دانلود پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران

دانلود پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران

چارچوب نظری

تعاریف و مفاهیم و اهمیت برنامه ریزی روستایی ایران

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی روستایی در ایران

دراقتصاد کشور ما روستا و روستانشینی همواره از چنان اهمیتی برخوردار بوده که میتوان گفت سرنوشت کشور در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است .

روستاییان هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی وزنه ای به حساب میامده اند و هم از لحاظ اقتصادی نقش تعیین کننده ای داشتند تولیدات روستاها تغذیه مردم را در شهر و روستا به عهده داشته اند و مازاد این تولیدات به صورت اقلام صادراتی به خارج از کشور صادر میشده است .

روستا و کشاورزی د ر برنامه ریزیها از اولویت سابق خود برخوردار گردد سه دلیل عمده  ای  که این اولویت را توجیه میکند به اختصار به قرار زیر است :

 1. 1. تقاضای روز افزون بر مواد غذایی

جمعیت ایران از حدود سالهای 1330 تدریجا رو به رشد گذاشت و از حدود 19 میلیون نفر در سال 1335 به حدود 7/33 میلیون در سال 1355 به حدود 8/55 میلیون نفر در سال 1370 رسید یعنی سه برابر شدن جمعیت در فاصله 30 سال به معنای مصرف و تقاضای بیشتر مواد غذایی است  .

اگر روستا که فعلا مرکز اصلی تولیدات کشاورزی است نتواند به این تقاضا پاسخ بگوید ارز به دست آمده از فروش نفت به جای این که صرف    ورود ماشین آلات مورد نیاز صنایع و کشاورزی گر دد به مصرف ورود  مواد غذایی از خارج میرسد .

 1. اهمیت مواد خام کشاورزی به عنوان زمینه رشد صنعت

در حقیقت رشد بخش مهمی از صنعت کشورمان به مواد خام کشاورزی بستگی دارد و بدون تولید کافی این مواد بعضی از صنایع دچار اشکال و اختلال میگردد صنایعی چون نساجی – چرمسازی و کفاشی – کاغذ و صنایع غذایی و غیره از این جمله اند.

.3نقش فرآورده های کشاورزی و گیاهی در صادرات کشور:

اگر نفت را از فهرست صادرات کشور حذف نماییم در میابیم که حدود 90 % این صادرات در سال 1365 در اجتماعات ایلی و روستایی تولید میشده و یا به نحوی با این اجتماعات در ارتباط بوده استو قطعا این اقلام صادراتی نقش مهمی در موازنه ارزی کشوربازی میکند   .

از نظر تعمیم عدالت اجتماعی و تعادل بیشتر بین سطح زندگی در شهر و روستا برای توزیع مطلوب جمعیت در زمین و هدایت رشد و مساعد سازی محیط به منظور خود اتکایی هر چه بیشتر در محصولات اساسی کشاورزی توسعه جامعه روستایی جایگاه مهمی را در برنامه ریزی توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور و آمایش سرزمین به خود اختصاص داده است .

حدودا 550 مرکز و جمعیت جامعه روستایی در بیش از  60 هزار سکونتگاه روستایی توزیع شده اند .

ویژگیهای جامعه روستایی ایران

 1. 1. جامعه روستایی در بحث ما در سرتاسر کتاب شامل آن گروه از سکونتگاه ها میگردد که در محدوده ها و مراکز جمعیتی کمتر از پنج هزار نفر سکنی گزیده اند این جامعه در سال1370 شامل 43 % از جمعیت کشور ( حدود 24 میلیون نفر ) است که در روستاههای متعدد (حدود 65 هزار ) پراکنده و کم جمعیت زندگی میکنند بیش از 36 % یا حدود 44 هزار آبادی جمعیتی کمتر از 500 نفر داشته است .
 1. روند مهاجرت از جامعه روستایی در سالهای اخیر به علت کمی یا نبود اشتغال ، خد مات و امکانات رفاهی در روستاها بالا بوده و به صورتی غیر متعارف د رآمده است.تمرکز نامتناسب امکانات در شهرها در تشدید مهاجرت و جذب بیش از نیمی از رشد طبیعی جمعیت روستایی سهم اساسی داشته است .
 2. درآمد روستاییان ایران به علت پایین بودن قیمت محصولات و بالا بودن ضایعات و همچنین پایین بودن میزان محصول در واحد سطح به طور کلی کم و برای یک زندگی نسبتا مرفه کافی نیست. کیفیت و کمیت رفاه در سطح روستاها و در جامعه روستایی به علت نبود یا کمبود خدمات اجتماعی مانند آموزش وبهداشت – آب آشامیدنی سالم –خدمات فنی و برق وراههای ارتباطی نامناسب است و روی هم رفته کیفیت زندگی برخورداری از رفاه در روستاههای ایران در مقام مقایسه با زندگی شهری در سطح پایینی قرار دارد .
 3. نامشخص بودن مکانیسم برنامه ریزی و غیر مسوول و ناآگاه و بی توجه بودن مدیریت دولتی به ویزگیهاو نیازهای محلی در جامعه روستایی باعث از بین رفتن مدیریت سنتی و ایجاد وابستگیهای شدید به تصمیمات و اقدامات دولت مرکزی شده است .
 4. درجامعه روستایی ایران فقروتفاوتهای فاحش درسطح زندگی درامد ومیزان          برخورداری از رفاه ودسترسی به خدمات به چشم میخورد.
  1. پراکندگی شدید و نظام تکامل یافته مراکز جمعیتی در جامعه روستایی که ارتباطی منطقی با اقتصاد نوین کشاورزی و روستایی ندارد و هماهنگ با جامعه شهری       نیست ، رسانیدن خدمات  فنی – اداری – اجتماعی و به وجود آوردن دیگر

  عوامل پیشرفت را در جامعه روستایی مشکل نموده است  .

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 163
حجم: 2.98 مگابایت

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.