دانلود نمونه سوالات جوشکاری

نام درس:جوشکاری الکترود دستی با اکسی گاز

عنوان:نمونه سوالات جوشکاری

فقط حاوی 220 سوال می باشد.

– در جوشکاری حرارت به وسیله کدام یک از گزینه های زیر به وجود می آید؟

الف)قوس الکتریکی                            ب) شیمیایی

ج) هیچکدام                                        د)گزینه الف و ب*

2- کدام یک از گزینه های زیر جزء عملیات جوشکاری نمی باشد؟

الف)نگه داشتن مناسب طول قوس الکتریکی

الف)نگه داشتن مناسب طول قوس الکتریکی

ب)انتقال و حاصر کردن قطعه برای جوشکاری

ج)بدون حرکت دادن الکترود در سرتاسر جوش*

د)گزینه ب و ج

3- این تعریف(ترکیب کریستالها با اتمهای جسم با یک دیگر)مربوط به کدام گزینه میباشد؟

الف)استحکام جوش                           ب)قوس الکتریکی

ج)طول قوس                                       د)جوشکاری*

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 36
حجم: 175 کیلوبایت

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.