسی بود که باعث شد نیاز به تصاویر با کیفیت بالاتر بوجود آید. پس از آن مصارف دیگری برای تصاویر دیجیتالی  سطح زمین پیدا شد که کاربرد تصاویر چند طیفی در کشاورزی و جنگل داری از آن جمله است. همچنین با استفاده از تصاویر دیجیتالی  عملیاتهایی مثل کنکاش نفت در سرزمین های دور افتاده و یا ردیابی منابع آلودگی شهری از داخل دفتر کار متخصصین آنها انجام شد.

بزودی کاربردهای زمینی زیادتری برای پردازش تصاویر دیجیتالی  پیدا شد . از اواسط دهه 71 تا اواسط دهه 81 اختراع اسکنر ها ی CAT و اسکنر های MRI پزشکی را متحول کردند. صنعت چاپ استفاده کننده بعدی بود. در اواخر دهه 81 پردازش تصاویر دیجیتالی  وارد دنیای سرگرمی شد بطوریکه امروزه این نقش به امر عادی تبدیل شده است. بهمین ترتیب دنیای صنعت با روباتهایی که عملا می بینند یعنی در واقع با ظهور تکنولوژی بینایی ماشین متحول شد و هنوز هم در حال تحول است.

هر ساله با سریعتر و ارزانتر شدن کامپیوتر ها و ایجاد امکان پخش تصاویر با استفاده از تکنولوژی ارتباطات، افراد بیشتری به این تصاویر دسترسی پیدا می کنند. کنفرانس های ویدئویی یک روش زنده برای انجام کسب و کار شده اند و کامپیوترها ی خانگی توانایی نمایش و مدیریت تصاویر را به خوبی پیدا کرده اند. خوشبختانه با بالاتر رفتن سرعت پردازش و فضای حافظه کامپیوترها دیگر از بابت امکانات پردازش تصاویر نگرانی ها کمتر شده است و روز به روز این روند رو به رشد ادامه پیدا می کند.

علم پردازش تصویر، از علوم پرکاربرد و مفید در فنون مهندسی می باشد و از دیر باز مطالعات و تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گرفته و پیشرفت های فراوانی حاصل شده است.

سرعت گسترش این پیشرفت ها به حدی بوده است، که هم اکنون و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی می توان تأثیر پردازش تصویر را در بسیاری از علوم و صنایع به وضوح مشاهده نمود.

در حالی که برخی از این کاربردها، ان گونه به پردازش تصویر وابسته است، که بدون ان اساساً قابل استفاده نمی باشد.

نظر به این که علم پردازش تصویر به صورت جامع و تخصصی در دنیای امروزی، روز به روز نقش اساسی و مهم تری پیدا می کند و در کشور ما نیز تقریباً در اغاز راه است.

 

کلید واژه

پلاک خودرو ، پردازش تصویر ، لبه یابی

فهرست مطالب

1(       مقدمه ………… 8
2-2( مقدمه …………………….. 9

2-   1( کاربرد پردازش تصویر ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-  2( صنعت         ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-1( صنایع چوب ……………………………………………………………………………………… 11

1-2-3( شمارش گر ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-4( اتوماسیون صنعتی …………………………………………………………………………………… 11

2-1-5( حمل و نقل ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-6( هواشناسی ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-7( شهرسازی ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-8( کشاورزی ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-3( علوم نظامی و امنیتی ………………………………………………………………………………. 18

2-1-21                     (نجوم و فضا نوردی …………………………………………………………………………………… 19

2-1-22                     (پزشکی          ……………………………………………………………………………………… 12

2-1-21 (فناوری های علمی …………………………………………………………………………………… 12

2-1-29 (باستان شناسی ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-24        (تبلیغات ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-25        (سینما ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-26        (اقتصاد           …………………………………………………………………………………….. 11

2-1-27        (روانشناسی …………………………………………………………………………………….. 11

2-1-28        (زمین شناسی  …………………………………………………………………………………….. 11

2-                9( عملیات اصلی در پردازش تصویر ………………………………………………………………………….. 11

2-9-2( فشرده سازی تصاویر ……………………………………………………………………………….. 11

2-9-1( انواع تصاویر …………………………………………………………………………………….. 11

2-9-9( بالا بردن دقت عکس ………………………………………………………………………………. 19

‌د

2-    4( تشخیص خودکار شماره پلاک خودرو …………………………………………………………………….. 12

2-4-2( دوربین سامانه ی تشخیص پلاک خودرو ………………………………………………… 12

2-4-1( کاربردهای سامانه ی تشخیص پلاک ………………………………………………………….. 11

1(          دستورات نرم افزارمتلب ………………………………………………………………………… 11
1-    2( مفاهیم رنگ وتصویر ……………………………………………………………………………………………. 11

2-1-1( پیکسل: …………………………………………………………………………………….. 11

1-2-       1( ابعاد و اندازه تصاویر: ………………………………………………………………………………. 11

1-2-9( تعداد بیت های یک تصویر: ……………………………………………………………………… 13

1-2-4( روش شناسایی رنگ در یک پیکسل ………………………………………………………… 13

1-2-5( شناسایی تصویر برای متلب……………………………………………………………………… 11

2-2( پردازش اولیه تصویر ……………………………………………………………………………………………. 19

1-1-2( ورود تصاویر به نرم افزار مطلب ………………………………………………………………… 19

1-1-1( دریافت اطلاعاتی کامل از یک تصویر ………………………………………………………… 12

1-1-9( نمایش تصویر فراخوانی شده با ابزار ویرایش: ……………………………………………… 12

1-1-4( نمایش تصویر فرخوانی شده با ابزار رنگ پیکسل: ………………………………………. 12

1-1-5( نمایش هر نوع اطلاعاتی در پنجره های نمایشی: …………………………………………. 11

2-2-6( انواع تصاویر:  ……………………………………………………………………………………… 11

1-1-7( ذخیره تصاویر:  …………………………………………………………………………………….. 11

1-1-8( تغییر اندازه تصویر: ………………………………………………………………………………… 11

1-1-3( چرخش تصویر:  …………………………………………………………………………………….. 11

1-2-21      (چیدن و جدا کردن بخشی از تصویر: ………………………………………………………… 13

1-2-22      (نمایش مستطیل بر روی تصویر توسط ورود مختصات:………………………………… 11

1-    9( فیلترها و بهینه سازی های تصاویر ……………………………………………………………………….. 11

1-9-2( نمودار هیستوگرام: …………………………………………………………………………………. 11

1-9-1( تنطیم کننده اتوماتیک تصویر: ………………………………………………………………… 11

1-9-9( اشباع رنگ: : …………………………………………………………………………………….. 18

1-9-4( فیلتر حذف نویز : ……………………………………………………………………………………. 19

1-9-5( ایجاد فیلتر دلخواه: …………………………………………………………………………………. 32

2-4( شناسایی اشیا …………………………………………………………………………………………………….. 31

‌ه

1-4-2( ارتباط پیکسل در تصویر: ………………………………………………………………………… 31

1-4-1( انواع همسایگی پیکسل ها: ……………………………………………………………………… 31

1-4-9( اماده سازی تصویر برای تبدیل به تصویر باینری مطلوب: ……………………………. 31

1-4-4( لبه در تصویر: …………………………………………………………………………………….. 31

1-4-5( شناسایی لبه: …………………………………………………………………………………….. 31

1-4-6( کار بر روی تصاویر مورد نظر باینری و رسیدن به یک آبجکت مطلوب و کسب

اطلاعات از انها: : …………………………………………………………………………………….. 11 1-4-7( روش طراحی عنصر سازه:  ………………………………………………………………………. 11

1-4-8( استفاده از سازه ها در توابع: ……………………………………………………………………… 12

1-4-3( اضافه کننده و افزایش دهنده همسایگی : ……………………………………………………….. 11

1(         پروژه پیشنهادی ……………………………………………………………………………………. 11 1(

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… 121

4-2( نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………………………… 121

3(        مــراجـــع ……………………………………………………………………………………….. 121

 

توجه: این فایل دارای واتر مارک قابل حذف/ ویرایش می باشد.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 116
حجم: 5 مگابایت

15,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.