دانلود ۵۵ گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۲


دانلود ۵۵ گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۲

فهرست گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۲  :

اندازه گیری مقاومت ها

تحقیق قانون اهم

بهم بستن مقاومت ها

مقاومت های خطی و غیرخطی

نیروی محرکه و مقاومت آن

پل وتستون برای مقاومت

ضریب خود القایی سیم پیچ

تعیین مقاومت ویژه ی رسانا

ترانسفورماتور

مقاومت ظاهری مدارهای شامل مقاومت ، سلف و خازن

قانون کیرشهف در مدارهای شامل مقاومت ، سلف و خازن

اسیلوسکوپ

منحنی های لیساژور

رزونانس

پل وتسون برای خازن

فهرست گزارشکار فیزیک ۲  :

روش اندازه گیری مقاومت (روش استفاده از پل وتستون – قرائت لایه‌های رنگی)

اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه و ولت متر

بررسی قوانین کیرشهف

مدار R – L

مدار R – L- C

مبدل‌ها ( ترانسفورماتورها )

اندازه گیری ثابت زمانی و محاسبه ظرفیت خازن (با استفاده از منحنی شارژ و دشارژ )

به هم بستن خازن‌ها و محاسبه ظرفیت معادل (با استفاده از منحنی شارژ و دشارژ و محاسبه ثابت زمانی مدار )

دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما )

طراحی آمپرمتر و ولتمتر به کمک گالوانومتر

فهرست گزارشکار فیزیک ۲  :

آشنایی با دستگاه های اندازه گیری

روش های اندازه گیری مقاومت

k.v.l و k.c.l

اندازه گیری ثابت زمانی و محاسبه ظرفیت خازن و اندازه گیری ظرفیت معادل چند خازن

دستگاه اسیلوسکوپ (موج نما)

مبدل ها (ترانسفورماتورها)

مدار های R-L و R-C

مدار های R-L-C

طراحی آمپرمتر و ولتمتر

فهرست سایر گزارش کارهای فیزیک ۲ :

آزمایش اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان های الکتریکی در سیم های مستقیم و حلقوی (بیوساوار)

آزمایش انداره گیری نیروی محرکه القایی تولید شده در سیملوله با میدان متغیر

آزمایش بررسی نیروی محرکه القایی و تحقیق قانون القای فاراده

آزمایش تحقیق اثر هال

آزمایش تعیین ظرفیت خازن کروی منزوی و تعیین ظرفیت خازن کروی در مقابل یک صفحه رسانا

بررسی نوسانگر LC و RLC و نوسانهای واداشته

آزمایش اندازه گیری نیروی محرکه القایی تولید شده در سیم لوله با میدان متغیر

مطالعه و بررسی پس‌ماند مغناطیسی و رسم منحنی هیسترزیس

آزمایش اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان های الکتریکی در سیم های حلقوی و مستقیم

آزمایش بررسی سطوح هم پتانسیل

اندازه گیری نسبت C=Q/V و تعیین ظرفیت خازن

آزمایش تعیین ظرفیت خازن تخت و عوامل موثر بر آن

(RLC) آزمایش اندازه گیری مقاومت ظاهری

آزمایش اندازه گیری نیروی محرکه القاشده در سیملوله با میدان متغیر

آزمایش بررسی مدا رهای RLC و نوسانگر RL ،RC

آزمایش بررسی اثر هال در نقره و تنگستن

آزمایش اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از جریان های مختلف

آزمایش مطالعه و بررسی پسماند مغناطیسی و رسم منحنی هیسترزیس

آزمایش تحقیق قانون القای فاراده

آزمایش بررسی مدارهای RC ، RL و نوسانگرهای RLC

آزمایش تعیین سطوح هم پتانسیل

فرمت فایل: Pdf + Word
حجم: 27.6 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *