مقاله نظریه تقصیر -خطر- تضمین حق- مطلق خطر


1)نظریه تقصیر

2)نظریه خطر

3)نظریه تضمین حق

4)نظریه مطلق خطر

 

نظریه تقصیر:شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده باشد.در واقع زیان دیده زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید که عامل زیان،مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.

 

نظریه خطر:بر این اساس ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کسی که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به 1)نظریه تقصیر

2)نظریه خطر

3)نظریه تضمین حق

4)نظریه مطلق خطر

 

نظریه تقصیر:شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده باشد.در واقع زیان دیده زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید که عامل زیان،مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.

 

نظریه خطر:بر این اساس ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کسی که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد.

 

نظریه تضمین حق:هرکس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود.به محض اینکه حقی از بین برود و زیانی وارد شود،عامل زیان باید آن را جبران کند و این الزام به جبران همان مسئولیت مدنی است.

 

نظریه مطلق خطر:عامل خسارت مسئول جبران خسارت وارده به غیر است و اثبات خلاف آن جایز نیست.

وارد شده می باشد.

 

نظریه تضمین حق:هرکس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود.به محض اینکه حقی از بین برود و زیانی وارد شود،عامل زیان باید آن را جبران کند و این الزام به جبران همان مسئولیت مدنی است.

 

نظریه مطلق خطر:عامل خسارت مسئول جبران خسارت وارده به غیر است و اثبات خلاف آن جایز نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *