دانلود جزوه کارگاه آموزشی ارزیابی بر اساس مدل EFQM

به استناد ماهیت، فرآیند، اهداف و ویژگی های EFQM می توان دریافت که این تکنیک، یک تکنیک مدیریتی و مربوط به حوزه کنترل و ارزیابی در سازمان است. به منظور اثبات این مدعا، آشنایی با کنترل، تعریف و فرآیند آن و نیز EFQM ضرورت می یابد.

فهرست مطالب جزوه کارگاه آموزشی ارزیابی براساس مدل EFQM :

خودارزیابی

تعاریف

روش های خودارزیابی

مدل های ارزیابی

مدل EFQM

مأموریت و چشم انداز EFQM

تعریف مدل EFQM

نتایج حاصل از استفاده از مدل EFQM

اجزا اصلی و کلیات مدل تعالی سازمانی

اصول ۸ گانه و بنیادین برتری و سرآمدی

ساختار مدل EFQM

مدل EFQM برپایه اصول ۸ گانه سرآمدی

محور رهبری

نحوه ارتباط معیارها در محور رهبری

محور خط مشی و استراتژی

نحوه ارتباط معیارها در محور خط مشی و استراتژی

محور کارکنان

نحوه ارتباط معیارها در محور کارکنان

محور شراکت ها و منابع

نحوه ارتباط معیارها در محور شراکت ها و منابع

محور فرآیندها

نحوه ارتباط معیارها در محور فرآیندها

محور نتایج مشتریان

نحوه ارتباط معیارها در محور نتایج مشتریان

محور نتایج کارکنان

نحوه ارتباط معیارها در محور نتایج کارکنان

محور نتایج جامعه

نحوه ارتباط معیارها در محور نتایج جامعه

محور نتایج کلیدی عملکرد

نحوه ارتباط معیارها در محور نتایج کلیدی عملکرد

لینک بودن محورها با یکدیگر

منطق رادار (RADAR)

منطق RADAR

ویژگی های عناصر تشکیل دهنده منطق رادار

بخش توانمندسازها

رویکرد

استقرار

ارزیابی و بازنگری

بخش نتایج

روندها

اهداف

مقایسه ها

علت ها

محدوده

چرخه رادار

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 46
حجم: 4.23 مگابایت
19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.