دانلود پایان نامه بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان

چکیده:
مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و هدف از انجام آن  بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان سال اول و دوم دبستان (مطالعه موردی شهرستان میناب) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان اول و دوم دبستان که در سال تحصیلی 92-91 در دبستانهای شهرستان میناب درحال تحصیل می باشند را تشکیل می دهد، که تعداد آنها 8673 نفر می باشد. به علت پراکندگی جغرافیایی مدارس از بین تمام مدارس 50مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین 50 مدرسه تعداد 120نفر دانش آموز اول و دوم به صورت تصادفی –طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها وسنجش متغیرها نیز از 3 پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند، پرسشنامه میزان استقلال طلبی و پرسشنامه حضور والدین مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمونهای (ضریب همبستگی پیرسون و آزمونtمستقل) برای مقایسه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. که نتایج نشان داد بین میزان حضور والدین در مدرسه با استقلال و رشد اجتماعی آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین بین دو گروه دختران و پسران در متغیر رشد اجتماعی و میزان استقلال اختلاف معناداری وجود ندارد.

مقدمه
خانواده ، نخستین نهاد اجتماعی است که تأمین کننده ی نیازهای روانی و جسمانی افراد است . کودک از همان ابتدایی شیر خوارگی از محیط خانواده متأثر می شود و در بزرگسالی نیز این تأثیر پیچیدگی خاص خود را پیدا می کند. خانواده در رشد شخصیت فرزندان ، تحکیم ارتباط میان اعضای خود و اعتلای فرهنگ جامعه و … نقش و اهمیت بسزایی دارد . فرزند در خانه و در دامان والدین رشد می کند و آماده ی ورود به مرحله ی دیگری دبستان می شود (بهبودی ، 1390   ).
خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه ای محسوب می شوند. وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه ، مدرسه و جامعه انجام می گیرد.  راجرز[1] خانواده را چنین تعریف می کند : خانواده ، نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می کند و دارای اعضایی است که وضعیت ها و مقام های مختلفی را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتوای وضعیت ها ، افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تأیید جامعه ای است که خانواده جزء لاینفک آن است ، ایفای نقش می کند(پور حسینی، 1385).
خانواده به عنوان نهادی اجتماعی که کودک دارای نیازهای ویژه، عضوی از آن است در تحول ساختار شخصیتی، اجتماعی و عاطفی کودک نقش بسزایی دارد. جامعه شناسان، خانواده را به خاطر اهمیتی که در تشکیل فرد و آرمان های او دارد به عنوان گروه نخستین [2] تلقی می کنند از سوی دیگر برای عده ی زیادی، گروه مرجع[3]  نیز هست و آنان اندیشه و رفتارشان را از آن می گیرند و همواره درستی یا نادرستی اندیشه و رفتا[4]ر را با معیارهای آن می سنجند. با این اوصاف خانواده یکی از نهادهای جامعه است که قواعد، ارزش ها، هنجارها، رفتارهای پذیرفته شده و هماهنگ با وجدان جمعی را به افراد منتقل می کند و از این راه به انسجام و تعادل اجتماعی کمک می کند (سعیدی، 1382).  خانواده به عنوان نخستین مربیان کودک در آموزش و پرورش فرزندان سهم بسزایی دارد، خانواده فرد را می سازد و آماده ورود به مرحله ی دیگری (دبستان) می نماید.
[1] -Ragrese
[2] Primary  Group
[3] Reference Group
[4]

 

فهرست مطالب

چکیده: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: 3

بیان مساله: 5

اهمیت و ضرورت تحقیق: 8

اهداف تحقیق: 10

فرضیه های تحقیق: 10

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه ها 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری رشد اجتماعی. 13

تعریف نظری رشد اجتماعی: 14

ضرورت رشد اجتماعی: 15

ارکان اجتماعی شدن: 17

ویژگیهای کودکان و نوجوانان‌ رشد یافته اجتماعی. 20

توصیه‌های کلی برای تقویت و شکوفایی رشد اجتماعی. 21

آثار طلاق بر رشد اجتماعی فرزندان. 25

مرزهای خانواده و رشد اجتماعی فرزندان. 26

نقش چند عامل در فرآیند رشد اجتماعی کودکان‌ (جامعه‌پذیری) 27

عوامل موثر بر جامعه‌پذیری. 28

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان. 35

نظریه‌های روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی. 38

نظریه هایی مربوط به رشد اجتماعی: 41

مراحل رشد اجتماعی: 43

بخش دوم : مبانی نظری مشارکت و حضور والدین در مدرسه. 45

مفهوم مشارکت و تأثیرات آن: 46

عوامل مؤثر در ارتباط خانه و مدرسه و موانع آن: 48

نظریات و دیدگاههای اندیشمندان درباره ارتباط خانواده و مدرسه. 61

1-  نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون : 61

2 –  نظریه روانشناسی اجتماعی آلفرد آدلر (1870) : 61

3- نظریه بین فردی روانپزشکی هری استاک سالیوان : 62

4-   نظریه رفتار گرایی: نظریه دالرد و میلر : 62

5–  نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا : 62

نقش مشارکت مردم در اثر بخشی و اداره بهتر مدارس.. 62

مروری بر تجربه سایر کشورهای جهان. 64

مروری بر تجربه ایران در زمینه مشارکت والدین و جوامع محلی در آموزش و پرورش.. 66

موانع و محدودیت های مشارکت والدین در مدارس.. 68

بخش سوم مبانی نظری عزت نفس و استقلال طلبی. 70

بخش چهارم :مروری بر تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از ایران. 74

تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران. 74

تحقیقات انجام شده در ایران: 77

فصل سوم: روش تحقیق

روش‌ تحقیق. 83

جامعه آماری. 83

نمونه آماری و روش نمونه گیری. 83

روش جمع آوری داده ها 83

ابزار گردآوری اطلاعات.. 84

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

روش‌ها و آزمونهای آماری. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی: 87

آمار استنباطی: 90

بررسی فرضیات تحقیق: 92

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

آزمون فرضیه ها: 98

محدودیت های تحقیق. 105

پیشنهادات.. 105

پیشنهادات کاربردی. 105

پیشنهادات پ‍ژوهشی. 107

منابع و ماخذ. 108

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 114
حجم: 831 کیلوبایت

345,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =