دانلود جزوه کنترل موجودی دانشگاه شریف


جزوه کنترل موجودی دانشگاه شریف که مربوط به درس برنامه ریزی و کنترل موجودی ها دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف می باشد و توسط دکتر حجی تدریس می شود.

منظور ما از موجودی مقداری از کالاها یا مواد تحت کنترل موسسه هستند که برای مدتی به منظور فروش یا مصرف، در یک حالت نسبتاً راکد یا غیرتولیدی نگهداری می شوند. با توجه به این تعریف وجود موجودی نشانه سکونی موقت بین دو فعالیت موسوم به جریان های تدارک و تقاضا است. معمولاً، جریان تدارک مقدم بوده و کالاها را به صورت موجودی انباشته می کند، حال آنکه جریان تقاضا موخر بوده و همان موجود را تخلیه می نماید. (کالاهای برگشتی به انبار یک حالت استثنائی است.)

برخی مباحث جزوه کنترل موجودی دانشگاه شریف :

 • کنترل موجودی
 • محل های ذحیره و عملیات
 • حالت سیستم موجودی
 • هدف نگهداری موجودی ها
 • هزینه
 • وضعیت تقاضا
 • خط مشی موجودی
 • مدل های موجودی
 • مدل های قطعی
 • هزینه متوسط سالیانه سیستم
 • خط مشی مطلوب
 • خواص مدل
 • هزینه سالیانه خط مشی مطلوب
 • مقدار موجودی در دست به اضافه مقدار در سفارش
 • حالت تقاضای پس افت
 • حالت فروش از دست رفته
 • حالتی که نرخ تولید محدود است
 • محدودیت ها
 • محدودیت فضا
 • محدودیت تعداد سفارش
 • محدودیت سرمایه
 • مدل های تخفیف
 • مدل تخفیف کلی
 • مدل تخفیف نموی
 • مدل یک پریودی احتمالی
 • سیستم های موجودی
 • سیستم مقدار سفارش ثابت
 • سیستم دو قفسه ای (Two Bin System)
 • سیستم دور ثابت
 • موجودی اطمینان
 • سطح خدمات
 • محاسبه موجودی اطمینان
 • اصول طبقه بندی ABC
 • سیستم طبقه بندی ABC برای اقلام موجودی
 • روش پیش بینی فصلی (Seasonal Method of Forecasting)
 • سری پایه (Base Series)
 • اطلاعات لازم برای شروع روش هموارسازی نمایی
 • روش هموارسازی تصحیح شده
 • معدل متحرک وزن داده شده (Weighted Moving Average)
 • روش هموارسازی نمایی
 • روش معدل متحرک دوبل (Double Moving Average)
 • معدل متحرک تصحیح شده
 • روش های معدل گیری
 • معدل ساده (Simple Average)
 • معدل متحرک ساده (Simple Moving Average)
 • روش رگرسیون خطی
 • فصل پیش بینی
فرمت فایل: Pdf ( به صورت اسکن شده از متن جزوه)
تعداد صفحات: 125
حجم: 48 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *