دانلود تحقیق شیمی – واکنش های شیمیایی

واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء در مورد مبادله الکترون است

واکنش‌های الکتروشیمیایی، در اینجا از یک الکترودی که توانائی دادن یا گرفتن الکترون را دارد استفاده می‌کنیم.

الکترود

+ الکترود

از روی پتانسیل الکترود می‌توان به الکترون دهندگی یا گیرندگی الکترود پی برد. بر خلاف اکسید و احیائی که از روی پتانسیل استاندارد مشخص می‌شود.

واکنش‌های شیمیایی:
واکنش‌های شیمیایی که در آن از یک الکترود الکترون گرفته شود یا به یک الکترود الکترون داده شود با به عبارت دیگر:

واکنش‌های معادله الکترون که در آنها جزئی به نام الکترود نقش دهنده یا گیرنده الکترون را ایفا می‌کند.

·           الکترود: جز رسانا:

مانند فلزات، گرافیت یا فلزاتی که روی آنها نمک‌های رسانا قرار گرفته‌اند.

الکترود در نقش دهنده الکترون به ماده  کاتد  واکنش انجام یافته: احیا کاهش یا واکنش کاتدی

الکترود در نقش گیرنده الکترون از ماده  آند  واکنش انجام یافته: اکسیداسیون، اکسایش یا واکنش آندی

علامت الکترودها:

آند قطب منفی است چون نتیجه انجام واکنش‌های آندی خارج شدن بار منفی از الکترود به بیرون است یا بعبارتی انباشته از بار منفی است.

کاتد قطب مثبت است چون محل ورود الکترونها می‌باشد و دارای کمبود الکترون است.

انواع واکنش‌های کاتدی و آندی:
احیاء انواع ماده در کاتد:

کاتیون

آنیون

مولکول

گاز

رسوب

انواع واکنش‌های آندی:

کاتیون

آنیون

مولکول

گاز

رسوب

نکته: محل انجام واکنش‌های الکتروشیمیایی: سطح مشترک یا سطح تماس الکترود و محلول:

Inter face on

ولی محل انجام واکنش مبادله الکترون در بطن محلول انجام می‌گیرد:

Interphase

 

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی و عکسهای فرمولها به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 113
حجم: 1.73 مگابایت

39,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.