مجموعه سوالات استانداردهای نقشه کشی به همراه پاسخ

1- نخستین موسسه ملی استاندارد در چه سال و در چه کشوری تاسیس شد؟

الف) 1901 انگلستان                                        ب) 1916 آلمان

ج) 1919 اتریش                                               د) 1920 زلاندنو

2- در استانداردهای صنعتی قدیمی ترین سازمان در سطح جهان کدام استاندارد و در چه سالی می باشد؟

الف) ایزو 1926                                               ب) الکترونیک 1906

ج) din 1946                                                  د) ansi 1917

3- سازمان ایزو در چه سالی تاسیس شد؟

الف) 14 اکتبر 1946                                        ب) 15 اکتبر 1945

ج) 16 اکتبر 1946                                           د) 14 اکتبر 1945

4- تعریف استاندارد چیست؟

الف) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات.

ب)  استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات صنعتی.

ج) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی تمام محصولات الکترونیکی.

د) استاندارد یعنی دستورالعمل اجرایی برای یک محصول.

5- سازمان ملی استاندارد در ایران در چه سالی تاسیس شد؟

الف) 1332                                                      ب) 1339

ج) 1336                                                         د) 1338

 

6- مُهر جدید استاندارد در چه تاریخی به تصویب رسید؟

الف) 23/10/58                                              ب) 23/11/58

ج) 24/10/58                                                  د) 24/11/58

7- تعریف استاندارد بین المللی چیست؟

الف) استانداردهایی هستند که توسط گروهی از کشورها که دارای وجوه جغرافیایی مشترک هستند تهیه می شود.

ب) استانداردهایی هستند که با همکاری تعدادی از کشورهای صاحب علاقه برای استفاده در سطح جهانی تهیه می شود.

ج) استانداردهایی هستند که توسط کشورهای پیشرفته صنعتی تهیه می شود.

د) گزینه 1 و 2

8- دبیرخانه ی مرکزی ایزو در چه شهری واقع است؟

الف) مونیخ                                                      ب) لندن

ج) ژنو                                                             د) نیویورک

9- ایزو تاکنون چند استانداردهای بین المللی تهیه نموده است؟

الف) 8700                                                      ب) 9500

ج) 10000                                                       د) 9600

10- خانواده ایزو شامل چند سند اصلی می باشد؟

الف) 6                                                             ب) 7

ج) 8                                                                د) 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.