دانلود پژوهشی راجب تئوریهای مدیریت

تئوریهای مدیریت

مقدمه

شکوفایی تمدن بشری و تحولات جوامع اروپایی و آمریکایی قرن هفدهم موجب پیدایش دگرگونی های عظیم و بی سابقه گردید که این خود نخستین سنگر بنا کننده و پدید آورنده انقلاب قرن هجدهم بشمار می رود از آثار و نتایجی که انقلاب صنعتی به دنبال داشت می توان توسعه مداوم و گسترش روز افزون کارخانجات عظیم صنعتی و افزایش بی حد و حساب تعداد کارگران ماهر و تخصص جهت نیل به هدف نهایی که همان افزایش تولیدات صنعتی با صرف حداقل مخارج است نام می برد.

دانش پژوهان مدیریت انچه را که حاصل مطالعات بررسیها، تجریه و تحلیل مقایسه و تمثیل پدیده های مادی و معنوی انسانها بشمار می رفت، همگی را بصورت منظم و مرتب بعنوان تئوریهای مدیریت عرضه نمودند صاحبان صنایع بدنبال ارائه تئوریهای مدیریت بر پایه اساس فزایندگی سود و سرمایه بربا مقاومت آشکار و نهان طبقه کارگر روبرو گردید، در نتیجه این تعارض ها و کشمکش ها زمینه هایی پیدا شد که علما و دانشمندان مدیریت  بتواند پیرامون تضادها مطالعات و بررسی هایی انجام دهند و نتایجی را آشکار می کند.

دگرگونی های که جنگ جهانی دوم همواره با یک رشته نقل و انتقال عظیم که در نفوس ممالک مختلف بوجود آورد و بخصوص عقب نشینی در کسب سلطه ی استعماری توسط کشورهای استعمارگر عواملی بودند که در قلمرو اندیشه ها نتایج دگرگونی را ببار آوردند و بدنبال خود در جوامع پیشرفته دو طبقه جدید اجتماعی با منافع و نیروهای مادی و فکر کاملاً متفاوت را بوجود آورد.

طبقه اول همان صاحبان صنایع سنگین و خداوندان قدرتهای عظیم مالی و طبقه دوم توده عظیم کارگران و افراد متخصص بودند که تنها به قدرت بدنی و قوای  مغزی و فکری خود اتکاء بسیاری از افراد سازمان ها انتفاعی پدید آورند.

 

فهرست مطالب

مقدمه      1

فصل اول

آغاز سخن               5

پیدایش تئوریهای مدیریت    8

روش تنظیم تئوریهای مدیریت               10

فرضیه چیست؟       11

تجربه چیست؟        12

تئوری چیست؟     12

علم چیست؟          13

روش های ارائه تئوریهای مدیریت       14

مرحله طبقه بندی     15

مرحله توضیحی            15

مرحله اکتشافی           16

فصل دوم

کلیات و تعاریف سازمان مدیریت      19

تقسیم بندی سازمان های اجتماعی             21

سازمان رسمی          21

سازمان غیر رسمی   22

شناخت محیط های سازمانی      23

عوامل خارجی         24

عوامل داخلی          24

عوامل محیطی            25

قطب مقدم           25

قطب مؤخر            26

تعاریف اصول و مفاهیم مدیریت        26

تعریف تشکیلات  26

تعریف وظیفه         27

تعریف مسئولیت  27

تعریف اختیار        28

تعریف مقدم        28

تعریف تفویض اختیار           29

تعریف وحدت دستور           29

تعریف هماهنگی       29

تعریف نظارت و کنترل      30

تعریف فرمان        30

فصل سوم

تئوری کلاسیک (مدیریت علمی)         32

فرضیات تئوری کلاسیک     33

پژوهش های تیلور   35

فرضیات تیلور         35

اصولی که تیلور به آنها معتقد بود               38

نتایجی که تیلور به آنها دست یافت       40

فصل چهارم

تئوری نئو کلاسیک(روابط انسانی)       43

فرضیات تئوری کلاسیک     45

پژوهش های استون می یو     46

فرضیات استون می یو           47

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32
حجم: 145 کیلوبایت

85,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.