or

معرفی راهکارهای روند اخذ اقامت استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا از طریق مهارت و تخصص باید مراحل زیر طی شود.

1- پیش از هر چیز باید مطمئن شویدکه آیا مهارت و تخصص شما در حال حاضر در استرالیا مورد نیاز می باشد یا خیر. فراموش نکنید که استرالیا به این دلیل اجازه مهاجرت را به شما می دهد که بتوانید وارد بازار کار استرالیا شده و در جهت پیشرفت صنعتی، علمی و اجتماعی آن کشور قدمی بردارید. بنا بر این اگر به این نتیجه برسندکه مهارت شما در زمینه ای می باشد که در حال حاضر متخصصین آن در خود استرالیا بی کار هسنتد، به شما اجازه اقامت و مهاجرت به استرالیا را نخواهند داد.

من از کجا مطلع گردم که آنها به مهارت من نیاز دارند یا خیر؟

اداره مهاجرت استرالیا با باقی سازمان های دولتی استرالیا ارتباطات بسیار قوی در رابطه با رد و بدل کردن اطلاعات دارد. اداره مهاجرت استرالیا یکی از ارگان هایی در استرالیا می باشد که در رابطه با نقصان نیروی کار در هر کدام از شهر ها و ایالتهای استرالیا تقریبا اطلاعات به روز شده دارد. بر اساس این اطلاعات اداره مهاجرت در استرالیا انواع و اقسام لیست مشاغل انتشار داده است.

لیست مشاغل مورد نیاز بحرانی،

لیست مشاغل خیلی مورد نیاز،

لیست مشاغل معمولی مورد نیاز،

لیست مشاغل مورد نیاز در صورتی که کار فرمایی در استرالیا نیاز به شما داشته باشد.

در ضمن هر ایالت و منطقه هم برای خود هر چند وقت یک بار یک لیست مشاغل مورد نیاز تهیه می کند که در آن شغلهای مورد نیاز آن ایالت ذکر گردیده اند و ایالتها این لیستها را تقدیم اداره مهاجرت می کنند تا اداره مهاجرت پرونده افرادی که از طریق اسپانسر ایالتی اقدام نموده اند را راحت تر برسی نماید. پس اولین کاری که باید انجام گردد تطبیق مهارت و تخصص با یکی از این لیستها است. خیلی اوقات مهارت شما ممکن است با هیچکدام از مهارت های عنوان شده در این لیستها مطابقت نداشته باشد اما وکیل شما با استفاده از علم و تجربیات خود بتواند برای شما از یکی از مهارتهای مشابه اقدام نماید.

2- پس از اینکه مشخص گردید مهارت شما به نحوی با مهارت های خواسته شده در استرالیا همخوانی دارد، باید به استرالیایی ها ثابت گردد که شما واقعا در شغل و حرفه مورد نظر آنها مهارتی را که ادعا می کنید دارا می باشید. این کار از طریق سازمان های ارزشیابی مهارت ها و مدارک تحصیلی در استرالیا انجام می گردد. بنا بر این تخصص شما جهت مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا باید توسط سازمانهای ارزشیابی مدارک تحصیلی در استرالیا مورد ارزیابی، معادلسازی و تایید قرارگیرد.

انجام موفقیت آمیز این مرحله در نتایج باقی مراحل این کار تاثیر بسزایی دارد. پس تمامی سعی و تلاش خود را باید به کار گیرید تا بهترین موقعیت و تخصص را جهت اقدام انتخاب نموده و مراحل تهیه مدارک را مو به مو بر طبق موازین خواسته شده توسط اداره مهاجرت استرالیا ارزش نهاده و انجام دهید. اگر مهندس هستید حتما CDR خود را به بهترین وجه آماده نمایید، اگر فنی حرفه ای هستید تهیه یک گواهی اشتغال کیفی را حتما مد نظر قرار دهید، افراد دیگر هم هر کدام باید موازین مرتبط با حرفه خود را رعایت نمایند. در این زمانها داشتن وکیل می تواند روند کاری شما را تسریع نموده و از وقوع اشتباهات غیر قابل جبران جلوگیری نماید. پس ریز نمرات و دانشنامه شما و یا مدارک فنی حرفه ای شما ترجمه شده و به همراه مدارک مورد نیاز دیگر به سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا ارسال می گردد.

جهت ارزشیابی بعضی از رشته های تحصیلی باید مدرک آیلتس را نیز همراه باقی مدارک به سازمانهای ارزشیابی مدارک ارسال نمایید، اما جهت ارزشیابی بعضی دیگر از رشته های تحصیلی نیازی به ارسال مدرک آیلتس به سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا نمی باشد.

سازمان های ارزشیابی مدارک در استرالیا با سیستم تحصیلی در ایران کاملا آشنا می باشند. آنها می دانند که که معدل شما از هر کدام از دانشگاه های ایران باید در چه حدی باشد تا فرضا مدرک لیسانستان با یک مدرک لیسانس در همان رشته در استرالیا مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال مدرک لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد تهران جنوب با معدل 14 به بالا به عنوان مدرک لیسانس حسابداری در استرالیا در نظر گرفته خواهد شد. اما مدرک لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد رود هن باید معدل آن بالای 18 باشد تا به عنوان مدرک لیسانس حسابداری در استرالیا پذیرفته شود. در بعضی از موارد کمبود معدل می تواند با داشتن سابقه کاری مناسب جبران گردد و در بعضی موارد راه کارهای دیگر و متفاوتی برای افراد با شرایط متفاوت می توان پیدا نمود که در این اوقات داشتن یک وکیل که به همه جوانب کار تسلط داشته و پرونده شما را دلسوزانه پی گیری نماید می تواند خیلی موثر واقع گردد.

بنابر این سازمان های ارزشیابی مدارک در استرالیا با مروری به مجموعه سوابق تحصیلی و کاری شما در می یابند که دانش آکادمیک و یا فنی حرفه ای شما در چه سطحی می باشد. اگر آنها تشخیص دهند که شما به اندازه کافی به حرفه خود مسلط هستید به شما جوازی خواهند داد که شما با ارسال آن جواز همراه با باقی مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت استرالیا می توانید درخواست اقامت استرالیا را بنمایید.

معمولا آماده سازی، ارسال و ارزشیابی مدارک در مجموع بین 4 تا 5 ماه طول خواهد کشید. البته این مدت زمان می تواند با سرعت بخشیدن در تهیه مدارک کاهش یابد.

3- اگر مدارک تحصیلی و یا فنی حرفه ای شما توسط سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا مثبت ارزشیابی گردید و جواز مورد نظر را کسب نمودید می توانید وارد مرحله بعدی کار شوید. مرحله بعدی بستگی به شیوه اقدام شما جهت مهاجرت به استرالیا دارد.

اگر از طریق اسپانسر ایالتی اقدام نموده باشید باید در این مرحله از ایالت مورد نظر که به شغل و حرفه شما نیاز دارد درخواست نمایید که اسپانسر شما گردد و پس از اخذ جواز اسپانسر پرونده تان را به اداره مهاجرت در استرالیا ارسال نمایید.

اما اگر بدون اخذ اسپانسر اقدام نموده باشید باید فرم های مربوط به درخواست اخذ اقامت استرالیا را پر نموده و به همراه باقی مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت استرالیا ارسال نمایید.

اداره مهاجرت استرالیا در حال حاضر در سایت خود اعلام نموده است که حدود 12 تا 15 ماه طول خواهد کشید تا جواب اخذ اقامت را اعلام نماید، اما گاها این زمان کمتر و گاها بیشتر می شود. البته اداره مهاجرت استرالیا به افرادی که از طریق اسپانسر جهت اخذ اقامت استرالیا اقدام می نمایند سریعتر جواب می دهد. پروسه اداره مهاجرت برای این افراد بنا به مدت زمان قید شده در سایت اداره مهاجرت استرالیا در حال حاضر بین 7 تا 10 ماه خواهد بود.

لطفا توجه داشته باشید که زمانهای عنوان شده بر اساس مطالبی می باشد که سازمانهای ارزشیابی مدارک و اداره مهاجرت در انتشارات و سایت خود عنوان نموده اند و آنها خاطر نشان کرده اند که این زمانها تنها جنبه تقریبی دارد و در هر زمان و در هر شرایط می توانند قابل تغییر باشد. آنها هیچگونه ضمانتی مبنی بر اینکه تقاضای شما حتما در چنین مدت زمانهایی برسی شده و پاسخ داده خواهد شد نداد ه اند. تنها از بعد میانگین و تخمین این مدت زمانها را عنوان نموده اند.

در ضمن پس از بروز بحران اقتصادی جهانی این زمانها دچار تغییر و تحول غیر قابل پیشبینی شده اند اما موردی که می توان روی آن حساب باز کرد این است که افرادی که از طریق اسپانسر ایالتی اقدام می نمایند از دید اداره مهاجرت استرالیا در ارجحیت قرار گرفته و پرونده شان سریعتر برسی می گردد.
پس آنها افرادی در ارجحیت هستند که مهارت آنها جزء لیست مهارتهای خیلی خیلی مورد نیاز استرالیا باشد.
بعد از آنها هم افرادی که مهارتشان جزء لیست خیلی خواسته باشد
و باقی افراد هم در آخرین ارجحیت قرار دارند.

مراقب باشید وکیلی که انتخاب می نمایید از همه این لیستها و شرایط اقدام از طریق هر کدام از حرفه های موجود در آنها سر در بیاورد. وکیل رهپوی دات کام 25 سال سابقه در این زمینه دارد و خودش گاها در زمانها یی که قرار است سیاستهای مهاجرتی باز نگری شوند به سمینار های اداره مهاجرت دعوت شده و در آنها شرکت می نماید.

4- زمانی که جواب شما از اداره مهاجرت استرالیا آمد وارد مرحله بعدی کار خواهید شد. به شما قول می دهیم که در آن زمان شما احساس خواهید نمود که تازه در پله اول کار قرار گرفته اید. تازه آن موقع با عمل انجام شده مواجه می شوید و می گویید حالا چی کار کنم؟ ما هم کاملا این احساس شما را درک می کنیم. ما می دانیم که اخذ اقامت یک کشور و داشتن اجازه مهاجرت به یک کشور تنها 30% از کل کارهایی می باشد که در ارتباط با مهاجرت انجام می گردد. 70% باقی امور به برنامه ریزی چگونگی زندگی در کشور میزبان است. این وظیفه ما می باشد که در آن زمان خاص نیز پشتیبان شما بوده و شما را در اموری از جمله پیدا کردن یک کار متناسب و پیدا کردن یک محل سکونت یاری نماییم. به همان میزان که ما با دقت و برنامه ریزی و رعایت اصول در حرفه خود شما را به مرحله ای می رسانیم که ویزای اقامت استرالیا را کسب نمایید، با استفاده از همان شیوه ها نیز به شما کمک خواهیم نمود تا زندگی خود را در کشور جدید با یک برنامه ریزی جدی و اصولی آغاز نمایید.

 

 

 شرایط مهاجرت به استرالیا

جهت مهاجرت به استرالیا از طریق مهارت و تخصص باید دارای شرایط زیر باشید:

1- سن شما نباید از 49 سال بیشتر باشد.

2- باید دارای مدرک تحصیلی باشید که نشان دهد شما در رابطه با یک حرفه خاص دوره تئوری گذرانده و در آن زمینه مدرک معتبر دریافت نموده اید. مدارک معتبر می تواند از جمله: مدارک دانشگاهی که دانشگاه و معدل آن مورد تایید مراکز علمی استرالیا باشد، دبپلم فنی حرفه ای هنرستان، دیپلم فنی حرفه ای از موسسات و سازمانهای معتبر دیگر که طول دوره گذرانده شده در آنها بیش از 900 ساعت باشد. مدارک کامپیوتر که مربوط به مایکروسافت و غیره باشد. بنا بر این تنها اینکه بصورت تجربی کاری را آموخته باشید و مدرکی در زمینه حرفه خود نداشته باشید جهت مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا کافی نمی باشد. جهت بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به استرالیا از طریق مدارک مهندسی و یا مهارت های فنی حرفه ای به شما پیشنهاد می نماییم قبل از هر گونه اقدام مطالب مربوطه را در سایت ما مطالعه نمایید.

3- باید در زمینه یک حرفه سابقه کاری داشته باشید. گواهی سابقه کار شما حتما باید از یک محل کار معتبر بوده و جزئیاتی از قبیل طول مدت استخدام، میزان حقوق و شرح وظایف کارمند حتما باید در گواهی سابقه کار ذکر شده باشند. طول دوره سابقه کار که باید ارائه گردد بسته به رشته تحصیلی شما متفاوت می باشد. برای بعضی از رشته های تحصیلی مثل مدارک فنی حرفه ای حداقل باید 5 سال سابقه کاری داشته باشید. برای بعضی از رشته های دانشگاهی 3 سال و حتی گاها 1 سال سابقه کار کافی می باشد. لطفا توجه داشته باشید که ارائه سابقه کاری صوری جهت مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا توصیه نمی شود. به این دلیل که همیشه این امکان وجود خواهد داشت که سابقه کاری شما از طرف سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا و یا اداره مهاجرت استرالیا استعلام شود و در صورت پیدا کردن هر گونه تناقض و یا نا هماهنگی در سوابق کاری شما، پرونده تان مردود خواهد شد. بنا بر این اگر از طریق سوابق کار صوری اقدام می نمایید به این مسئله اشراف داشته باشید که ریسک این وجود خواهد داشت که پس از استعلام پرونده تان مردود گردد و مسئولیت پذیرفتن این ریسک با خود شما خواهد بود.

4- استرالیا یک کشور انگلیسی زبان است و توجه داشته باشید که جهت اخذ اقامت این کشور حتما باید زبان انگلیسی خود را تا حدی تقویت نمایید که بتوانید پس از ورود به استرالیا امورات اولیه زندگی خود را انجام دهید و ندانستن زبان انگلیسی برایتان باعث بوجود آمدن مشکل نشود. به همین جهت کشور میزبان هم علاقه دارد شما قبل از ورود تا حدی زبان انگلیسی بلد باشید و قبل از اینکه شما مدرک قبول شدن در امتحان زبان انگلیسی آیلتس IELTS را ارائه ندهید، اداره مهاجرت استرالیا به شما اجازه ورود نخواهد داد. در بعضی از رشته ها ی تحصیلی می توانید مدرک آیتلس IELTS را پس از ارزشیابی و معادل سازی مدارکتان در استرالیا ارائه نمایید. اما در بعضی از رشته ها باید از همان اول مدرک آیلتس IELTS خود را همراه با باقی مدارک به سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا ارسال نمایید.

5- اگر تمایل دارید بدانید که واجد الشرایط مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا می باشید یا خیر به شما پیشنهاد می نماییم که از طریق پر کردن فرم ارزیابی رایگان در سایت ما شرایط خود را برسی نمایید.  پس از برسی همه جانبه شما توسط مشاورین ما، می توانید پاسخ ارزیابی خود را در صفحه نتیجه ارزیابی رایگان مطالعه نمایید.

انواع تابعیت  و شهروندی و مدارک لازم در حقوق استرالیا

درخواست شهروندی

چگونه می توانیم یک شهروند استرالیایی باشیم؟

این به شرایط شما بستگی دارد. لطفاً داده های زیر را بررسی کرده و بهترین حالتی که با شرایط شما مطابقت دارد را بیابید.

چگونه می توانیم یک شهروند استرالیایی باشیم؟

مهاجران می توانند برای شهروندی استرالیا به صورت مجزا تحت یکی از گروه های زیر اقدام کنند.

تفویزی – واجد شرایط عمومی
تفویزی – موارد دیگر
تفویزی – واجد شرایط عمومی
بیشتر اشخاص قبل از درخواست شهروندی استرالیا از طریق تفویزی ملزم به قبولی در آزمون تحت شرایط کلی می باشند.اگر قبلاً آزمون داده اید، اکنون باید واجد شرایط شهروند استرالیایی باشید.

مرحله یک: در این صفحه موارد زیر را مطالعه می کنید:

واجدین شرایط عمومی
شرایط لازم اقامت ارزیابی
معافیت و صلاحیت اقامت
شخصیت خوب
امتیازات و مسئولیت ها
اطلاعات بیشتر
واجدین شرایط عمومی

اشخاصی که از ضوابط واجدالشرایط عمومی خود راضی هستند از اول اکتبر 2007 قبل از درخواست شهروندی ملزم به ارائه آزمون هستند.

اشخاصی که درخواست می کنند باید:

آزمون را قبول شده باشند
زمان درخواست باید هجده سال یا بیشتر سن داشته باشند
در زمان درخواست یا تصمیم آن مقیم دائم باشند
شرایط اقامت را داشته باشند.
در شرف اقامت باشند یا برای ادامه اقامت در استرالیا ارتباط نزدیک و مداوم خود را حفظ کرده و شخصیت خوبی داشته باشند.

 

شرایط لازم برای اقامت و ارزیابی

اشخاصی که از اول جولای 2007 یا بعد از آن مقیم دائم محسوب می شوند، باید کل چهار سال قبل را به طور قانونی مقیم استرالیا بوده باشند:

دوازده ماه به عنوان مقیم دائم و
حداکثر دوازده ماه در استرالیا غیبت داشته باشند که بیشتر از نود روز آن در دوازده ماه قبل از درخواست نبوده باشد
اگر اشخاصی که مقیم دائم هستند قبل از اول جولای 2007 و قبل از 30 ژوئن 2010 درخواست کنند، باید در:

 

استرالیا به عنوان مقیم دائم حضور داشته باشند. در مجموع دو سال در پنج سال قبل از درخواست که یک سال کامل آن حتما در دو سال قبل از درخواست باشد.
از پنج سال قبل از درخواست به طور مجموع باید دو سال به عنوان شهروند استرالیایی حضور داشته باشد که یک سال از آن نیز دو سال قبل از درخواست باشد.
توجه: دوران قانونی اقامت نمی تواند شامل یک دوره حبس در زندان یا موسسه روانپزشکی به دستور دادگاه که مربوط به اقدام جرم و تخطی از قوانین استرالیا بوده است باشد مگر در شرایط خاص.یک ماشین حساب تعیین امتیاز اقامت برای کمک به تعیین اینکه شما واجد شرایط هستید یا خیر در دسترس داشته باشید.

قانون شهروندی استرالیا در سال 2007: قلمرو استرالیا که از شش ایالت تشکیل شده است شامل موارد زیر می باشد:

قلمرو داخلی

 

سرزمین شمالی
قلمرو مرکزی استرالیا
منطقه خلیج جرویس
قلمرو خارجی :

زیره نورفولک
جزایر کوکوس ( کیلینگ )
جزیره کریسمس
قلمرو استرالیایی قطب جنوب
جزایر آشمور و کارتیر
جزایر دریای مرجانی
جزایر هیرد و مک دونالد
اگر متقاضی مدتی از اقامت دائم را در قلمرو استرالیایی قطب جنوب، جزایر آشمور و کارتیر، جزایر دریای مرجانی و جزایر هیرد و مک لونالد گذرانده باشد، باید مدرکی را که در این مناطق بوده است تهیه و ارائه کند. به عنوان مثال: نامه ای از یک کارفرما.

معافیت و صلاحیت اقامت

اشخاصی از شرایط لازم اقامت معاف هستند که:

نود روز در نیروهای دائمی کشورهای مشترک المنافع استرالیا خدمت کرده باشند.
شش ماه در نیروهای آماده باش استرالیا خدمت کرده باشند.
از خدمت سربازی به سبب مسایل پزشکی معاف شده باشند.
مقیمان قبلی و افرادی که در استرالیا متولد شده اند از بخشی از قوانین معاف هستند. آنها فقط لازم است 12 ماه اقامت دائم داشته باشند.
صلاحیتها:

اگر در هنگام پاسخ به پرونده تان در استرالیا اقامت داشته باشید می توانید برای هر یک از موارد اقامت درخواست بدهید. اما اگر در طی این دوران در خارج از کشور باشید فقط از صلاحیت های پنج و شش می توانید استفاده کنید.

دورانی که شخصی در استرالیا به عنوان یک غیر شهروند غیر قانونی حضور داشته و این غیرقانونی بودن به دلیل خطای دستگاههای اجرایی باشد را می توان جزو مدت اقامت قانونی شخصی به حساب آورد.
دوران اقامت قانونی در استرالیا نه به عنوان شهروند دائم را می توان جزو مدت اقامت قانونی شخص به حساب آورد.
دوران اقامت قانونی در استرالیا نه به عنوان شهروند دائم را می توان جزو مدت اقامت قانونی متقاضی به حساب آورد مگر اینکه شخص با این کار دچار مشکل شود که در اینصورت یک امتیاز منفی برای او محسوب می شود.
دوران حبس در زندان یا موسسه روانپزشکی ممکن است به عنوان مدت اقامت دائمی به حساب بیاید به شرط اینکه با در نظر گرفتن جمیع شرایطی که منجر به این حبس یا بستری شدن انجامیده ،خلاف آن منطقی نباشد.
دورانیکه شخص مقیم دائم همراه با همسر رسمی و یا غیر رسمی استرالیایی خود در خارج از استرالیا بسر برده را می توان به عنوان سابقه اقامت رسمی در نظر گرفت، مشروط بر اینکه در این دوره در ارتباط نزدیک با استرالیا بوده باشد.
دورانیکه شخص مقیم دائم در ارتباط لازم و ملزوم با یک فرد استرالیایی در خارج از استرالیا بسر برده را می توان به عنوان سابقه اقامت رسمی در نظر گرفت، مشروط بر اینکه در این دوره در ارتباط نزدیک با استرالیا بوده باشد.
توجه: شما می توانید درخواستتان را زمانیکه در خارج از استرالیا هستید بدهید اما باید زمانیکه درخواستتان قطعی شد در استرالیا باشید، مگر اینکه فقط برای موارد پنج یا شش درخواست دهید.

شخصیت خوب

این وظیفه شخص متقاضی است که تأیید کند شخص دارای شخصیت خوب و موجهی است.

قانون شهروندی 2007 استرالیا: این قانون لازم می داند متقاضیان 18 سال به بالای شهروندی از نوع تفویزی، وراثتی، تمدید دوره، فرزند خواندگی تحت مفاد کامل لاهه اثبات کنند که دارای شخصیت خوب و موجه هستند.

دوران محکومیت گذرانده شده:

در فرم درخواست، متقاضیان ملزم هستند تمامی سوابق کیفری خود را اعلام نمایند.

دوران محکومیت گذرانده شده: شامل مواردی از جرایم داخلی است که در قلمرو داخلی یا مشترک المنافع و یا قلمرو خارجی رخ می دهند و تمامی موارد زیر را در بر میگیرند:

ده سال از زمان محکومیت می گذرد ( یا پنج سال برای جرایم نوجوانان ).
شخص اصلاً به حبس محکوم نشده باشد یا بیشتر از سی ماه محکوم نشده باشد.
شخص در طول ده سال مجدداً مرتکب جرم نشده باشد.
قانون یا محرومیت تمدید شده و یا قابل اجرا نبوده باشد.
سازمان مهاجرت و شهروندی تحت مفاد 85ZZH (d)  از قانون جرایم 1914 (مشترک المنافع) از مفاد قانون محکومیت های گذرانده در استرالیا و خارج از آن برای تصمیم گیری تحت قانون شهروندی استرالیا معاف می باشد.در تشخیص اینکه آیا متقاضی از شرایط لازم احراز یک شخصیت خوب برای قانون 2007 شهروندی استرالیا برخوردار است یا نه، تمامی محکومیت ها به حساب می آیند.

 

گواهینامه عدم سوء سابقه کیفری خارج از کشور:

اگر شما برای شهروندی استرالیایی از طریق تفویزی اقدام می کنید و بعد از اعطای ویزای دائم دوازده ماه یا بیشتر را در خارج از استرالیا گذرانده اید، باید برگه عدم سوء پیشینه از کشورهایی که در ده سال گذشته در آن مقیم بوده اید را ارائه دهید. اگر برای فرزند خواندگی کامل مطابق قانون لاهه اقدام کرده اید، و دوازده ماه یا بیشتر را در خارج از استرالیا گذرانده اید، باید برگه عدم سوء پیشینه از کشورهایی که در ده سال گذشته اقامت داشته اید را ارائه دهید.
نکته: برای تمامی متقاضیان، از هجده سالگی به بعد، دورانیکه در خارج از استرالیا گذرانده است نیز به حساب خواهد آمد.اقامت در خارج می تواند به طور مداوم یا منقطع، و در مجموع دوازده ماه یا بیشتر باشد.

گواهینامه های کیفری

این نوع گواهینامه ها تنها در مواردی استفاده می شوند که اقامت در کشوری سه ماه یا بیشتر باشد.

مهم – تغییر فرم درخواست رسیدگی پلیس ملی:

پلیس فدرال استرالیا (AFP) توصیه می کند که یک فرم درخواست جدید برای رسیدگی به پلیس ملی ارائه شود.

ملازمات شخصیتی چیست؟

همه افرادی که مایلند وارد استرالیا شوند باید ملازمات شخصیتی را داشته باشند.

برآورده کردن ملازمات شخصیتی برای اقامت موقت یا دائم در استرالیا

دولت استرالیا برای شناسایی شخصیت شما، از شما می خواهد که گواهینامه هایی از پلیس هر کشوری که دوازده ماه یا بیشتر در طول ده سال گذشته اقامت داشته اید را از سن شانزده سالگی تهیه و ارائه کنید. اگر از خارج از استرالیا درخواست می کنید مجبور به تهیه این مدارک در زمان درخواست نیستید. و در صورت نیاز به شما اعلام خواهد شد. اگر از خود استرالیا درخواست می دهید، باید این مدارک را با درخواستتان ارائه دهید. در این سایت دستورالعملهایی درباره تهیه گواهینامه ها در بخش سلامت و شخصیت همسر، فرزند، و سایر اعضای خانواده در اختیار شما قرار می گیرد. در صورت موجود بودن، می توانید یک نسخه چاپی از این فرمها را با نازلترین قیمت از اداره مهاجرت استرالیا در سایر کشورها تهیه کنید.

برآورده کردن ملازمات شخصیتی برای شهروندی استرالیا

متقاضیان شهروندی استرالیا باید ثابت کنند که دارای شخصیت موجهی هستند. دستور العملهایی برای تامین اطلاعات مربوط به شخصیت برای شهروندی استرالیا همراه با فرمهای درخواست و همچنین وب سایت آن در دسترس است.

گواهی عدم سوء پیشینه

برای اینکه دولت استرالیا بتواند شناسایی کند آیا شما شخصیت خوبی دارید یا خیر، ممکن است از شما بخواهد گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهید. این گواهینامه ها در کشورهای دیگر ممکن است تحت عنوان گواهی اداره پلیس شناخته شده باشند. دستور العملهایی برای تهیه گواهی از دولت های خارج از استرالیا یا یک مقام اجرایی قانونی در اسناد زیر قابل دسترس است.

اطلاعات مربوط به شخصیت

نکته: متقاضیانی که ملزم به تهیه گواهینامه استرالیایی هستند باید فرم درخواست رسیدگی پلیس ملی که در وب سایت پلیس فدرال استرالیا در دسترس است را کامل کنند. متقاضیان ویزا باید از کد سی و سه در سوال شماره یک این فرم استفاده کنند که شامل تمامی جزئیات و اسامی که شخص با آن شناخته شده است می باشد. اگر گواهینامه AFP تهیه شده بر اساس اطلاعات غلط باشد، سازمان درخواست گواهینامه دیگری می کند. لطفاً در نظر داشته باشید برای رسیدگی پلیس اثر انگشت لازم نیست.

شهروندان نیوزلندی

متقاضیان شهروندی استرالیا باید ثابت کنند که دارای شخصیت خوبی هستند. اگر شما برای شهروندی استرالیا درخواست می دهید و دوازده ماه یا بیشتر در خارج از استرالیا گذرانده اید بعد از گرفتن ویزای دائم باید گواهینامه کیفری کشورهایی که اقامت داشته اید را تهیه کنید. متقاضیانی که شهروند نیوزلند هستند یعنی کسانیکه ویزای اقامت دائم را ندارند ملزم به تهیه گواهینامه از خارج هستند مگر اینکه قبل از سن هجده سالگی به استرالیا آمده و از آن خارج نشده باشند. این مسئله برای متقاضیان شهروند نیوزلندی هجده سال یا بیشتر کاربرد دارد، صرفنظر از اینکه چه مدت شخص در استرالیا بوده باشد.

امتیازات و مسئولیت ها

اداره شهروندی استرالیایی عضویت شما در جامعه استرالیا را رسمی کرده و به شما حق امتیاز شهروندی استرالیایی می دهد، و همچنین مسئولیتهایی را به عهده شما قرار می دهد.امتیازات و مسئولیت های شهروندی استرالیایی به شما حق امتیاز شهروندی استرالیایی را می دهد، شما می توانید:

در استرالیا زندگی کنید
تقاضای پاسپورت استرالیایی بدهید و بدون درخواست ویزای مجدد، به خارج از استرالیا تردد کنید
در خارج از کشور از نمایندگان دیپلمات استرالیا درخواست کمک کنید
در بخش های عمومی کار کنید
در نیروی ارتش خدمت کنید
بعد از اینکه شهروند استرالیایی شدید هر یک از اولاد خود را که در خارج هستند به عنوان شهروند استرالیایی ثبت کنید
جایگاهی در پارلمان داشته باشید
در انتخابات مجلس رأی دهید
مسئولیت های شهروندان استرالیایی

شهروندان ملزم به انجام موارد زیر هستند:

رعایت قوانین استرالیا هستند
برای دفاع از استرالیا قیام کنند
اگر به هیئت منصفه فراخوانده شدند شرکت کنند
در ثبت انتخاباتی ایالتی و فدرال شرکت کنند
در انتخابات شرکت کنند
در موارد زیر نیازی نیست آزمون دهید:

زیر هجده سال سن داشته باشید
شصت سال یا بیشتر سن داشته باشید
دچار اختلال جسمی شنوایی، گفتاری یا بینایی باشید
معلول ذهنی یا جسمی دائم باشید و قادر به فهم ذات ماهیت درخواست نباشید
موارد دیگر

افراد زیر ملزم به دادن آزمون شهروندی نیستند اما باید ملازمات واجدالشرایط زیر را قبل از درخواست شهروندی به طریق اعطایی داشته باشند.

افرادیکه زیر هجده سال سن دارند

افرادیکه زیر شانزده سال سن دارند باید:

یک مقیم دائم باشند. با مسئولیت پدر یا مادری که شهروند استرالیایی هستند و رضایت به درخواست دارند و در استرالیا زندگی می کنند. اگر شخصی با مسئولیت پدر یا مادری که شهروند استرالیایی نباشد زندگی می کند باید ثابت کند که اگر شهروند استرالیایی نشود دچار سختی یا مشکلات جدی می شود.

افراد شانزده و هفده ساله باید:

در زمان درخواست مقیم دائم باشند و همچنین در زمان تصمیم گیری، لازمه اقامت را داشته باشند.

دانش پایه ای زبان انگلیسی را داشته باشند.

اطلاعات کافی از امتیازات و مسئولیت های شهروندی استرالیا داشته باشند.

متن درخواست را بفهمند.

قصد اقامت، یا قصد ادامه اقامت در استرالیا داشته باشند و یا یک رابطه نزدیک با استرالیا داشته باشد.

نکته: متقاضیان در مصاحبه باید نشان دهند که دانش پایه ای زبان انگلیسی و اطلاعات کافی از مسئولیت ها و امتیازات شهروندی استرالیا را دارند. همچنین افرادیکه درخواست می کنند در مصاحبه باید نشان دهند که اهمیت شهروند استرالیایی شدن را درک می کنند.افرادیکه دچار معلولیت ذهنی یا جسمی دائمی هستند در واقع قادر به درک ماهیت درخواست نیستند.

متقاضی باید:

در زمان درخواست مقیم دائم باشد و همچنین در زمان تصمیم گیری هجده سال یا بیشتر سن داشته باشد
لازمه اقامت را داشته باشند
تمایل به اقامت یا ادامه اقامت در استرالیا داشته باشد یا با استرالیا ارتباطی داشته باشند
گواهی پزشکی از ناتوانی خود تهیه کنند
شخصیت خوبی داشته باشند
کسانیکه در خارج از استرالیا متولد شده اند:

برای درخواست باید:

بعد از بیست و شش ژانویه 1949 در خارج متولد شده باشند.
قبل از اینکه پدر یا مادر واقعی متقاضی شهروندی استرالیایی خود را برای کسب شهروندی دیگری از دست داده باشد به دنیا آمده باشد
شخص خوبی باشند
افرادی که قبل از شانزده سپتامبر 1975 در کشور پایوا به دنیا آمده اند و در آن زمان پدر یا مادرشان در استرالیا به دنیا آمده باشد و برای ما قابل اثبات باشد
اگر شخصی در استرالیا متولد شده باشد و فکر کند که بدون تابعیت است، باید از نزدیک ترین اداره سازمان مربوطه، فرم درخواست و اطلاعات را دریافت کند.

شخصی بدون تابعیت است که در زمان درخواست یک شخص بین المللی و یا شهروند کشوری نبوده و مستحق کسب ملیت یا شهروندی کشور خارجی دیگری نیز نباشد.

 

لازمه اقامت

افرادیکه در اول جولای 2007 یا بعد از آن مقیم دائم شده باشند بلافاصله برای چهار سال قانوناً باید مقیم استرالیا شده باشند و قبل از درخواست باید:

دوازده ماه اقامت دائم داشته باشند. غیبت در استرالیا بیش از دوازده ماه نباشد، و یا بیشتر از نود روز از دوازده ماه قبل از درخواست نباشد. افرادیکه قبل از اول جولای 2007 مقیم دائم شده باشند و قبل از سی ژوئن 2010 درخواست کرده باشند باید در استرالیا به عنوان مقیم دائم مجموعاً دو سال از پنج سال قبل از درخواست حضور داشته باشند که یک سال از آن دو سال نیز قبل از درخواست آنها باشد.

نکته: دوران اقامت قانونی نمی تواند شامل یک دوره حبس در زندان یا موسسه روانپزشکی باشد مگر در شرایط خاص.

معافیتها

اشخاصی معاف از لازمه اقامت هستند که:

نود روز در نیروی دائم کشورهای مشترک المنافع استرالیا خدمت کرده باشند، یا
شش ماه در نیروی رزرو استرالیا خدمت کرده باشند، یا
بخاطر مسئله پزشکی از خدمت سربازی بری الزمه شده باشند.
معافیت جزئی برای شهروندان استرالیایی پیشین و اشخاصی که در استرالیا متولد شده باشند، آنها تنها برای دوازده ماه در استرالیا به عنوان مقیم دائم باید اقامت داشته باشند.

صلاحیت

اگر در زمان درخواست در استرالیا باشید می توانید برای هر گونه صلاحیت اقامت درخواست دهید، اگر شما در طی این دوران خارج از کشور باشید فقط صلاحیتهای 5 و 6 قابل اجرا هستند.

نکته: ممکن است شما درخواستتان را زمانیکه در خارج هستید ارائه دهید اما زمانیکه درخواستتان قطعی شد باید در استرالیا باشید. مگر اینکه برای موارد 5 یا 6 درخواست دهید.

محاسبه گر ملازمات اقامت
معافیت و صلاحیت اقامت
معافیت ها
تنها اشخاصی معاف از لازمه اقامت هستند که:

نود روز در نیروی دائم کشورهای مشترک المنافع  استرالیا خدمت کرده باشند یا
شش ماه در نیروی رزرو استرالیا خدمت کرده باشند یا
بخاطر مسئله پزشکی از خدمت سربازی بری الزمه شده باشند
معافیت جزئی برای شهروندان استرالیایی پیشین و اشخاصی که در استرالیا متولد شده باشند آنها تنها برای دوازده ماه در استرالیا به عنوان مقیم دائم باید اقامت داشته باشند.

 

صلاحیت

اگر در زمان درخواست در استرالیا باشید شما می توانید برای هرگونه صلاحیت اقامت درخواست دهید. اگر شما در طی این دوران خارج از کشور باشید فقط صلاحیتهای 5 و 6 قابل اجرا هستند.دوران اقامت قانونی در استرالیا، اما نه به عنوان شهروند دائم به عنوان دوره ای از اقامت دائم تلقی می شود که شخص در غیر اینصورت متحمل زیان قابل توجهی می شود. دورانیکه خارج از استرالیا توسط همسر یا شخص غیر رسمی مقیم دائم یا شخصی که همسر استرالیایی اش فوت کرده می تواند به عنوان دورانی تلقی شود که متقاضی در استرالیا بوده، البته درصورتیکه در این دوران رابطه نزدیک و مداومی با استرالیا داشته باشد.

شهروندی از طریق اولاد

من در خارج از استرالیا از یک پدر یا مادر استرالیایی متولد شده ام. آیا من نیز واجدالشرایط شهروندی استرالیا از طریق اولاد هستم؟شما اگر در خارج در 26 ژانویه 1949 یا بعد از آن به دنیا آمده باشید واجدالشرایط هستید و ملازمات زیر را نیز باید داشته باشید:

در زمان تولد شما پدر یا مادرتان یک شهروند استرالیایی باشد
شخصیت خوبی داشته باشید
اگر پدر یا مادر شما از طریق وراثتی شهروند استرالیایی شده باشد، ایشان باید در استرالیا برای مجموعا دو سال در طول عمر خودش اقامت داشته باشد
اگر در خارج از استرالیا یا در گینه نو قبل از 26 ژانویه 1949 بدنیا آمده اید و ملازمات زیر را دارید، واجدالشرایط هستید:

پدر یا مادر شما در 26 ژانویه 1949 شهروند استرالیایی شده باشد.
چه به خاطر اینکه پدر یا مادرتان در استرالیا متولد شده یا در گینه نو و یا اینکه قبل از تولد شما به تابعیت استرالیا در آمده باشد
شخصیت خوبی داشته باشید
شما باید از کشورهایی که در خارج در ده سال گذشته از سن هجده سالگی زندگی کرده اید گواهی کیفری ( عدم سوء پیشینه ) تهیه کنید. اگر:

مجموع زمانیکه در خارج گذرانده اید دوازده ماه یا بیشتر بوده باشد
زمانیکه در هر کشوری بوده اید بیشتر از سه ماه اقامت داشته باشید
به درخواست وزارتخانه بوده باشد
اگر شما از خارج از استرالیا درخواست می دهید، آن وقت استرالیا یک کشور خارجی تلقی خواهد شد.فرزندانی که در خارج طی مراحل دیگری پذیرفته می شوند واجدالشرایط درخواست تطبیقات شهروندی استرالیایی می باشند. آنها حداقل باید یکی از پدر یا مادری که ایشان را پذیرفته شهروند استرالیایی باشد و باید ویزای پذیرش فرزند و یا هر نوع ویزای دائم دیگری را داشته باشند. درخواست شهروندی در استرالیا یا خارج از استرالیا می تواند انجام شود.

لطفاً بخاطر داشته باشید:

اگر مراحل پذیرش فرزند در کشور استرالیا یا قلمرو دولتی آن کامل شده باشد، آن فرزند خود به خود شهروندی استرالیا را دریافت می کند. اگر در زمان پذیرش فرزند حداقل یکی از پدر یا مادری که ایشان را پذیرفته شهروند استرالیایی باشد آن فرزند مقیم دائم استرالیا محسوب می شود.

افرادیکه پیش از استقلال پاپوا به دنیا آمده اند:

من در پاپوا پیش از استقلال در سال 1975 به دنیا آمدم. آیا برای شهروندی استرالیا واجدالشرایط هستم؟

در صورتیکه قبل از 16 سپتامبر 1975 در پاپوا متولد شده اید و ملازمات زیر را داشته باشید واجدالشرایط هستید:

پدر یا مادرتان در استرالیا به دنیا آمده باشند و ما مطلع باشیم
پدر یا مادرتان در زمان تولد شما شهروند استرالیایی بوده باشد
شما شخصیت خوبی داشته باشید
آیا فرزندانم از طریق اولاد واجدالشراط شهروندی استرالیایی هستند؟فرزندان شما از طریق اولاد برای دریافت شهروند استرالیایی واجدالشرایط نمی باشند زیرا شما در زمان تولد آنها شهروند استرالیایی نبوده اید.

 

همسر، پدر و مادر غیر رسمی شهروند استرالیایی

آیا همسر، پدر یا مادر غیر رسمی شهروند استرالیایی، واجدالشرایط شهروندی استرالیایی هستند؟

برای واجدالشرایط بودن شهروند استرالیایی، همسر یا پدر و یا مادر غیر رسمی یک شهروند استرالیایی باید مقیم دائم استرالیا باشد و ملازمات متقاضیان بالغ را داشته باشند.همسر، پدر یا مادر غیر رسمی شهروند استرالیایی که قبل از اول جولای 2007 مقیم دائم شده باشد، باید حداقل دو سال از پنج سال گذشته را اقامت دائم باشد و حداقل دوازده ماه از دو سال گذشته را در استرالیا زندگی کرده باشد.همسران و پدر و مادران غیر رسمی شهروند استرالیایی که در اول جولای 2007 یا بعد از آن مقیم دائم شده اند باید 4 سال قانونی در استرالیا اقامت داشته باشند، که این شامل 3 سال اقامت و دوازده ماه اقامت دائم می باشد، و بیشتر از نود روز غیبت نباید در دوازده ماه دوره اقامت غیبت داشته باشد.

همسران و پدر و مادران غیر رسمی شهروند استرالیایی ممکن است برای صلاحیت در رابطه با ملازمات اقامت شهروندی واجدالشرایط باشند. این بدان معناست که آنها ممکن است بتوانند زمانیکه در خارج به عنوان مقیم دائم استرالیا بوده اند را در استرالیا به حساب آورند مشروط بر اینکه آنها رابطه نزدیک خود با استرالیا را اثبات کنند. این شرایط همچنین برای افرادیکه همسران خود را از دست داده اند( همسرشان فوت کرده است) یا پدر یا مادران غیر رسمی استرالیایی قابل اجراست. این قانون به طور مشابه برای شرکای وابسته شهروند استرالیایی نیز قابل اجراست. همسران و پدر و مادران غیر رسمی شهروند استرالیایی که از ملازمات برخوردار هستند می توانند در استرالیا یا خارج از استرالیا درخواست دهند.به طریقه درخواست برای کسب شهروندی کشور دیگر قبل از 4 آوریل 2002 یا با انکار شهروندی استرالیایی برای گرفتن شهروندی دیگر یا اجتناب از برخورداری با آسیبات، فرزندان زیر 16 سال می توانند مجدداً درخواست دهند. فرزندان بالای 16 سال باید خودشان جداگانه درخواست دهند.

 

شهروندان نیوزلندی

شهروندی استرالیایی برای شهروندان نیوزلندی که در استرالیا زندگی می کنند.

به شهروندان استرالیایی و نیوزلندی اجازه زندگی و کار در هر دو کشور بدون هیچ محدودیتی داده می شود. در ورود به استرالیا، به بیشتر نیوزلندی ها به طور خودکار یک ویزای ویژه ارائه می شود. این ویزا به دارندگان اجازه می دهد تا در استرالیا با هیچ محدودیتی بمانند و کار کنند. اگرچه، تمامی شهروندان نیوزلندی که در استرالیا زندگی می کنند اگر بعد از 26 فوریه 2001 وارد استرالیا شده باشند واجدالشرایط درخواست شهروندی استرالیایی نمی باشند.

 

شهروندی دو جانبه چیست؟

این نتیجه اثر متقابل قوانین دو کشور است. افراد به طور خودکار می توانند شهروند دو جانبه شوند.

نمونه هایی از راههایی که افراد می توانند به طور خودکار شهروند دو جانبه شوند:

فرزندی که در استرالیا متولد شده باشد به طور خودکار در زمان تولد شهروند استرالیایی می شود، و یا شهروند کشوری می شود که پدر یا مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ او متعلق به آنجاست. افراد به طور خودکار از طریق ازدواج شهروند کشور دیگر می شوند.

 

نمونه هایی از شرایطی که افراد برای شهروندی کشور دیگری می توانند درخواست دهند:

چون پدر یا مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ آنها شهروند استرالیایی هستند آنها برای شهروندی کشور دیگر نیز می توانند درخواست دهند. یا استرالیایی هایی که در خارج زندگی و کار می کنند، بنا به دلایل کار یا خانواده یا دلایل دیگر درخواست شهروندی کشوری که در آن زندگی می کنند را می توانند ارائه دهند.

اطلاعات مهم

در 12 سپتامبر 2007 مجلس استرالیا لایحه 2007 اصلاحیه شهروندی استرالیایی را تصویب کرد. این بدان معنی است که از 1 اکتبر 2007 افرادیکه معیارهای واجدالشرایطی عمومی را دارند ملزم به گذراندن امتحان قبل از درخواست از طریق اعطایی هستند.

درخواست برای اثبات شهروندی استرالیا

شما باید مراحل جدول زیر را کامل کنید. لازم نیست در زمان درخواست مدرکی ارائه دهید.طی 30 روز کاری مدارک شهروندی معمولاً در اختیار شما قرار می گیرند. مدت زمان روند درخواست ممکن است در حداکثر  زمان به تعویق بیافتد. شما می توانید برای بررسی روند زمانی درخواستتان با ما تماس بگیرید. درخواست های ارائه شده در خارج، روند کاریشان را در استرالیا می گذرانند. بین 4 تا 9 هفته بعد از درخواست دسترسی به مدارک امکان پذیر خواهد بود.

راههای دیگر برای توقف عملیات شهروندی استرالیا:

انصراف شهروندی
ابطال شهروندی
شهروندان نیوزلندی

شهروندی استرالیایی برای شهروندان نیوزلندی که در استرالیا زندکی می کنند. از سال ۱۹۷۳، به شهروندان استرالیایی و نیوزلندی اجازه کار و زندگی در هر دو کشور بدون هیچ محدودیتی داده شده است. به اکثر نیوزلندی ها در زمان ورود به استرالیا، یک ویزای ویژه داده می شود. این ویزا به دارندگان اجازه می دهد در استرالیا بدون هیچ محدودیتی ساکن شده و کار کنند. اگرچه شهروندان نیوزلندی که بعد از ۲۶ فوریه ۲۰۰۱ وارد استرالیا شده اند واجدالشرایط درخواست شهروندی نمی باشند. اطلاعات بیشتری در این زمینه در دسترس است. مراجعه کنید به بخش: به عنوان یک نیوزلندی، آیا واجدالشرایط شهروندی استرالیایی هستم؟

تنظیمات امنیت اجتماعی نیوزلند و استرالیا

شهروندی دوجانبه چیست؟

این نتیجه اثر متقابل قوانین دو کشور است. افراد به طور خودکار می توانند شهروند دو جانبه شوند.

نمونه هایی از راههایی که افراد می توانند به طور خودکار شهروند دو جانبه شوند:

فرزندی که در استرالیا متولد شده باشد در زمان تولد شهروند استرالیایی محسوب می شود و به طور خودکار شهروند کشوری می شوند که در آن به دنیا آمده اند و یا شهروند کشوری می شوند که پدر یا مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ متعلق به آنجاست. شهروند استرالیایی که به طور خودکار از طریق ازدواج شهروند کشور دیگر می شود.اگر پدر یا مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ آنها شهروند استرالیایی هستند آنها برای شهروندی کشور دیگری  می توانند درخواست دهند. یا استرالیایی هایی که در خارج زندگی و کار می کنند، برای کار یا خانواده یا دلایل دیگر می توانند برای شهروندی کشور دیگری درخواست دهند.

قوانین شغلی در استرالیا

قوانین استرالیا با توجه به تشخیص شرایط شغلی و تجارت، و با توجه به مکانیکه در استرالیا زندگی می کنید تغییر می کند. استرالیا یک سیستم دولتی فدرال دارد و به 6 ایالت و 2 قلمرو تقسیم شده است. در تعدادی از مشاغل و تجارتها شما ملزم به ثبت نام خود از طریق یک هیئت ثبت نام مرتبط در ایالت یا قلمرو خود هستید تا در حرفه ای فعالیت کنید.اگر فردی برای انجام شغلی در یکی از ایالات یا قلمروهای استرالیا ثبت نام شد می تواند شغل معادل را بعد از تأیید ثبت نام – به توسط هیئت ثبت مربوطه – در قلمرو یا ایالات دیگری در استرالیا راه اندازی کند.
افرادیکه هم اکنون ثبت نام شده اند و یا جواز کسب کار در نیوزلند را دارند می توانند در هر ایالت یا قلمرو استرالیا ثبت نام کرده و بعد از تأیید ثبت به توسط هیئت ثبت مربوطه، شغل معادلی را راه اندازی کنند. تنظیم ثبت دوطرفه شامل تمامی مشاغل ثبتی به جز پزشکی می باشد. هر شغل یا گروه از مشاغل مسیر مختص خود را برای ثبت نام در استرالیا دارند. سطح قوانین در جایگاه به طور گسترده ای روند کار را تعیین می کند. بر اساس این اصول مشاغل به سه دسته تقسیم می شوند:

مشاغلی که از طریق قانون، قانون گذاری شده اند
مشاغلی که خودشان قانون گذاری شده اند
مشاغلی که بدون قانون قانون گذاری شده اند
آن گروه از مشاغل که توسط قانون، قانون گذاری شده اند شامل مشاغل مربوط به بهداشت، علم دامپزشکی و معماری هستند. صلاحیت متقاضیان برای انجام این مشاغل توسط ملازمات ارزیابی شده تعیین می شوند که اغلب بصورت امتحانی می باشند، بطوریکه متقاضیان واجدالشرایط باید توسط هیئت ثبت، در قلمرو یا ایالتی ثبت شوند. به عنوان مثال، متقاضیان ملزم به تقبل دوره تجربه عملی به عنوان قسمتی از ارزیابی و روند تشخیص هستند.

برای مشاغلی که خود قانون گذار و بدون قانون هستند، صلاحیت ارزیابی، براساس واجدالشرایط بودن درخواست انجام می شود. در بعضی مشاغل، از جمله حسابداری و حقوق مشمول کار آموزی اضافی در کشور استرالیا می باشند که معمولاً به عنوان شرط از پیش تعیین شده ای برای استخدام محسوب می شوند.

تابعیت  بر مبنای مهارتهای تجاری
(Business Skills Migration)

مالک تجاری – مستقل (ویزای موقت) Business Owner (Provisional)

این ویزا برای یک دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:

— متقاضی باید دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— ارزش خالص دارائی تجاری شخص متقاضی حداقل 200,000 دلار استرالیا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل 500,000 دلار استرالیا باشد.
— تجارت اصلی متقاضی باید برگشت مالی سالیانه 500,000 دلار استرالیا داشته باشد. که این مبلغ باید ظرف زمان دو سال از چهارسال مالی قبل از ارائه تقاضانامه تحقق یافته باشد.
— متقاضی باید حداقل صاحب 10% سهام تجارت اصلی خود باشد.
— متقاضی باید حداقل 50% زمان کاری خود را در سمت مدیریت بوده باشد که این زمان باید در مدت دو سال از چهار سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه سپری شده باشد.
— متقاضی بایستی قصد تاسیس تجارت یا شراکت در مدیریت فعال یک تجارت در استرالیا را داشته و صاحب بخش قابل توجهی از این تجارت باشد.
— متقاضی باید زیر 45 سال سن داشته باشد.
— متقاضی باید تسلط نسبی بر زبان انگلیسی داشته باشد.

مالک تجاری – حمایت ایالتی یا منطقه ای (ویزای موقت) Business Owner – State/Territory Sponsored (Provisional)

این ویزا برای یک دوره موقت چهار ساله صادر می شود و قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:

— متقاضی باید دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل 250,000 دلار استرالیا باشد.
— متقاضی باید توسط مجری منطقه ای یکی از ایالات یا نواحی استرالیا حمایت گردد.
— متقاضی بایستی دارائی کافی برای اسکان در استرالیا داشته باشد که این مقدار توسط مجری منطقه ای حامی شما تعیین می شود.
— تجارت اصلی متقاضی باید برگشت مالی سالیانه 300,000 دلار استرالیا داشته باشد که این مبلغ باید ظرف زمان دو سال از چهارسال مالی قبل از ارائه تقاضانامه تحقق یافته باشد.
— متقاضی باید حداقل 50% زمان کاری خود را در سمت مدیریت بوده باشد که این زمان باید در مدت دو سال از چهار سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه سپری شده باشد.
— متقاضی بایستی قصد تاسیس تجارت یا شراکت در مدیریت فعال یک تجارت در استرالیا را داشته و صاحب بخش قابل توجهی از این تجارت باشد.
— متقاضی باید زیر 55 سال سن داشته باشد.

مالک تجاری – مستقل (اقامت) Business Owner (Residence)

با این ویزا اجازه اقامت دائم به کسانیکه ویزای موقت دارند داده می شود. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:
— متقاضی باید حداقل دو سال صاحب سهم در تجارت اصلی خود باشد.
— ارزش خالص دارائی تجاری شخص متقاضی ظرف دوازده ماه حداقل 100,000 دلار استرالیا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل 250,000 دلار استرالیا باشد.
— تجارت اصلی متقاضی باید برگشت مالی سالیانه 300,000 دلار استرالیا داشته باشد که این مبلغ باید ظرف مدت دوازده ماه تحقق یافته باشد.
— متقاضی باید حداقل دو کارمند تمام وقت استخدام کرده باشد.
مالک تجاری – حمایت ایالتی یا منطقه ای (اقامت) Business Owner – State/Territory Sponsored (Residence)
با این ویزا اجازه اقامت دائم به کسانیکه ویزای موقت دارند داده می شود. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:
— متقاضی باید حداقل دو سال صاحب سهم در تجارت اصلی خود باشد.
— متقاضی باید حداقل دو شرط از سه شرط زیر را برآورده کند. در غیر اینصورت مجری ایالتی مربوطه حمایت خود را لغو می کند.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری، شخص متقاضی ظرف دوازده ماه حداقل
750,000 دلار استرالیا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل
250,000 دلار استرالیا باشد.
— متقاضی باید حداقل یک کارمند تمام وقت استخدام کرده باشد.
— تجارت اصلی متقاضی باید برگشت مالی سالیانه 200,000 دلار استرالیا داشته باشد که این مبلغ باید ظرف زمان دوازده ماه تحقق یافته باشد.
— متقاضی باید دو سال بعد از ویزای موقت برای اقامت اقدام کرده و حداقل یکسال را در استرالیا سپری کرده باشد.
— مجری ایالتی مربوطه متقاضی را حمایت کند.

مدیر ارشد اجرایی (ویزای موقت) Senior Executive (Provisional)

این ویزا برای یک دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:
— متقاضی باید دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— متقاضی بطور قانونی درآمد کسب کرده و طی دو سال بتواند 500,000 دلار استرالیا به استرالیا انتقال دهد.
— متقاضی بایستی دارائی کافی برای اسکان در استرالیا داشته باشد.
— متقاضی باید حداقل به اندازه دو سال از چهار سال قبل از ارائه تقاضانامه در شرکتی مشغول بکار بوده باشد که برگشت مالی سالیانه آن حداقل 50,000,000 دلار استرالیا بوده و سمت او یکی از سه سمت بالای مدیریتی باشد و قابلیت عهده دار شدن مسئولیت در توسعه سیاستهای استراتژیک شرکت را دارا باشد.
— متقاضی متعهد به تاسیس تجارت یا شراکت در تجارتی متناسب در استرالیا باشد و صاحب بخش قابل توجهی از این تجارت باشد.
— متقاضی باید زیر 45 سال سن داشته باشد.
— متقاضی باید تسلط نسبی بر زبان انگلیسی داشته باشد.

مدیر ارشد اجرایی – حمایت ایالتی یا منطقه ای (ویزای موقت) Senior Executive – State/Territory Sponsored (Provisional)

این ویزا برای یک دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:

— متقاضی باید دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— متقاضی بطور قانونی درآمد کسب کرده و طی دو سال بتواند 250,000 دلار استرالیا به استرالیا انتقال دهد.
— متقاضی بایستی دارائی کافی برای اسکان در استرالیا داشته باشد که این مقدار توسط مجری منطقه ای حمایت کننده شما تعیین می شود.
— متقاضی باید حداقل به اندازه دو سال از چهار سال قبل از ارائه تقاضانامه در شرکتی مشغول بکار بوده باشد که برگشت مالی سالیانه آن حداقل 10,000,000 دلار استرالیا بوده و سمت او یکی ازسه سمت بالای مدیریتی باشد و قابلیت عهده دار شدن مسئولیت در توسعه سیاستهای استراتژیک شرکت را دارا باشد.
— متقاضی بایستی قصد تاسیس تجارت یا شراکت در مدیریت فعال یک تجارت در استرالیا را داشته و صاحب بخش قابل توجهی از این تجارت باشد.
— متقاضی باید زیر 45 سال سن داشته باشد مگر اینکه فرمانداری ایالت مربوطه تایید کند که تجارت شخص متقاضی منافع استثنائی برای کشور استرالیا دارد.
— متقاضی باید تسلط نسبی بر زبان انگلیسی داشته باشد.

سرمایه گذار (ویزای موقت) Investor (Provisional)

این ویزا برای یک دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:

— متقاضی باید ثابت کند که سابقه تجاری موفقی در زمینه راه اندازی فعالیتهای تجاری یا سرمایه گذاریهای تجاری داشته است.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی که به صورت قانونی به دست آمده حداقل 2,250,000 دلار استرالیا باشد و ظرف مدت دو سال به استرالیا انتقال یابد.
— متقاضی بایستی دارائی کافی برای اسکان در استرالیا داشته باشد.
— حداقل یکسال از پنج سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه، متقاضی مدیریت مستقیم در راه اندازی یک فعالیت تجاری داشته و صاحب حداقل 10% سهام آن باشد یا اینکه سرمایه گذاری به ارزش حداقل 1,500,000 دلار استرالیا را مدیریت کرده باشد.
— متقاضی حداقل سه سال مدیریت مستقیم بر راه اندازی یک یا چند فعالیت تجاری یا سرمایه گذاریهای تجاری داشته و همچنین اثبات کند که دارای مهارت یک مدیر تراز بالا در زمینه فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاریهای تجاری می باشد.
— متقاضی متعهد به داشتن یک تجارت یا سرمایه گذاری فعال در استرالیا می باشد.
— متقاضی باید زیر 45 سال سن داشته باشد.
— متقاضی باید تسلط نسبی بر زبان انگلیسی داشته باشد.

سرمایه گذار – حمایت ایالتی یا منطقه ای (ویزای موقت) Investor State/Territory Sponsored (Provisional)

این ویزا برای یک دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد. شرایط صدور این ویزا به شرح زیر است:
— متقاضی باید ثابت کند که سابقه تجاری موفقی در زمینه راه اندازی فعالیتهای تجاری یا سرمایه گذاریهای تجاری داشته است.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی که به صورت قانونی به دست آمده حداقل 1,250,000 دلار استرالیا باشد و ظرف مدت دو سال به استرالیا انتقال یابد.
— متقاضی بایستی دارائی کافی برای اسکان در استرالیا داشته باشد که این مقدار توسط مجری منطقه ای حمایت کننده شما تعیین می شود.
— حداقل یکسال از پنج سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه، متقاضی مدیریت مستقیم در راه اندازی یک فعالیت تجاری داشته و صاحب حداقل 10% سهام آن باشد یا اینکه سرمایه گذاری به ارزش حداقل 750,000 دلار استرالیا را مدیریت کرده باشد.
— متقاضی حداقل سه سال مدیریت مستقیم بر راه اندازی یک یا چند فعالیت تجاری یا سرمایه گذاریهای تجاری داشته و همچنین اثبات کند که دارای مهارت یک مدیر تراز بالا در زمینه فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاریهای تجاری می باشد.
— مجری ایالتی مربوطه متقاضی را حمایت کند.
— متقاضی متعهد به داشتن یک تجارت یا سرمایه گذاری فعال در استرالیا می باشد.
— متقاضی باید زیر 55 سال سن داشته باشد مگر اینکه فرمانداری ایالت مربوطه تایید کند که تجارت شخص متقاضی منافع استثنائی برای کشور استرالیا دارد.
— متقاضی باید تسلط نسبی بر زبان انگلیسی داشته باشد.

سرمایه گذار (اقامت) Investor (Residence)

این ویزا اجازه اقامت دائم به متقاضی می دهد.

— متقاضی باید دو سال از چهارسال مدت ویزای موقت خود را قبل از درخواست اقامت طی کرده باشد.
— متقاضی متعهد به ادامه فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری در استرالیا است.
— متقاضی باید در یک دوره پیوسته حداقل چهارساله مبلغ مشخصی را سرمایه گذاری کرده باشد.

سرمایه گذار – حمایت ایالتی یا منطقه ای (اقامت) Investor – State/Territory Sponsored (Residence)

این ویزا اجازه اقامت دائم به متقاضی می دهد.

— متقاضی باید دو سال از چهار سال مدت ویزای موقت خود را قبل از درخواست اقامت در ایالت مربوطه طی کرده باشد.
— متقاضی متعهد به ادامه فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری در استرالیا باشد.
— متقاضی باید در یک دوره پیوسته حداقل چهارساله مبلغ مشخصی را سرمایه گذاری کرده باشد.
— مجری ایالتی مربوطه متقاضی را حمایت کند.

مستعد تجارت (مهاجر) Business Talent (Migrant)

این ویزا اجازه اقامت دائم به متقاضی می دهد.

— متقاضی باید دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— ارزش خالص دارائی تجاری شخص متقاضی حداقل 400,000 دلار استرالیا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی که به صورت قانونی به دست آمده حداقل 1,500,000 دلار استرالیا باشد و ظرف مدت دو سال به استرالیا انتقال یابد.
— تجارت اصلی متقاضی باید برگشت مالی سالیانه 3,000,000 دلار استرالیا داشته باشد که این مبلغ باید ظرف زمان دو سال از چهارسال مالی قبل از ارائه تقاضانامه تحقق یافته باشد.
— متقاضی بایستی قصد تاسیس تجارت یا شراکت در مدیریت فعال یک تجارت در استرالیا را داشته و صاحب بخش قابل توجهی از این تجارت باشد.
— متقاضی باید زیر 55 سال سن داشته باشد.

مهاجرت متخصصین General Skilled Migration

برای اخذ ویزای مهاجرت از نوع متخصصین داشتن شرایط زیر الزامی می باشد:

سن
متقاضی باید در زمان ارایه تقاضانامه زیر 45 سال سن داشته باشد.

زبان انگلیسی
متقاضی باید تسلط نسبی به زبان انگلیسی داشته باشد.

مدارک تخصصی
متقاضی باید دارای مدرک حرفه ای، دیپلم، مدرک دانشگاهی یا سوابق حرفه ای باشد.
مهارت و تخصصهای متقاضی باید توسط اداره ارزیابی مربوطه، ارزیابی شده و برای شغل معرفی شده توسط متقاضی، مناسب تشخیص داده شود.

شغل کاندید شده
متقاضی باید یک شغل را از بین لیست مشاغل اعلام شده در زمان ارائه تقاضانامه انتخاب کند. شغل کاندید شده باید متناسب با مدارک تخصصی و سابقه کار ارائه شده باشد.

سابقه کار اخیر
اگر شغل کاندید شده توسط متقاضی 60 امتیاز داشته باشد، متقاضی بایستی 12 ماه از 18 ماه قبل از ارائه تقاضانامه در زمینه شغل مورد نظر کار کرده باشد.
اگرشغل معرفی شده توسط متقاضی 40 یا 50 امتیاز داشته باشد متقاضی باید 2 سال از 3 سال قبل از ارائه تقاضانامه در زمینه شغل مورد نظر کار کرده باشد.
ارزیابی مهارت
مهارت متقاضی برای شغل کاندید شده باید توسط ادار‍ه ارزیابی مربوطه در استرالیا تایید شود.

طبقه بندی متخصصین به شرح زیر می باشد:

متخصصین – مستقل Skilled – Independent

متقاضی باید تمام شرایط اولیه گفته شده را احراز کرده باشد و امتیاز Pass Mark را بدست آورد.

متخصصین- کاندید شده توسط ایالت یا مناطق Skilled – State Territory Nominated Independent
متقاضی باید تمام شرایط اولیه را احراز کرده و امتیاز Pool Mark را بدست آورد. همچنین متقاضی باید توسط ایالت یا یکی از مناطق در استرالیا انتخاب شود. این مناطق افراد واجد شرایط را ارزیابی کرده و آنهایی را که شانس بیشتری برای استخدام در مشاغل خواسته شده دارند را انتخاب می کنند.

متخصصین مستقل منطقه ای (Skilled Independent Regional (SIR

متقاضی باید تمام شرایط اولیه را احراز کرده باشد و امتیازPass Mark را بدست آورد البته امتیاز Pass Mark برای این ویزا کمتر از ویزای دسته اول می باشد. مدت اقامت این ویزا 3 سال می باشد یعنی متقاضیانی که موفق به دریافت این ویزا می شوند باید به مدت 3 سال در مناطقی که برای شغل شخص متقاضی اعلام نیاز شده است کار و زندگی کنند. این ویزا قابل تبدیل به اقامت دائم نیز می باشد و شرایط تبدیل آن به شرح زیر است:

1. حداقل 2 سال اقامت شخص سپری شده باشد .
2. حداقل 1 سال از این 2 سال را در آن منطقه مشغول بکار بوده باشد.

Skill Matching

متقاضی باید شرایط اولیه برای تخصص و سن را دارا بوده و زبان انگلیسی را درحد متوسط بداند و سابقه کار مورد نیاز برای این ویزا 12 ماه قبل از ارائه تقاضانامه حداقل 6 ماه باشد این نوع ویزا برای کمک به رفع کمبود متخصصین در مناطق مختلف استرالیا طراحی شده است به این ترتیب که متقاضیان می توانند مشخصات خود را در لیست مربوط به این ویزا ثبت کنند که این لیست در اختیار ایالات و مناطق و کارفرمایانی که مایلند متخصصین مورد نیاز خود را از این لیست تهیه کنند قرار داده می شود.

متخصصین-حامی استرالیایی Skilled – Australian Sponsored

متقاضی باید تمام شرایط اولیه را احراز کرده باشد و یکی از شهروندان استرالیا یا فردی مقیم کشور استرالیا که رابطه خویشاوندی با متقاضی یا همسرش دارد کفالت ایشان و خانواده ایشان را برعهده گیرد (کفیل) و همچنین شخصی مقیم یا شهروند استرالیا متقاضی را ضمانت نماید (ضامن) و شخص متقاضی امتیاز Pass Mark را نیز بدست بیاورد.

متخصصین-حامی در مناطق خاص Skilled – Designated Area Sponsored

متقاضی باید شرایط اولیه را احراز کرده و در ضمن یکی از شهروندان استرالیا یا مقیم استرالیا که رابطه خویشاوندی با شخص متقاضی یا همسرش دارد و در مناطق مشخص شده ساکن باشد کفالت او و خانواده اش را برعهده گیرد (کفیل) و همچنین شخصی مقیم یا شهروند استرالیا متقاضی را ضمانت نماید (ضامن).

به علت تغییرات متناوب در لیست مناطق خاص از ذکر این لیست در اینجا معذوریم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. امتیاز لازم برای مهاجرت با درنظر گرفتن موارد زیر محاسبه می شود:

— مهارت
— سن
— توانایی زبان انگلیسی
— سابقه کار
— مشاغل مورد نیاز (و پیشنهاد کار)
— مدارک استرالیایی (دانشگاهی یا حرفه ای)
— مهارتهای همسر
— ارتباط خویشاوندی با فردی استرالیایی(فقط برای Skilled -Australian Sponsored )

درضمن متقاضی می تواند در صورت داشتن شرایط زیر از امتیازاضافی نیز بهره مند شود:

— سرمایه گذاری در استرالیا
— سابقه کار در استرالیا
— مهارت در یکی از زبانهای خارجی ارایه شده به غیر از زبان انگلیسی   مهاجرت والدین Parent Migration

مهاجرت والدین کمک کننده Contributory Parent Migration

والدینی که خارج از استرالیا زندگی می کنند در هر رده سنی که باشند می توانند برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند در صورتی که در مورد والدینی که در استرالیا زندگی می کنند فقط سالخورده گان می توانند تقاضانامه مهاجرت خود را در استرالیا ارائه دهند.

سالخورده به شخصی اطلاق می شود که به اندازه کافی مسن باشد تا بتواند از مستمری مقرر سالخوردگان استفاده کند. درحال حاضر برای مردان 65 سال و برای زنان 62 سال قابل قبول است. سن قابل قبول برای زنان به تدریج تا 65 سال افزایش خواهد یافت.
متقاضیان باید ثابت کنند که آنها (زن و شوهر) در امتحان توازن خانواده (BFT) موفق هستند. در این امتحان متقاضی باید اثبات کند که حداقل نیمی از فرزندانشان در استرالیا بعنوان شهروند یا مقیم زندگی می کنند یا اینکه تعداد فرزندانی که مقیم یا شهروند استرالیا هستند بیشتر از فرزندانی است که در کشورهای دیگر اقامت دارند.

متقاضیان هر دو نوع ویزا باید 2 نوع هزینه زیر را تقبل کنند:

1. هزینه ای که باید به دولت استرالیا بپردازند که این مبلغ برای متقاضیان خارج از استرالیا 1250 دلار استرالیا و برای متقاضیان داخل استرالیا 1795 دلار استرالیا می باشد.

2. هزینه ای که برای ویزا باید پرداخت شود که شامل 2 گزینه زیر است:

1. ویزای دائم:
برای هر نفر 25,000 دلار استرالیا (برای وابستگان کمتر از 18 سال 1050 دلار استرالیا)

2. ویزای موقت:
برای هر نفر 15,000 دلار استرالیا ( برای وابستگان کمتر از 18 سال 1050 دلار استرالیا) این ویزا برای مدت 2 سال به همراه مجوز کار و امکانات درمانی صادر می شود. در طول این مدت ممکن است والدین بخواهند برای اقامت دائم اقدام نمایند که دراینصورت باید الباقی هزینه که 10,000 دلار استرالیا می باشد را بپردازند. (باستثناء وابستگان زیر 18 سال)
متقاضیان احتیاج به یک ضمانت 10 ساله به مبلغ 10,000 دلار استرالیا برای متقاضیان اصلی و 4,000 دلار استرالیا برای هر یک از افراد بزرگسال دیگر دارند (برای دارندگان ویزای موقت این مبلغ در طول مدت اخذ اقامت دائم قابل پرداخت می باشد).

مهاجرت والدین سالخورده Aged Parent Migration

والدینی که در استرالیا زندگی می کنند ممکن است بخواهند برای ویزای والدین سالخورده
اقدام کنند. این در صورتی ممکن است که حداقل یکی از والدین به اندازه کافی سالخورده
باشد که شرایط دریافت مستمری را داشته باشد. برای مردان سن سالخوردگی 65 سال و برای زنان بتدریج از 60 تا 65 افزایش یافته است چنانچه تا ژوئن سال 2003 سن سالخوردگی برای زنان 62 سال بود. والدینی که خارج استرالیا هستند در هر سنی که باشند می توانند برای ویزای والدین اقدام کنند. تمام والدین متقاضی باید آزمایش تعادل خانواده را بدهند.

این به این معناست که متقاضیان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

1. حداقل نیمی از فرزاندانشان بطور قانونی در استرالیا زندگی کنند.

2. فرزندانی که قانونی در استرالیا زندگی می کنند بیشتر از فرزندانی باشد که در کشورهای دیگر زندگی می کنند.
فرزندان هر دو نفر، پدر و مادر در آزمایش شمارش می شوند که این شامل فرزندان ازدواجهای قبلی طرفین نیز می باشد.
بعضی از والدین مجرد سالخورده که نمی توانند شرایط آزمایش خانواده را احراز کنند نیز ممکن است بتوانند تحت دسته وابستگان سالخورده اقدام نمایند اگر بتوانند ثابت کنند که به خویشاوندانشان (فرزندان) در استرالیا وابسته هستند.
تمام متقاضیان برای مهاجرت والدین چه آنهایی که در استرالیا هستند یا آنهایی که خارج استرالیا هستند باید توسط فرزندانشان (طبیعی، فرزندخوانده) حمایت شوند. حامی باید شهروند یا مقیم کشور استرالیا باشد. فرزندانی که مقیم کشور استرالیا هستند باید 18 سال یا بالاتر باشند.

تمام متقاضیان برای ویزای والدین باید یک ضامن نیز داشته باشند. ضامن کسی است که تعهد کند چنانچه شخص متقاضی از خدمات اداره تامین اجتماعی (Common Wealth) استفاده کند هزینه آن را بازپرداخت نماید که این تعهد تا 2 سال اول بعد از مهاجرت لازم الاجراء می باشد. این ضمانت فقط برای متقاضیان بزرگسال می باشد. مبلغ ضمانت برای متقاضی اصلی 3500 دلار استرالیا و برای بقیه افراد 18 سال به بالا 1500 دلار استرالیا می باشد.

برنامه مهاجرت والدین در حال رشد است چنانچه بین سالهای 2002 تا 2003 برای والدین از سراسر دنیا 500 جایگاه در نظر گرفته شده بود. زمانیکه تمام موارد مورد احتیاج برای اخذ ویزای والدین رعایت شده باشد متقاضیان در صف اخذ ویزا قرار داده می شوند. در حال حاضر نزدیک به 12,000 متقاضی در صف قرار دارند و نزدیک به 10,000 نفر آماده پیوستن به صف می باشند. این انتظار می رود که والدین چندین سال در صف انتظار باقی بمانند.
ویزای بازنشستگی Retirement Visa

شرایط اخذ این ویزا نسبتاُ ساده می باشد. شرایط زیر مورد نیاز است:

1. متقاضی حداقل 55 سال سن داشته باشد.

2. متقاضی حداقل 870,000 دلار استرالیا سرمایه داشته باشد (چنانچه فرزندی مستقل در استرالیا داشته باشد سرمایه 800,000 دلار استرالیا کافی می باشد.) یا دارای سرمایه ای معادل 350,000 دلار استرالیا بوده و صاحب یک مستمری و یا سرمایه دیگری برای سرمایه گذاری باشد که بتواند درآمدی سالیانه بالای 52,000 دلار استرالیا داشته باشد (چنانچه فرزندی مستقل در استرالیا داشته باشد سرمایه 315,000 دلار استرالیا و درآمد سالیانه 50,000 دلار استرالیا کافی می باشد).
اداره مهاجرت یک زمان منطقی برای فروش املاکی که جزء سرمایه تان معرفی کرده اید معین می کند. مبلغ تعریف شده باید قبل از دریافت ویزا در اختیارتان باشد.

همچنین به متقاضی و همسرش اجازه کار برای 20 ساعت در هفته نیز داده می شود.
متقاضی و همسرش باید اقدامات لازم برای بیمه سلامتی در استرالیا را نیز انجام دهند.
بیمه سلامتی حدود 280 دلار استرالیا در ماه برای هر زوج هزینه دارد.
ما می توانیم شما را در تهیه این اقدامات یاری دهیم.
این ویزا برای مدت 4 سال صادر می شود و در پایان هر دوره به مدت 2 سال قابل افزایش است. لطفا توجه داشته باشید که در زمان درخواست افزایش زمان اقامت، معیارهای پذیرش و شخصیت و درآمد یا سرمایه مجددا بررسی می گردد.

ویزای دانشجویی Student Visa

انواع ویزای دانشجویی

انواع مختلف ویزای دانشجویی برای متقاضیان خارجی بسته به نوع دوره تحصیلی که انتخاب می کنند موجود می باشد:

1. دوره های فشرده زبان انگلیسی
2. مدارس
3. آموزش فنی و حرفه ای
4. تحصیلات عالی
5. تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس یا دکترا)
6. دوره های غیر رسمی
7. AUSAID یا دوره های تحت حمایت ارتش

دوره ها باید توسط موسسه های آموزشی که توسط دولت استرالیا ثبت شده اند ارائه شود که این موسسه ها می توانند ایالتی یا مراکز خصوصی باشند.

شما باید قبل از درخواست ویزا توسط موسسه ای پذیرفته شوید. دوره ها مطابق با «سطح ارزیابی» درجه بندی می شوند. شما باید تمام پیش نیازهای مربوط به دوره انتخابی را پیش از درخواست ویزا دارا باشید. پیش نیازها ممکن است شامل مهارت زبان انگلیسی و تحصیلات شما باشد.

زبان انگلیسی

اغلب ویزاها مستلزم داشتن مهارت کافی در زبان انگلیسی می باشند. شما باید آزمایش بین المللی زبان انگلیسی (IELTS) را قبل از درخواست ویزا گذرانده باشید.

پول

شما باید اثبات کنید که پول کافی برای حمایت مالی خودتان در طی دوران تحصیل را دارید که شامل هزینه دوره ها، مخارج زندگی، بلیط هواپیما و دیگر مخارج می باشد. شما باید برای مدت زمانی که در استرالیا هستید بیمه سلامتی داشته باشید زیرا دانشجویان خارجی توسط سیستم سلامت عمومی استرالیا پوشش داده نمی شوند. شما همچنین باید آزمایش های پزشکی استاندارد مهاجران را انجام داده و سو ء سابقه نیز نداشته باشید.

پیش نیازهای دوره ها

شما باید مطمئن شوید که تمام پیش نیازهای دوره ها را تا زمانیکه در استرالیا تحصیل می کنید رعایت کرده اید. بعنوان مثال ممکن است قوانینی برای احراز کیفیت تحصیلی یا حداقل روزهای لازم برای شرکت در کلاس وجود داشته باشد.
اگر شما نتوانید تمام پیش نیازهای دوره ها را برآورده نمایید ممکن است ویزای شما باطل شود.

اجازه کار با ویزای دانشجویی

دانشجویان خارجی می توانند درخواست اجازه کار کنند. در صورت داشتن مجوز کار می توانید حداکثر 20 ساعت در هفته کار کنید. البته در بعضی مواقع شما می توانید تمام وقت هم کار کنید.
این مجوز می تواند در برآوردن قسمتی از مخارج زندگی تان در طول دوران تحصیل کمکتان نماید. همچنین این فرصت را دارید که تجربه کاری در استرالیا را بدست آورید.
اما توجه داشته باشید که این مجوز بصورت خودکار بهمراه ویزا صادر نمی گردد. شما باید برای گرفتن مجوز کار پس از شروع دوره تحصیلی خود و در زمانی که در استرالیا هستید اقدام کنید.
ممکن است بخواهید که در تعطیلات بین ترم، تمام وقت کار کنید. اما مراقب باشید چون اگر بیش ازحد مجاز کار کنید نقض قانون کرده و ممکن است ویزای شما باطل شود. شما باید این توصیه ها را جدی گرفته و مطمئن شوید که تا حد مجاز کار می کنید.
اگر شما ویزای دانشجویی دارید ممکن است واجد شرایط برای دریافت مجوز کار بعد از تحصیل نیز باشید.

افراد خانواده
اگر شما ازدواج کرده یا صاحب فرزند هستید می توانید درخواست همراهی آنان را تا زمانیکه در استرالیا تحصیل می کنید را بنمایید. ممکن است به همسر یا شریک زندگی شما تا زمانیکه در استرالیا تحصیل می کنید اجازه کار تمام وقت داده شود تا بتواند از شما در طی دوران تحصیل حمایت نماید. مخصوصا اگر شما در مقاطع عالی مانند دکترا یا فوق لیسانس تحصیل می کنید.

لغو ویزا و استیناف

اگر شما مطلع شدید که ویزایتان باطل خواهد شد (در صورتی که نتوانید شرایط دوره را برآورده نمایید) شما باید فورا به دنبال یک توصیه قانونی باشید زیرا امکان دارد بتوانید وضعیت خود را توضیح داده و ویزای خود را حفظ نمایید. اما شما باید اینکار را ظرف 28 روز انجام دهید در غیر اینصورت ویزای شما پس از سپری شدن مدت زمان مذکور باطل خواهد شد. زمانیکه ویزای شما باطل شود گرفتن ویزای مجدد بسیار مشکل خواهد بود.

اگر ویزای شما باطل شود شما می توانید تقاضای استیناف به دادگاه بررسی امور مهاجرین را بدهید. اگر می خواهید استیناف کنید باید در اسرع وقت استیناف کنید، در غیر اینصورت ممکن است دوره سختی را بگذرانید.
اگر در استیناف موفق شوید می توانید درخواست ویزای مجدد بنمائید. حتی اگر مدت ویزای شما در طی مدت استیناف به انتها رسیده باشد. اما شما باید به سرعت عمل کنید. شما فقط 28 روز فرصت دارید تا درخواست ویزای دیگری بنمائید یا اینکه باید استرالیا را ترک نمایید اگر شما در این وضعیت هستید باید فورا به دنبال یک توصیه قانونی باشید.

تکالیف خود را انجام دهید

این مطلب بسیار مهم است که تمامی دانشجویان شرایط ویزا را برآورده کرده و طی دوران تحصیل تکالیف محول شده را انجام دهند. ویزای دانشجویی یک فرصت عالی برای بدست آوردن شرایط عالی در استرالیا پدید می آورد. این فرصت را به خطر نیندازید. با یک وکیل با مهارت در امور مهاجرت مشورت کنید در اینصورت می توانید مطمئن شوید که هیچگاه با مشکل مواجه نخواهید شد.

ویزای کار Work Visa

ویزای کار برای مدت 3 ماه الی 4 سال برای کار و اقامت صادر می شود. این ویزا توسط کارفرمایان استرالیایی که درصدد استخدام افراد باتجربه خارجی می باشند استفاده می شود و این در صورتی است که برای شغل اعلام شده هیچ فرد غیر شغل مقیم استرالیا یا شهروند استرالیا، با تخصص و شرایط خواسته شده، حضور نداشته نباشد.

مراحل اخذ ویزا به شرح زیر می باشد:

1. کارفرما درخواست حمایت شخص کاندید شده برای پست شغلی مورد نظر را انجام دهد.

2. شخص کاندید شده برای پست شغلی مورد نظر درخواست ویزا نماید تا به استرالیا سفر کرده و شروع به کار نماید.
حمایت از شخص کاندید شده مستلزم ارزیابی از تداوم تجارت کارفرما، منافع حاصل از استخدام نیروی خارجی برای استرالیا و تعهد شخص برای آموزش به افراد مقیم در استرالیا و شهروندان استرالیا می باشد.

کاندید شدن شخص نیز مستلزم ارائه پست شغلی خالی و اثبات اینکه پست مورد نظر فقط با استخدام نیروی خارجی پر می شود.
درآمد سالیانه پیشنهاد شده برای پست مورد نظر نباید کمتر از درآمد سالیانه یک کارگر استرالیایی باشد (در حال حاضر 35,836 دلار استرالیا می باشد) و درضمن یکی از مشاغل اعلام شده توسط اداره مهاجرت استرالیا نیز باشد.

پس از تائید حمایت کارفرما و تقاضانامه انتخابی، تقاضانامه ویزای کارمند موردنظر مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود که فرد مورد نظر دارای مهارت و مدارک مورد نیاز برای شغل انتخابی می باشد. حمایت و تضمین Sponsorship and Assurance of Support
چنانچه متقاضی خویشاوندی در استرالیا داشته باشد و مایل به حمایت متقاضی باشد (حامی)، باید تعهد کند که امکانات رفاهی و مساعدت مالی لازم را در مدت 2سال اقامت شخص متقاضی فراهم نماید. همچنین موافقت کند که اطلاعات و توصیه های لازم جهت اسکان متقاضی و خانواده اش از قبیل تهیه مسکن و هزینه های زندگی و غیره را فراهم نماید. علاوه بر حامی که گفته شد یک ضامن نیز لازم می باشد. شخص ضامن لزومی ندارد که همان شخص حامی باشد بلکه هر شهروند استرالیایی یا مقیم استرالیا می تواند متقاضی را ضمانت کند. ضامن به شخصی گفته می شود که متعهد شود تا متقاضی و خانواده اش را حمایت مالی نماید.

بطوریکه آنها به هیچ گونه کمکی از جانب دولت استرالیا تکیه نداشته باشند. ضامن باید درآمد سالیانه حداقل 30,806 دلار استرالیا داشته باشد و این مبلغ برای هر کدام از افراد بزرگسال خانواده اش 2000 دلار افزایش یافته و برای هر کدام از فرزندان خانواده 624 دلار دیگر افزایش می یابد. همچنین به این مبلغ برای هر یک از افراد بزرگسال خانواده متقاضی 2000 دلار و هر فرزند 624 دلار افزوده می شود. زمانیکه تقاضانامه توسط بانک Common Wealth استرالیا تصویب شد مبلغ ضمانت باید پرداخت شود.

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.