ترجمه مقاله تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند

تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند

چکیده : تحقیقات گذشته بر روی اثر سیستم های ERP در هوشمندی متناقض بوده و تحقیق بر اثرات اجرای گذشته Post-Implementation) ) در سیستم های ERP هوشمند محدود شده است. بکار گیری یک مطالعه میدانی مقطعی ، مطالعه اکتشافی است که تعاریف تعاریف کلیدی سیستم سازمانی – یکپارچه سازی ، فرآیندهای بهینه سازی و طرز کار –اثر هوشمندی را آنالیز می کند.استاندارد سازی فرآیندها اثر ترکیبی بر هوشمندی و وابستگی گستره اجرای استاندارد سازی داشته و آن شامل ساده سازی اولیه است.نسبت به توانایی سیستم ERP ، نارسایی هایی در اجرا و بهینه سازی ضعبف فرآیند اولیه اجرای فرآیند هوشمندی ERP را محدود می نماید.

مقدمه :

تغییر نیازمندی های مشتری ، نیازمندی های گزارش مالی سخت گیر، و فشارهای هزینه های رقابتی نیازمند شرکتها جهت تطبیق سریع ، طراحی مجدد و وفق دادن فرآیندهایشان و توانمندی هایشان می باشد. امروزه محیط تجارت سبک (لطیف ) ، توانایی تشخیص (حس ) ، شکل و پاسخ نیاز های پویای مشتری می باشد. فرصت های تجارت نوظهور و تهدید های بی سابقه به عنوان یک توانایی تجارت بحرانی  قابل ملاحظه می باشد. (Prahalad,2009 ) علاوه بر آن ، برخورد با این چالش ها وابسته به رشد نمایی حجم داده ها ، تشکیل مجدد سازمانی که شامل ادغام ، حق مالکیت ، شرکت مستقل می باشد و تصمیمات نیروهای خارج از کمپانی نیازمند بازار مداوم و Re-bundling فرآیند تجارت است. بنابراین هوشمندی به عنوان سهولت و سرعت با شرکتهایی تعریف می شوند که می توانند مجدد تغییر شکل ، طراحی دوباره دهند و بتوانند مجدد فرآیندهای خود را تشکیل سازمان دهند تا پاسخی به نیازهایشان ، تهدیدهایشان و فرصت هایشان باشد.( Raschke & David , 2005 ; Sambamurthy , Bharawaj , & Grover , 2003  ) و یک توانایی ضروری برای سازمانهای کسب و کار (تجاری) امروزه باشد.

اگرچه رابطه بین هوشمندی شرکتها و فناوری اطلاعات در گذشته مطالعه شده است ، مغایرت های اساسی بین فناوری اطلاعات (IT ) و هوشمندی به صورت رضایت بخش تحقیق نشده است. (Lu & Rammurthy , 2011  ) بعضی مطالعات استدلال می کنند که IT قادر به هوشمندی می گردد به وسیله بهبود اخذ تصمیمات ، تسهیل ارتباطات (Davenport , Harris , & Cantrell , 2004  ) ، تحویل یکپارچه الکترونیک 10 ( Nazir & Pinsonneault , 2012  ) و تهیه انتخابهای دیجیتال ( Sambamurthy et al. , 2003  ). دیگران ادعا می کنند که IT از هوشمندی ( Overby , Bharadwaj , & Sambamurthy , 2006 ; Wiel , Subramani & Broadbent , 2002  ) نسبتاً بعلت غیر منعطف بودن سیستم های اطلاعات و مصنوعات تکنولوژی (Galliers , 2007 ; Wensley & Stijn , 2007 ) ممانعت می نماید. اگرچه چندین فروشنده و مشاور IT ، کلید استراتژیشان را جهت کمک به سازمانها برای به دست آوردن هوشمندی درست می کنند . یک درک از رابطه بین هوشمندی شرکت و فناوری اطلاعات محدود شده است. (  Lu & Rammurthy , 2011 ; Nazir Nazir & Pinsonneault , 2012  ) . هنگامی که فروشندگان پیشرو یک تنوع تکنیکی و راه حل های سازمان یافته را جهت رسیدن به هوشمندی پیشنهاد می دهند و فروشندگان نرم افزار قول این هوشمندی را از سیستم های سرمایه گذاری و کاربردهای ملتزمین خود می دهند ، ظرفیتشان جهت تحویل قابلیت خواسته شده نمی تواند به صورت مطالعات تجربی باشد. (Tallon , 2008 )

Influence of ERP systems on business process agility
Ravi Seethamraju a, Diatha Krishna Sundar b,*
a The University of Sydney Business School, Sydney, Australia
b Indian Institute of Management Bangalore, Bangalore, India
KEYWORDS
ERP;
Business process agility
Abstract Past research on the effect of ERP systems on agility is contradictory, and research
on the post implementation effects of ERP systems on agility is limited. Employing a cross
sectional field study, this exploratory study analyses how key defining features of enterprise
systems environment
dintegration, process optimisation, and best practicesdaffect agility.
Standardisation of processes has mixed effect on agility and depends on the extent of standardisation implemented and whether it included prior simplification. Rather than the ERP-system
enabled environment, the inadequacies in implementation and poor process optimisation prior
to ERP implementation are restricting process agility.
ª 2013 Indian Institute of Management Bangalore. Production and hosting by Elsevier Ltd. All
rights reserved.

avai lable at www.sciencedirect.com
ScienceDirect

این فایل ورد ترجمه در 21 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 13 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

85,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.