دانلود سیستم ثبت احوال رشنال رز

نام مورد استفاده کاری: وفات در واحد رایانه

نوع: اصلی

 اکتورها: بایگان

هدف: ثبت بایگان فرم داده آمایی فوت در رایانه

شرح مختصر: مسئول رایانه, فرم داده آمایی فوت را جهت تغذیه به سیستم از بایگانی دریافت کرده و به رایانه تغذیه می کند.

توابع مرتبط ( گردش کار ):

اکتور پاسخ سیستم
1- بایگان فرم داده آمایی فوت را به مسول رایانه تحویل می دهد. 2- مسئول رایانه فرم داده آمایی را در پایگاه محلی ( رایانه ) ثبت می کند.

واژه نامه :

گواهی ولادت: توسط بیمارستان محل تولد نوزاد صادر شده و برای تنظیم سند ولادت از اطلاعات آن استفاده می گردد.

اعلامیه ولادت: جهت ثبت طفل در ظهر اسناد والدین اعلامیه ولادت تنظیم شده و به ثبت احوال مربوطه ارسال می گردد.

مسول ثبت حوزه: شخصی در اداره که مسولیت تنظیم سند ثبت واقعه و تنظیم شناسنامه و صدور اعلامیه ولادت را بر عهده دارد همچنین ثبت فوت نیز به عهده ایشان است.

کد ملی: برای جلو گیری از تکرار شماره شناسنامه بعد از سال 68 به نام کد ملی مطرح گردید که در این طرح با ازای هر شخص یک کد منحصر به فرد در نظر گرفته می شود این کدها به ترتیب و از روی مناطق مختلف تهیه و به ادارات ثبت احوال ارسال گردید.

مثال                9-225891-172

سه رقم اول عطف نامیده می شود که بیانگر شهر مورد نظر می باشد. 6 رقم دوم شماره حساب سند بود و رقم آخر رقم کنترلی نامیده می شود.

نمونه 2- ت: بری کسب تغییرات اسناد سجلی در پایگاه محلی و مرکزی از این فرمها استفاده می گردد که خود مشتمل بر دو نوع است :

–    فرم سری – سریال : برای درج تغییرات که در اثر در یافت شناسنامه جدید حاصل گردیده و سری- سریال ذخیره گردد.

–     فرم سایر موارد: اگر تغییراتی در مشخصات سند سجلی به هر دلیل اعم از حل اختلافات , تبعیت از پدر و . . . ایجاد گردد با استفاده از این فرم تغییرات در پایگاه محلی و به تبع آن در پایگاه مرکزی اصلاح می گردد.

نمونه فرم فوت: برای ثبت فوت در پایگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

پایگاه محلی: بانک اطلاعات مستقر در اداره می باشد که اطلاعات اسناد واقعه و فرمهای تغییرات در آن ذخیره می گردد.

پایگاه مرکزی: به منظور نگهداری اطلاعات کل ثبت احوال کشور این پایگاه ایجاد گردیده است که تغییرات حاصل شده در پایگاه های محلی اگر به وسیله خط تلفن به مرکز متصل نباشد نوارها و دیسکهای نوری به مرکز منتقل می گردد تا همیشه بروز باشد.

سند فوت: برای ثبت وفات این سند تنظیم می گردد که متقاضی به عنوان اظهار کننده می تواند با در دست داشتن شناسنامه متوفی و گواهی بیمارستان نسبت به ثبت فوت اقدام نماید.

نوار پایه: برای ارسال اسناد ثبت واقعه داده آمایی شده در پایگاه محلی و درج در پایگاه محلی این نوار تهیه و به مرکز ارسال می گردد.

نوار تغییرات: برای درج تغییرات حاصل از فرمهای سری- سریال و سایر موارد در پایگاه مرکزی این نوار در پایگاه محلی تهیه و ارسال می گردد.

Baek up هفتگی: به منظور جلو گیری و پیش گیری از آسیب اطلاعاتی پایگاه محلی هر هفته یک نسخه پشتیبان از بانک های اطلاعاتی تهیه و در اداره نگهداری می شود.

Baek up فصلی: به منظور محافظت اطلاعات پایگاه محلی این نسخه پشتیبان به طور فصلی تهیه و به مرکز ارسال می گردد.

اعلامیه ازدواج و طلاق: توسط دفتر خانه ( محضر ) به ثبت احوال همان شهر ارسال می گردد تا در اسناد زوج ثبت گردد. اگر اسناد غیر محلی باشد عین اعلامیه به اداره محل صدور ارسال می گردد.

اعلامیه وفات: در صورت فوت غیر محلی به اداره محل صدور جهت ثبت فوت در ظهر سند متوفی ارسال می گردد.

داده آمایی: منظور تغذیه اطلاعات اسناد به سیستم کامپیوتری است.

 فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32
حجم: 305 کیلوبایت
450,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.