ترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی


ترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی

خلاصه

اهمیت مربوط به تکنولوژی اطلاعات حسابرسی یا IT با افزایش یافتن اعتماد و اتکا براساس IT برای راه اندازی های تجاری و دستورالعمل های جدید با توجه به تضمین و بیمه IT برای این عملیات ها رشد یافته است. کار اولیه بر اساس IT و حسابرسی مالی برای چندین چارچوب پیشنهاد شده است که ممکن است بر روی کیفیت حسابرسی IT اثر داشته باشد، به هر حال، کار اولیه نه تنها ساختارهای قابل اندازه گیری را فراهم نمی سازد بلکه این چگونگی مربوط به این ساختارهای پیشنهاد شده را نیز در نظر نمی گیرد که آیا مشابه یا متفاوت می باشند. ایجاد کردن براساس کار اولیه می باشد که چارچوب هایی را از کیفیت حسابرسی IT پیشنهاد می کند، ما ساختارهای بالقوه معرفی و ارزیابی شده را توسط این چارچوب ها و به علاوه مقاله حسابرسی مالی پیشنهاد می دهیم. ما یک ابزار طراحی را ارتقا می دهیم و در مورد IT و کارورزان حسابداری مالی برای دسترسی به اثر مربوط به این بخش ها براساس کیفیت حسابرسی IT سوال می کنیم.یک فاکتور آنالیزی برای تصحیح کردن مجموعه ای از فاکتورهای کیفیت حسابرسی IT مورد استفاده قرار می گیرد و ما همچنین قادر به فراهم ساختن دیدگاهی نسبت به اثر برتر بودن هر فاکتور براساس کیفیت حسابرسی IT هستیم. در مقایسه با مطالعه اولیه، ما فهمیدیم که فاکتورهای دیگر برای کیفیت حسابرسی IT معنادار هستند و این که فاکتورهای دارای اهمیت نسبی برای کیفیت حسابرسی IT برای IT در مقابل حسابرسی های مالی متفاوت می باشد.

فهرست

  • مقدمه
  • پیش زمینه
  • روش مطالعه و تحقیق
  • آنالیز ها

1-4- ارزیابی کردن شاخص های فردی مربوط به کیفیت حسابرسی IT

2-4- آنالیز فاکتوری مربوط به مشخصات کیفیت حسابرسی IT

1-2-4- مستقل بودن

2-2-4- دانش حسابداری و مهارت های حسابرسی

3-2-4- دانش فرایند تجاری

4-2-4- پاسخ دهی

5-2-4- فرایندهای حسابرسی و حوزه کاری

6-2-4- فاکتورهای دیگر

7-2-4- خلاصه ای از نتایج آنالیز فاکتوری

3-4- مشاهده کردن اهمیت مربوط به هر فاکتور براساس کیفیت حسابرسی IT

4-4- آنالیز تفاوت های بین گروه ها

  • بحث

1-5- مجدودیت ها

2-5- استنباط ها برای مطالعه آینده

3-5- استنباط ها برای کارورزان

4-5- نتیجه گیری

ضمیمه الف- مشخصات کیفیت حسابرسی IT: بخش هاس طراحی و منبع

دستورالعمل ها

فرمت پاسخ

منابع

  • مقدمه

هدف از این مطالعه آنالیز کردن مشخصات معرفی شده در مطالعه اولیه می باشد که که تفکر می گردد که بر روی کیفیت فرایند حسابرسی تکنولوژی اطلاعات یا IT اثر دارد. این مشخصات شامل مشخصات مختلفی از فرایندها یا سیستم حسابرسی شده، فرایندها یا روش های مورد استفاده برای شکل گیری حسابرسی، مشخصات حسابرسی فردی خودشان، شرایط سازمانی و محیطی و به علاوه بیشتر موارد می باشد. گستره طبیعی مربوط به این کار یک مدل ساختاری برای کیفیت حسابرسی IT و سوابق آن می باشد که ارتقا یافته است، به هر حال برای داده ها یک آزمایش از این مشخصات برای معرفی کردن اجزای قابل اندازه گیری مربوط به کیفیت حسابرسی IT  وجود ندارد. علاوه بر این، مقاله حسابرسی مالی مشخصات کیفیت حسابرسی دیگری را پیشنهاد می دهد که همچنین ممکن است دیدگاهی را نسبت به کیفیت حسابرسی IT فراهم سازد. بنابراین هدف از این مطالعه منطقی کردن ساختارهای بالقوه و ارتقا دادن ابزارهای بالقوه می باشد که برای اندازه گیری کردن این ساختارها مجاز می باشد.

مطالعه اخیر اهمیت مربوط به سازمان های حسابرسی IT را معرفی کرده است و برای مطالعه اضافی در این زمینه نامگذاری شده است. این توجه به حسابرسی IT به وسیله دو دلیل اولیه به دست آمده است: 1- صرف کردن زمان فزاینده و وابسته بودن براساس IT برای راه اندازی های تجاری و 2- وضع کردن قانون جدید و نیازهای حرفه ای در ارتباط با حسابرسی این سازمان ها. تقاضا برای خدمات IT برای حمایت کردن از فعالیت های تجاری اصلی سطحی از صرف کردن IT به مقدار بیش از 6/3 تریلیون برای سال 2011 به دست آمده است. این استناد براساس IT و سرمایه گذاری مورد نیاز در سطح افزایش یافته تضمین شده دارد که این سیستم ها آن چه می باشد که تعهد داده شده است. حسابرسی های IT به مقدار وسیعی به صورت داخلی برای آزمایش کردن راه اندازی ها، موثر بودن ها، کنترل ها و امنیت مربوط به سیستم های تعیین کننده برای معرفی کردن فرصت ها برای بهبود و سطوح مربوط به ضعف مورد استفاده قرار می گیرد.

An analysis of attributes that impact information technology
audit quality: A study of IT and
financial audit practitioners
Dale Stoel , Douglas Havelka, Jeffrey W. Merhout
Farmer School of Business, Miami University, 800 E. High St., Oxford, OH 45056, USA
a r t i c l e i n f o a b s t r a c t
Article history:
Received 1 March 2011
Received in revised form 15 September 2011
Accepted 21 November 2011
The importance of information technology (IT) auditing has grown
with increased reliance on IT for business operations and new regulations regarding the assurance of IT for these operations. Prior work on
IT and
financial auditing has suggested several general frameworks
that may affect IT audit quality; however, the prior work has not provided measurable constructs nor has it considered whether these proposed constructs are the same or different. Building on prior work
that has proposed frameworks of IT audit quality, we identify and
evaluate potential constructs suggested by these frameworks as well
as
financial auditing literature. We develop a survey tool and ask IT
and
financial accounting practitioners to assess the impact of these
items on IT audit quality. A factor analysis is used to re
fine the set of
IT audit quality factors identi
fied, and we are able to provide insight
into the prioritized impact of each factor on IT audit quality. In comparison to prior research, we
find that additional factors are significant for IT audit quality and that the relative importance of the
factors for IT audit quality differs for IT versus
financial auditors.
© 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords:
Information technology audit
Process quality

این فایل ورد ترجمه در 27 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 20 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =