or

دانلود بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دانلود بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

چکیده

تحقیقی که گزارش نهائی آن در صفحات بعدی ارائه شده است به منظور بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی برای دستیابی به مدلی مناسب جهت قیمت گذاری انجام شده است .

رقابت بر سر قیمت کالا و قیمت گذاری یکی از با اهمیت ترین مسائلی است که شرکتها با آن روبرو هستند . تصمیمات قیمت گذاری ممکن است تحت تاثیر عوامل داخلی مانند اهداف بازاریابی ، ترکیب عناصر بازاریابی ، اقلام بهای تمام شده و سود مورد انتظار ، و عوامل خارجی مانند قیمت محصولات رقبای تجاری ماهیت بازار ، تقاضا و یا سیاستهای ارگانهای دولتی قرار گیرد . این عوامل که اغلب آثار متقابل نیز بر یکدیگر دارند بر تصمیمات قیمت گذاری یک واحد تجاری – تولیدی اثر می گذارند .

در این میان مدیران از میان روشهای مختلف که برای ، قیمت ذاری محصولات و خدمات وجود دارد عمدتاً از روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد استفاده می نمایند که در آن بسیاری از عوامل فوق الذکر در نظر گرفته نشده اند .

این در حالی است که مدلها و روشهای مختلف دیگری امروزه مطرح می باشد که می توان به چند نوع آن اشاره نمود از جمله : مدل قیمت گذاری بر مبنای هدف ، قیمت گذاری براساس قیمت خریدار ، قیمت گذاری براساس شرایط رقابتی و …

در این جهت هدف تحقیق حاضر عبارتست از :

شناخت مشکلات قیمت گذاری و حصول به یک نتیجه کاربردی جهت افزایش کارائی نحوه تصمیمات قیمت گذاری محصولات سفارشی ساز بعنوان یکی از روشهای اصلی و موثر در راهبرد سازمان بر همین اساس سوالات تحقیق به شرح زیر تدوین شد :

  1. عوامل اصلی تاثیر گذار بر تصمیمات قیمت ذاری کدامند ؟
  2. اهمیت عوامل اصلی تاثیر گذار بر تصمیمات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی به چه میزان است ؟
  3. آیا عوامل اصلی که در تصمیمات قیمت گذاری صنعت پرس سازی سفارشی مهم می باشند توسط مدیران در حمل مورد توجه قرار می گیرند ؟
  4. مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با این عوامل چیست ؟
  5. مدل مناسب برای قیمت گذاری در این صنعت چیست ؟

مقدمه

پس از انجام مطالعات مفصل کتابخانه ای برای دست یابی به دیدگاه مدیران سطح بالای شرکت پرس ایران پرسش نامه ای با 8 سوال تدوین و در اختیار این افراد قرار گرفت .

براساس نتایج حاصل از این پرسش نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده شد و مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با تصمیمات قیمت گذاری شامل کمبود یا برد سیستم اطلاعاتی مناسب جهت شناسایی و به کارگیری عوامل موثر در تصمیمات قیمت گذاری ، عدم استفاده از اطلاعات موجود در تصمیمات قیمت گذاری ، خلا وجود سازمان مناسب برای قیمت گذاری سفارشات و تاکید صرف بر بهای تمام شده در محاسبه قیمت فروش معین گردید براساس عوامل اصلی تاثیر گذار مدلی برای قیمت گذاری تدوین شد که در آن ابتدا با کمک اطلاعات موجود در شرکت که در بخشهای مختلف تهیه می گردند یک قیمت پایه مبنا قرار می گیرد و سپس با توجه به ارزیابی هایی که از عوامل تاثیر گذار صورت خواهد گرفت و وزن دهی مناسب به عوامل فوق ، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ، درصدی به قیمت پایه اضافه یا کاسته می شود و قیمت پیشنهادی استخراج می گردد .

تفاوت اصلی این مدل با روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد در این است که تقریباً تمام عوامل داخلی و خارجی شرکت در قیمت گذاری از جمله ماهیت بازار و تقاضا ، شرایط رقبا ، ویژگی های محصول ، شرایط اقتصادی جامعه و تاثیر آنان در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است .

در یافته های این تحقیق ، اهمیت وجود یک واحد سازمانی قوی که بتواند با همکاری سایر بخشها ، اطلاعات دقیق و به روز از شرایط داخلی شرکت و محیط خارجی فراهم نموده و به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته و نتایج را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهد به روشی آشکار گردید .

کلیات

سازمانها رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند ساختار آنها بصورتی آگاهانه طرح ریزی شده و مبنی بر هدف می باشد و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ هستند مدیران ارشد سازمانها به منظور حفظ و تداوم حیات سازمان و براساس ماموریتهای آن ، لازم است برنامه ریزیهای دراز مدتی را طرح ریزی نموده و همزمان با طی مسیر چرخه سازمانی در مراحل مختلف ، تدابیر لازم برای گذر موفقیت آمیز از هر مرحله رشد سازمانی را اتخاذ و اجرا نمایند .

در بسیاری از فعالیتهای تجاری و اقتصادی مدیران ارشد با موضوعاتی از جمله کمبود نقدینگی ، عدم دریافت سفارش ، بقا شرکت ، عدم قطعیت در پیشنهادات قیمت ، مشکلات برآورد بهای فروش محصولات و خدمات و تاخیر در اجرای سفارشات مواجه می شوند . این موضوعات که عموماً مدیران را مضطرب و نگران می کنند از عوامل و دلایل خاصی نشأت می گیرند ، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • اتخاذ و انتخاب روشها و شیوه های اجرائی خاص به منظور رسیدن ب میزان خاصی از سود دهی بدون در نظر گرفتن جمیع عوامل تاثیرگذار محیطی و درون سازمانی .
  • عدم قطعیت در برآورد هزینه ها که در بعضی از مواقع افزایش پیش بینی نشده بخشی از هزینه ها موجب تاخیر در اجرای سفارش و نهایتاً زیان واحد اقتصادی خواهد شد .
  • مشکلات موجود در راه قیمت گذاری محصولات و خدمات تولیدی براساس بهای تمام شده حاصل از سیستمهای حسابداری صنعتی .

شناخت دقیق مشکلات و تعریف کامل مسائل رودرروی مدیران و آگاهی آنان از ویژگی های روشهای اجرائی حل مسائل ، امکانات و ملزومات اجرائی آنان و درک کامل از نکات مثبت و منفی هر کدام از روش های اجرائی ، به مدیران این امکان را می دهد که در هنگام چالش با این پدیده ها قابلیتهای لازم برای عبور از این موانع ، بحرانها را داشته و سازمان خویش را به سر منزل مقصود و ساحل نجات این شکل گیری طوفان ها و امواج سهمگین در اقیانوس های سازمانی رهنمود گردند.

یکی از روشها و شیوه های اجرائی برای مواجهه با مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی ،عدم دریافت سفارش و انتخاب روش صحیح قیمت گذاری محصولات و خدمات می باشد که باید متناسب با عوامل مختلف تاثیرگذار درونی و بیرونی در تعیین قیمت محصول همراه باشد این عوامل تاثیرگذار باید کاملاً شناسائی شده و نقش و تاثیر هر یک در تعیین قیمت معین گردد باید مشکلات موجود در سر راه قیمت گذاری توصیف ، تبیین و کشف گردند . براین اساس مطالعه و بررسی علمی این روش در چارچوب پایان نامه تحقیقاتی می تواند نتایج مفیدی را دراختیار مدیران شرکتها و بنگاههای اقتصادی قرار دهد.

این تحقیق تلاش دارد عوامل مهم تاثیر گذار بر قیمت شناسایی شوند و معین گردد که آیا مدیران سطوح بالای شرکت به این عوامل توجه دارند یا خیر و یا اطلاعات مورد نیاز مربوط به این عوامل جمع آوری می گردد و در صورتیکه اطلاعاتی موجود باشد در چه زمینه هایی از آنان استفاده می شود.

 

بیان موضوع

تصمیمات یک ئاحد اقتصادی درباره قیمت گذاری ، تح-ت تاثیر مجموعه ای از عونامل مربوط به خود واجد ( عوامل داخلی ) و عوامل حیطی ( عوامل خارجی ) قرار می گیرند . مطالعه و بررسی این عوامخل و مشکلاتی که در این ارتباط برای سازندگان سفارشی پرش وجوددارد و ارائه طرحی جهت قیمت گذاری مطلوب اینگونه صنایع ، موضوع صلی این پروژه می باشد.

سیستم قیمت گذاری به تعیین قیمت فروش یک خمحصول و یا خدمتتوسط وادهای تولیدی عرضه کننده اشاره دارد . عوامل بسیاری بر قیمت گذاری محصولات و خدمات موثر است اما معمولاًقیمتها در چارچوب مدلهای اقتصادی تعیین می شود و مدل اقتصادی مورد استفاده برای قیمت گذاری ، به نوع بازاری بستگی دارد که محصول در آن فروخته می شود و با استفاده ز این مدلها قیمت به گونه ای تعیین می شود که سود وادی تولیدی حداکثر شود .

تصمیمات قیمت گذاری در کلیه موارد به کمک مدلها ی اقتصادی اتخاذ نم شود بسیاری از واحدهای تولیدی ، هدف حداکثر کردن سود را دنبال نمی کند و در عوض برای تحصیل سودی قابل قبول فعالیت می نماید.

اقلام بهای تمام شده سود و فروش مورد انتظار نوع محصولبات یا خدمات نوع صنعت ، شهرت یا اعتبار واحد تجاری ، خط مشی دولت ، فعالیتهای رفاهی تجاری ، نوع بازار ، روند عمومی اقتصاد از عوامل عمده موثر بر تصمیمات قیمت گذاری می باشند . اکنون این مسئله مطرح است که چگونه کلیه این عوامل که اغلب آتار متقابلی نیز بر یکدیگر دارند بر تصمیمات قیمت گذاری یک واحد تولیدی اثر می گذارند ؟

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 70
حجم: 141 کیلوبایت

35,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.