دانلود بررسی معاونت در قتل


چکیده:

و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.

علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطه عمل بسنجید.

 

فهرست مطالب:

چکیده1

مقدمه2

تعریف معاونت2

فصل اول :کلیات معاونت در قتل عمدی  و غیر عمدی

مبحث اول : معاونت6

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در قتل 6

گفتار دوم : عنصرهای معاونت 7

تحریک7

ترغیب7

تهدید7

تطمیع7

به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ 8

تهیه وسایل ارتکاب جرم 8

ارائه طریق ارتکاب جرم 8

تسهیل وقوع جرم 8

گفتار سوم : عنصر روانی معاونت 9

گفتار چهارم : مجازات معاونت 10

1- معاونت در جنایات عمدی موجب قصاص 10

2. معاونت در قتل به شکل امساک 11

3-معاونت در قتل عمد و غیر عمد از طریق اکراه12

4-تحلیل شرایط مجازات معاونت به جهت حیثیت عمومی قتل 13

5-مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عفو15

گفتار پنجم معاونت از دیدگاه قانون کشور اردن – فرانسه – لبنان16

مبحث دوم:معاونت در قتل غیر عمدی و جرائم غیر عمدی19

گفتار اول :معاونت در قتل غیرعمدی از نظر رویه قضائی ایران20

گفتار دوم معاونت در جرایم و قتل غیرعمدی به صورت تطبیقی21

گفتار سوم معاونت در جرایم و قتل غیرعمدی از نظر دکترین حقوقی ( حقوق فرانسه)25

فصل دوم :تجزیه و تحلیل قوانین مربوط به معاونت در قتل عمدی و غیر عمدی و تفاوت مشارکت و معاونت در قتل

مبحث اول:بررسی قوانین27

گفتار اول توجیه معاونت27

گفتار دوم:بررسی بعضی از قوانین مرتبط29

الف – ماده 231 قانون مجازات اسلامی29

ب – ماده 232 «قانون مجازات اسلامی» 30

ج – مواد 205 «قانون مجازات اسلامی» 30

د – ماده 206 «قانون مجازات اسلامی31

ه – ماده 207 «قانون مجازات اسلامی32

ی – اصل 37 «قانون اساسی33

مبحث دوم بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبب در قتل 34

گفتار اول تفاوت معاونت و شرکت در قتل34

گفتار دوم معنای لغوی و اصطلاحی تسبیب35

نتیجه گیری38

پیشنهادات39

فهرست منابع41

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 41
حجم: 1.21 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *