دانلود مقاله از جامعه مدنی تا شهرک سینمایی – نقدی بر توهم حاکمیت شرکتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی طی نامه شماره ۹۷/۳۳۹۴۲ مورخ ۹۷/۲/۸ منضم به گزارش «اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در نظام اقتصادی کشور» خطاب به دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً اظهار نموده اند:

در اقتصاد مدرن امروزی ابزار اصلی رشد، بخش بنگاهی اقتصاد است و مهمترین اقدام در این راستا استقرار نظام حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی در کشورهای در حال توسعه غالباً بر رفع خلاء های قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتاً بر به هنگام و کارامد نمودن قوانین و مقررات متمرکز است. در این راستا بانک مرکزی با استفاده از الگوهای بین المللی موجود دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیر دولتی را در اردیبهشت ماه سال ١٣٩۶ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ نموده است. لذا با عنایت به تصویب تشکیل کمیته حاکمیت شرکتی تحت مدیریت جنابعالی پیشنهاد می گردد با شکل گیری منظم جلسات کمیته مزبور هرچه سریع تر زمینه لازم برای اجرای حاکمیت شرکتی در نظام اقتصادی کشور فراهم گردد …

نقد دیدگاه حاکمیت شرکتی

متاسفانه نگاه ارائه شده از سوی رئیس کل محترم بانک مرکزی در مورد حاکمیت شرکتی و اصول و بایسته های آن بسیار سطحی و بدور از شأن و جایگاه نهادی چون بانک مرکزی است.

نظام سیاسی ،اقتصادی و حقوقی ایران از کاستی ها و نواقص بنیادی در رنج است که به نوبه خود همه موضوعات از جمله «حاکمیت شرکتی» را تحت سلطه خود گرفته است. گزارش بانک مرکزی فریفته جایگاه حاکمیت شرکتی در کشورهای توسعه یافته شده است و بدون هرگونه توجه به بسترهای ایجاد ،ارتقاء و توسعه حاکمیت شرکتی در کشورهای مزبور حامل این تصور ساده انگارانه است که با تشکیل یک کمیته و ابلاغ یکی دو تا دستورالعمل و آیین نامه به بانک ها و دستگاه های دولتی این امر مهم به وقوع پیوسته و از این مجرا اهداف بزرگی همچون رشد پایدار غیر تورمی و ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و اقتصادی مقاوم و با ثبات و پویا فراهم گردد!

 

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 11
حجم: 317 کیلوبایت

19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.