دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره

تعریف تعارض

تعارض فراگردی است که در آن یک طرف(فرد یا گروه)درمی یابدکه منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است.

دیدگاهها به تعارض ( دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک )

نخستین رهیافت نسبت به تعارض بر این پیش فرض استوار بودکه هر گونه تعارضی زیان بار است. صاحبنظران مدیریت علمی،نظیر تیلور،بر این باور بودند که هر گونه تعارضی در نهایت اقتدار مدیریت را تهدید می کند و بنابراین باید از آن پرهیز شود و فورا حل و فصل گردد.

دیدگاهها به تعارض ( دیدگاه نهضت روابط انسانی)

نظریه پردازان روابط انسانی ادعا می کردند تعارض رخدادی طبیعی و اجتناب ناپذیر در گروهها و سازمانهاست و نمی توان آن را حذف کرد و به مدیران توصیه می کردند زندگی با تعارض را فراگیرند و در صورت امکان آن را حل و فصل نمایند و حتی معتقد بودند گاهی تعارض می تواند برای عملکرد کارآمد گروه مفید باشد.

 

فهرست مطالب:

تعریف تعارض
دیدگاهها به تعارض
( دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک)
دیدگاه نهضت روابط انسانی
دیدگاه تعاملگرایان
انواع تعارض
سطوح تعارض در سازمان
فراگرد شکل گیری تعارض
پیامدهای تعارض
مدیریت تعارض
ایجاد تعارض کارکردی
روش نقادی
روش مجادله ای
سب

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 38
حجم: 781 کیلوبایت
49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.