دانلود ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال

چکیده:

پس از مربیان و ورزشکاران، داوران طرف سوم رویدادهای ورزشی هستند. اگر قضاوت به درستی انجام  شود، نتیجه ی رقابت با توجه به مهارت و برتری تاکتیکی مشخص می شود، در غیر این صورت، دیگر عوامل محیطی ممکن است در نتیجه ی رقابت تاثیر گذارد. شخصیت یکی از جنبه های متمایز زندگی هر فرد است. ویژگی های شخصیتی فرد را به انجام اعمال مختلف در شرایط خاص مستعد می کند. فوتبال یکی از استرس زاترین مشاغل است و به نظر می رسد شخصیت یکی از مهم ترین عوامل در روش قضاوت داوران است. این مطالعه رابطه  ی بین برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، روان رنجوری، دسترسی به تجربه و عملکرد داوران را بررسی می کند. روش تحقیق استفاده شده از نوع همبستگی بود. همه ی داوران 61 لیگ برتر فوتبال (فصل 2012-2011) به عنوان جامعه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. با توجه به محدود بودن جامعه، همه افراد به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. پرسشنامه شخصیت NEO (60 اقلام و 5 معیار و مقیاس) مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، محقق، داوران تهران در محل آموزش خود را ملاقات نمود و پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی به داوران در شهرهای دیگر فرستاده شده است. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ابعاد شخصیت و روش قضاوت وجود دارد. یک رابطه مثبت بین انعطاف پذیری و کیفیت قضاوت وجود دارد. همچنین، این مطالعه نشان داد ارتباط معنی دار و عمده ای بین روان رنجوری، برونگرایی، توافق و کیفیت قضاوت وجود ندارد.

کلمات کلیدی: ویژگی های شخصیتی، قضاوت، فوتبال، عملکرد، کیفیت قضاوت.

عنوان فارسی مقاله: رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال
عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between personality and performance of football referees

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  2013
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله تربیت بدنی
مجله مربوطه مجله بین المللی تحقیقات علمی کسب و کار و علوم اجتماعی
دانشگاه تهیه کننده آموزش فیزیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
رفرنس دارد
نشریه HRmars

Discussion and conclusions

This study investigated the relationship between personality characteristics and judgment quality of Iran Premier League’s football referees. The results showed that there is a significant relationship between personality characteristics and judgment quality of referees; the reason could be the differences in the sport environment and other activity environments and factors affecting them. In terms of conscientiousness dimension, the findings of this study are consistent with Mirzaei (2011), Allameh et al (2011), Torsen and colleagues (2004), Jaj and Ellis (2002), Pidment et al (1999), and Barik (1991) results; possible reason for this can be the similarity of used tools. The findings were inconsistent with Sobhi et al (2010) results; possible reasons for this inconsistency can be population differences, differences in the used instruments, the difference in sports environment and workplace, and stress and pressure on referees.

این فایل ورد ترجمه در 10 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 9 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

149,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.