دانلود پاورپوینت آزمون های بالینی سیستم عضلانی اسکلتی

تستStraight leg Raising      SLR

حالت:طاق باز

1-مفصل هیپ را در حالیکه زانو extend است به صورت passiveخم میکنیم.

2-درد در پشت ران و ساق پا پدیدارمی شود که نشان دهنده تست مثبت است.

3-در هنگام انجام تست برای جلوگیری ازحرکت لگن دست دیگررا روی آن قرار میدهیم.

نکته:درد در زاویه بین 70-30 اهمیت دارد.

نکته:درد زیر زانو دارای اهمیت است.

نکته:مثبت کاذب تست در کوتاهی عضله پس ران است که درد به صورت مبهم و منتشر میباشد. .

 

فهرست مطالب:

Crossed SLR Test

تست براگار        Bragaar Test

تست لازک   Lasegue’s Test

تست لازک

تست فیلیپ    Filip Test

تست  زه کمان      Bow String Test

تست زه کمان     Door Bell Sign

Femoral Stretch Test

پاتریکس تستPatrick’s Test

پاتریک تست

تست گانسلن     Gaenslen’s   Test

تست گانسلن

تست توماس     Thomas Test

Tensor FaciaLata

Rectus Femoris

تست توماس

تست الیز     Ely’s Test

تست پلویک راک   Pelvic Rock Test

اندازه زاویه پوپلتئال        Popliteal Angle

اندازه زاویه پوپلتئال

تست ابر  Ober’s Test

تست نابل Noble Test

تست نابل

Rolling Test

علامت ترندلنبرگ Trendelenburg’s Test

تست اورتولانی          Ortolani’s Test(برای شیرخواران)

تست اورتولانی

Milgram’s Test     تست میلگرام

Fajersztajan Testفاژراستاژن تست

Gower’s  Test

Test for Osteoarthrosis of Knee    تست برای ساییدگی زانو

Anterior Drawer Test

Posterior Drawer Test

تست برای بررسی لیگامنت کولترال زانو

Lachman Maneuver  تست لاخمن

Reverse Lachman ‘s Test

(Posterior  Cruciate Ligament(

McMurray Test تست مک موری

Test  for Stability of Patella

Ballottment  of  a  Floating  Patella

Shrug  Test

Navicular  Drope  Test

Anterior  Drawer  Test  (for  Ankle)

Talar  Tilt  (Inversion Test)

Eversion    Test

Squeeze  Test

Clunnk  Test  (Side  to  side  Test)

Phallen   Test تست فالن

Tinel  Test تست تینل

Prayer’ s   test  تست پرپر

Thumb  Compression  Test

Finkelstein’s  Test

Test  for  Tennis  Elbow   تست آرنج تنیس باز

و ……

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 153
حجم: 4.7 مگابایت

39,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.