or

دانلود تحقیق مقایسه گیاهان سه کربنه و چهار کربنه

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

متابولیسم کربن در فتوسنتز

واکنشهای فتوسنتزی در دو مرحله انجام می گیرند . در مرحله اول یا مرحله واکنشهای نوری ، انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود وATP وNADPH به وجود می آید . این دو ماده برای انجام واکنشهای مرحله دوم فتوستز یا واکنشهای تاریکی لازم اند . در نور ، گیاه سبز دی اکسید کربن جو را جذب و در سیستم فتوسنتزی تثبیت دی اکسید کربن ابتدا منجر به تشکیل نخستین فرآورده(های)پایدار فتوسنتزی می شود و سپس بتدریج سایر فراورده ها به وجود می آیند . واکنشها ی احیای دی اکسید کربن و تبدیل آن به کربوهیدارتها در گیاهان سبز فتوسنتز کننده به صورت چرخه ای و به چرخه متابولیسم کربن موسوم است این چرخه به طور کلی ویژگیهایی دارد که عمدتا عبارت اند از : (1) انجام فرایند کربوکسیله شدن و تشکیل نخستین فراورده نسبتا پایدار فتوسنتزی ،(2) فعال بودن آنزیم کربوکسیلاز ،(3) وجود ماده پذیرنده دی اکسید کربن ،(4) بازسازی ماده پذیرنده دی اکسید کربن و بالاخره ،(5) خروج بخشی از کربن تثبیت شده از چرخه و تشکیل فراورده های ذخیره ای فتوسنتز .چرخه متابولیسم کربن در فتوسنتز در همه گیاهان یکسان نیست . به طور عمده امروزه سه نوع چرخه متابولیسمی برای متالیسم کربن در فتوسنتز شناخته شده است:
– اولین چرخه به چرخه کالوین (یا چرخه فتوسنتزی احیای کربن یا چرخه احیای پنتوز فسفات در فتوسنتز و یا چرخه متابولیسم کربن در گیاهان C3 موسوم است . یا به اختصار RUDP است . نخستین فرآورده نسبتا پایدار فتوسنتزی در این چرخه اسید آلی سه کربنC3 بنام اسید 3 – فسفو گلیسریک است . آنزیم مسئول اضافه شدن Co2و RUDP یا انجام کربو کسیلا سیون در گیاه ، ریبولوزدی فسفات ، کربوکسیلاز نام دارد .
– چرخه دوم به چرخه اسید دی کربو کسیلی C4یا چرخه متابولیسم کربن در گیاهان C4 و یا به اختصار به چرخه C4 موسوم است . پذیرند ه دی اکسید کربن در این چرخه یک اسید سه کربنی آلی به نام اسید فسفوانول پیرووی یا به اختصار PEP است . که در نتیجه کربو کسیله شدن آن با دی اکسید کربن ، نخستین فراورده فتوسنتزی به صورت یک اسید آلی چهار کربنی به نام اسید اگزالواسیک به وجود می آید . آنزیم کربو کسیلاز مربوطه فسفوانول پیروویک کربو کسیلاز یا به اختصار PEP – کربو کسیلاز است . در فتوسنتز گیاهان C4 چرخه متابولیسمی کربن پس از طی مراحلی به چرخه کالوین منتهی می شود . در واقع در گیاهان C4 مقدم بر چرخه کالوین ، چرخه دیگری یافت می شود که هر دو تواما به چرخه C4 موسوم اند .
– چرخه سوم متابولیسم کربن قتوسنتزی متابولیسم اسیدی کراسو لا سه ای یا متابو لیسم نوع کراسو لاسه ای است . گیاهان دارای این چرخه در نواحی خشک و کویری می رویند . روزنه های برگ در این گیاهان در روز بسته است و در شب باز می شوند . گیاه در طول شب دی اکسید کربن مورد نیاز دستگاه فتوسنتزی را جذب می کند . ماده پذیرنده دی اکسید کربن اسید فسفوایول پیروویک (PEP ) است که پس از کربو کسیله شدن به صورت ماده ای چهار کربنی به نام اسید مالیک ظاهر می شود . آنزیم مسئول کربوکسیله شدن PEP کربو کسیلاز است . در روز اسید مالیک به اسید پیروویک و دی اکسید کربن تبدیل می شود و دی اکسید کربن حاصله به چرخه ای مشابه چرخه کالوین وارد می شود و فراورده های فتوسنتزی را به وجود می آورد .

فهرست:
متابولیسم کربن در فتوسنتز
چرخه کالوین یا چرخه احیای پنتوز فسفات در گیاهان C3
نخستین فراورده پایدار تثبیتCo2 فتوسنتزی در چرخه کالوین
ریبولوز- 5،1 – دی فسفات به مثابه پذیرند ه اولیه Co2 در فتوسنتز
احیای اسید 3- فسفوگلیسریک
تغییر شکل کربو هیدراتها در چرخه کالوین
بازسازی ریبولوز-5،1- دی فسفات
چرخه احیای پنتوز فسفات در فتوسنتز
چرخه متالیسم کربن در گیاهان C4
تنفس نوری در گیاهان سبز
تنفس بافتهای کلروفیل دار در نور
زیست شیمی تنفس نوری در گیاهان C 3
تنفس نوری در گیاهان C4
تفاوتهای گیاهان C3 و C4
منابع

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 42
حجم: 683 کیلوبایت
110,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.