دانلود ترجمه مقاله کنترل کیفیت هوا برای صنعت آلومینیم

کنترل کیفیت هوا برای صنعت آلومینیم

به نیروگاه Alstom خوش آمدید

20 درصد از کل ظرفیت برق دنیا بستگی به تکنولوژی Alstom دارد

52000 کارمند در سرتاسر دنیا در 70 کشور دارد.

100 سال تجربه در زمینه این صنعت دارد.

Alstom  یک راهنمای کلی در ایجاد کردن برق با محصولات پوشش دهنده انواع مختلف سوخت می باشد. از فسیل و بیومس تا انرژی هسته ای و نیروهای نوپدید را شامل می شود که تقریبا 25 درصد از کل ظرفیت تولید برق دنیا بستگی به تکنولوژی Alstom یا خدمات آن دارد.

چه در زمینه طراحی و چه ساخت و سرویس دهی Alstom بنچ مارکی را برای تکنولوژی های ابداعی فراهم ساخته است که در نتیجه روش هایی قدرت یکپارچه، قابل انعطاف و تمیزی را فراهم ساخته است. Alstom می تواند هر چیزی را از اجزای مجزا برای کامل کردن نیروگاه های برق فراهم سازد. روش مدیریت کردن نیروگاه های ما و اتوماتیک ساختن برق و روش های کنترل کردن آن تضمین کننده بهینه شدن همه عناصر برای به دست آوردن حداکثر مقدار طول عمر از همه مشتریان سرمایه گذار در این زمینه می باشد.

Alstom دارای بیش از 100 سال تجربه کاری در زمینه مهندسی کردن، سرویس دهی و ایجاد کردن نیروگاه های برق جدید است اما مهندسان همچنین در زمینه مدرن ساختن و خدمات دادن نیز دارای تجربه هستند. با اجرا شدن در 70 کشور، Alstom به همه مشتریان در سرتاسر دنیا نزدیک می گردد و تضمین کننده پاسخ دهی سریع و خدمات عالی در همه زمان ها می باشد.

آغاز کردن نیازمندی ها به هول تمیز نسبت به فرایندهای موثر و تشدید کننده

مزیت های Alstom– محصولات، تجربه و یکپارچگی……………………………. صفحه 4

اثبات کننده و گزارش دهنده سازگاری با نیازهای مرتبط با صنعت آلومینیم در سرتاسر دنیا.

کارایی بالاتر از طریق محصولات یکپارچه. یک مشارکت برای رسیدن به اهداف جهانی

استنتاج کردن و یکپارچه نمودن پورتفولیای مربوط به محصولات آلومینیم Alstom…………….. صفحه 5

بازیابی فلورید و چرخه مجدد با Abart. تحویل دادن آلومینا با Alfeed. تبادل حرارتی با سری های HEX ما. کنترل ساطع شدن های SO2- بازگشت آندی گاز تیمار شده- نیروگاه های برق

نمایش  دادن مزیت ها- راه حل های ما همراه با جزئیات

Abart – بهترین بازیابی برای فلورید در دسترس و بازیافت کردن آن ……………………………………..صفحه 6

HEX- متوسط دمایی و بازیابی حرارتی در واحدهای قابل انعطاف……………………………………………صفحه 7

Alfeed- بازیابی آلومین که شما می توانید به آن استناد کنید……………………………………………… صفحه 8

Dos- فرصت های جدید با یک حالت مرکزی کننده……………………………………………………………..صفحه 9

منابع- مشارکت خالص و عام المنفعه…………………………………………………………………..صفحه 10

نصب کردن براساس کاهش دادن اثر گداخت زیست محیطی.

نصب کردن تیمارهایی برای تمیز کردن گاز در سطح جهانی

دسترسی به قدرت قابل قبول و موثر و مواد خام به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود بخشیدن به استانداردهای مربوط به زندگی هر کسی می باشد. به هر حال این ضروری می باشد که جنبه های منفی زیست محیطی در زمینه فرایندهای تولید نادیده در نطر گرفته شوند. راه حل های مربوط به نیروگاه Alstom کارایی را حداکثر می سازد در حالی که محدوده وسیع ما در زمینه سیستم های کنترل زیست محیطی ما را قادر می سازد تا نیروگاه های پاک در زمینه صنعت را فراهم سازیم.

امروزه نیروگاه پاک Alstom یک سری روش هایی را شناسایی کرده است که نیاز به بهبود بخشیدن به تعادل مربوط به محیط زیست با نیروگاه ها دارد در حالی که سازگاری مربوط به راه حل های تمیز جدید را بهبود می بخشد. این مورد دارای سه پایه اساسی می باشد که عبارتند از:

  • متمرکز شدن بر روی تولید موثر و مدیریت کردن انرژی
  • اجرایی کردن به دست آوردن کربن و ذخیره کردن آن
  • در تعادل با پورتفولیای انرژی به وسیله افزایش دادن مشارکت کردن با تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو

 

Aluminum Manufacturing

Industry Description and Practices
The production of aluminum begins with the
mining and beneficiation of bauxite. At the mine
(usually of the surface type), bauxite ore is removed to a crusher. The crushed ore is then
screened and stockpiled, ready for delivery to an
alumina plant. In some cases, ore is upgraded by
beneficiation (washing, size classification, and
separation of liquids and solids) to remove unwanted materials such as clay and silica.
At the alumina plant, the bauxite ore is further crushed or ground to the correct particle size
for efficient extraction of the alumina through digestion by hot sodium hydroxide liquor. After
removal of “red mud” (the insoluble part of the
bauxite) and fine solids from the process liquor,
aluminum trihydrate crystals are precipitated
and calcined in rotary kilns or fluidized bed
calciners to produce alumina (Al
2O3). Some alumina processes include a liquor purification
step.
Primary aluminum is produced by the electrolytic reduction of the alumina. The alumina is
dissolved in a molten bath of fluoride compounds
(the electrolyte), and an electric current is passed
through the bath, causing the alumina to dissociate to form liquid aluminum and oxygen. The
oxygen reacts with carbon in the electrode to produce carbon dioxide and carbon monoxide. Molten aluminum collects in the bottom of the
individual cells or pots and is removed under
vacuum into tapping crucibles. There are two
prominent technologies for aluminum smelting:
prebake and Soderberg. This document focuses
on the prebake technology, with its associated
reduced air emissions and energy efficiencies.
Raw materials for secondary aluminum production are scrap, chips, and dross. Pretreatment
of scrap by shredding, sieving, magnetic separa
Aluminum Manufacturing
tion, drying, and so on is designed to remove
undesirable substances that affect both aluminum quality and air emissions. The prevailing
process for secondary aluminum production is
smelting in rotary kilns under a salt cover. Salt
slag can be processed and reutilized. Other processes (smelting in induction furnaces and hearth
furnaces) need no or substantially less salt and
are associated with lower energy demand, but
they are only suitable for high-grade scrap. Depending on the desired application, additional
refining may be necessary. For demagging (removal of magnesium from the melt), hazardous
substances such as chlorine and hexachloroethane are often used, which may produce dioxins
and dibenzofurans. Other, less hazardous methods, such as adding chlorine salts, are available.
Because it is difficult to remove alloying elements
such as copper and zinc from an aluminum melt,
separate collection and separate reutilization of
different grades of aluminum scrap are necessary.
It should be noted that secondary aluminum production uses substantially less energy than primary production—less than 10–20 gigajoules per
metric ton (GJ/t) of aluminum produced, compared with 164 GJ/t for primary production
(mine to aluminum metal).

این فایل ورد ترجمه در 11 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 6 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

135,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − 2 =