دانلود طراحی مبادی ورودی شهرها

     1-1چکیده:

در گذشته های نه چندان دور که حد و مرز شهرها ،توسط دروازه ها مشخص می شد راه های ورودی به شهر از کیفیت بالایی برخوردار بود و جزء عناصر مشخص و از ویژگی های بارز هر شهر به حساب می آمد، امروزه با گسترش و توسعه شهرها راه های ورودی آن به مسیرهای سریع السیر برای تردد وسایل نقلیه ی موتوری تبدیل شده است و زمین های مجاور آن به کاربری های مزاحم و ناسازگار با محیط اختصاص یافته است که بی نظمی و اغتشاش بصری این فضاها را تشدید می کند.

ورودی شهر یکی از جذاب ترین نقاط شهر و جزء تاثیر گذارترین خاطره های آن شهر است. کیفیت فعلی مبادی ورودی اکثر شهرها تصاویر مناسبی از شهر در منظر ذهنی مخاطبان ایجاد نمی کند. مکانی که باید معرف هویت شهر و ارزش های نهفته در آن باشد با آشفتگی فضایی-فعالیتی بسیار مواجه است  از این جهت بهبود وضعیت محور ورودی شهر در جهت افزایش کیفیت محیط شهری و ایجاد جاذبه های توریستی ضروری به نظر می رسد.

به منظور ساماندهی و تعیین معیارهایی برای طراحی مبادی ورودی شهر،وضعیت موجود مبادی ورودی شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس با توجه به محدودیت ها و امکانات موجود،ضوابط و معیار ها با استفاده از عناصر مصنوعی و طبیعی برای هویت بخشی به این فضاها تدوین خواهد شد و کاربری های خدماتی ویژه ی مبادی ورودی شهر برای آن پیشنهاد گردید

دیدگاه برای انتخاب این موضوع شناسایی مولفه های موثر بر طراحی شهری محورهای ورودی شهرها به ویژه محور مطالعاتی مورد نظر است.

در این مقاله تلاش بر این است که از روش کابردی استفاده شود،مانند عکس،فیلم،مصاحبه،برداشت های میدانی و…

 

واژگان کلیدی:مبادی ورودی-فضای شهری-اغتشاش بصری-کاربری های ناسازگار- شهر کرمانشاه

 

 فهرست مطالب:

1-کلیات

1-1چکیده………………………………………………………………..4

2-1مقدمه………………………………………………………………..5

3-1بیان مسئله……………………………………………………………6

4-1ضرورت واهمیت موضوع…………………………………………..7

5-1اهداف تحقیق…………………………………………………………8

6-1روش تحقیق………………………………………………………….8

7-1پیشینه………………………………………………………………..9

8-1موقعیت و مکان جغرافیایی…………………………………………..9

9-1نقشه تقسیمات سیاسی………………………………………………..10

2مبانی نظری

1-1-2تعریف مبادی ورودی…………………………………………….11

2-1-2تعریف فضای شهری……………………………………………..12

3-1-2تعریف اغتشاش بصری…………………………………………..13

4-1-2تعریف کاربری های ناسازگار…………………………………….14

2-2چارچوب نظری……………………………………………………..15

3-2نتیجه گیری………………………………………………………….17

4-2مدل مفهومی…………………………………………………………18

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18
حجم: 453 کیلوبایت

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.