دانلود بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

1-1 مقدمه

بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارزِ خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته- اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیر؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه ی صادرات تلاش نمایند.

خدمات گمرکی از عوامل موثر در توسعه ی صادرات کالا و خدمات می باشند. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه ی اطلاعات از جانب سیر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه ی امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. در واقع مهمترین نقش گمرک ارتقا کارآیی فرایند صادرات و واردات و تأمین و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجی کشورها می باشد. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه ی تسهیل تجارت می باشد.

با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده ی معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را میخرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه ی تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر مقررات و قوانین صادرات و واردات را دارد. به منظور تأمین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند. در واقع امروزه رویه های گمرکی بدون به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می شود. در این مقاله تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرآیند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفت ها در فرآیند کاری خود نمود. زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرف های تجاری ایفا می نماید و با استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظارت های گمرکی را با دقت و به سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت[1].

[1] نجفی، سید ابوطالب ؛ 1383

 

فهرست مطالب

فصل اول :  کلیات تحقیق… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 فرضیات تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 4

1-5 محدودیت های تحقیق.. 4

1-6 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-7 روش انجام تحقیق.. 5

1-8 واژگان کلیدی.. 6

1-8-1 تجارت الکترونیکی.. 6

1-8-2 گمرک الکترونیکی.. 6

1-8-3 صادرات.. 6

1-8-4 پنجره واحد. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق… 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 تعریف تجارت الکترونیک… 9

2-3  تاریخچه تجارت الکترونیکى.. 10

2-4 انواع تجارت الکترونیک… 11

2-5 چارچوب تجارت الکترونیک… 13

2-6  مراحل تجارت الکترونیک… 13

2-7 مدل هاى تجارت الکترونیک… 14

2-8  مزایاى تجارت الکترونیکى.. 16

2-9 موانع تجارت الکترونیکى.. 17

2-10 تجارت الکترونیک و ارتباط آن با گمرک… 18

2-11 سازمان گمرک… 19

2-12 تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی.. 20

2-13 بیانیه مأموریت گمرک… 20

2-14 چشم انداز گمرک… 20

2-15 نقش  گمرک… 21

2-16 وظایف گمرک… 21

2-17 ساختار سازمانی گمرک ایران.. 23

2-18 مشکلات و چالش های گمرکات ایران.. 24

فرایند اظهارکالا به گمرک  به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا. 25

2-20 مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند امور گمرکی.. 26

2-21 گمرک الکترونیک… 27

2-22 تعاریف گمرک الکترونیکی.. 28

2-23 فواید و مزایای بهره گیری از گمرک الکترونیک در امور گمرکی مربوط به صادرات.. 29

2-24 بنابراین اهم وظایف گمرک الکترونیکی عبارت است از: 31

2-25 تعاریف کلی از پنجره واحد. 32

2-23  رایج ترین مدل های پنجره واحد. 33

2-26 پنجره واحد در دیگر کشورها 34

2-27 پیشنهاداتی برای تاسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز. 36

2-28   پیشینه تحقیق.. 37

2-29   اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 37

فصل سوم : روش انجام پژوهش…. 39

3-1 مقدمه. 40

3-2 روش انجام تحقیق.. 40

3-3 جامعه آماری.. 41

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 41

3-5  روش گردآوری اطلاعات.. 41

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات.. 42

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 42

3-7- 1 روایی.. 42

3-7-2 پایایی.. 43

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ 44

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف… 44

3-8  روش تجزیه و تحلیل داده ها 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق… 45

4-1 مقدمه. 46

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 46

4-3  تحلیل های توصیفی.. 47

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان.. 47

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه فعالیت پاسخ دهندگان.. 48

4-3-3  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 49

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی.. 51

4-5  آزمون فرضیه ها 52

4-5-1  آزمون فرضیه اول.. 53

4-5-2  آزمون فرضیه دوم. 54

4-5-3 آزمون فرضیه سوم. 55

4-5-4  آزمون فرضیه چهارم. 56

4-6  خلاصه فصل چهارم. 57

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 58

5-1  مقدمه. 59

5-2  نتیجه گیری.. 59

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول.. 59

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم. 60

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم. 60

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 60

5-4 پیشنهادات.. 61

5-5 موانع تحقیق.. 62

5-5-1 راهکارهای رفع موانع. 62

منـــابع و مـــأخذ.. 63

پرسشنامه.. 66

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 79
حجم: 330 کیلوبایت


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 6 =