دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در صنایع حمل و نقل هوایی تحت قرارداد مونترال

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در صنایع حمل و نقل هوایی تحت قرارداد مونترال

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در صنایع حمل و نقل هوایی تحت قرارداد مونترال

پیشرفت های اخیر در صنایع حمل و نقل هوایی تحت قرارداد مونترال

قراداد مونترال از سال 1999 شروع به فعالیت کرد و در 4 نوامبر سال 2003 یعنی 60 روز بعد از این که آمریکا سی امین گروه را به منظور تایید کردن قرارداد در نظر گرفت وارد بخش و حیطه نظامی شد. آن برای همه افراد مزبان و سلاح دار بین المللی، صاحبان کالا به وسیله پاداش و انعامی برای استفاده کردن از حمل و نقل هوایی شکلگرفته بود. به طور متداول 87 کشور در این قرارداد با تصویب اخیر مربوط به اثرگذاری استرالیا در 24 ژوئن سال 2009 مشارکت و شرکت داشتند.

قرارداد مونترال جانشینی برای قرارداد Warsaw در سال 1929 است و برای جایگزین کردن با قرارداد Warsaw و همه ی ابزارها و تجهیزات مرتبط با آن و کاهش دادن نیاز برای به هم متصل کردن دستورالعمل کاری و موافقت نامه های داوطلبانه و خصوصی طراحی شده است. برای تحکیم کردن قوانین التزامی و نگه داشتن و حفظ کردن پیکره مربوط به تفسیر کردن و به کار بردن قرارداد Warsaw و تصحیحات آن، پیش نویس های قراردادهای مونترال همراه با تکیه بر ماهیت حقیقی زبان قرارداد ها و ضمیمه ها اولیه مطرح گردیدند.

بر این اساس زبان بیشتر مقالات مربوط به قرارداد مونترال ضرورتا مشابه و مطابق با مقالات در قرارداد Warsaw هست.

به دلیل تشابه بین قراردادها، مواردی که در قرارداد مونترال مورد بحث قرار گرفته بود به منابع قبلی ارجاع داده شده بود که بیش از 120 کشور عضو آن بودند و این که حالت قانونی مربوط به پیکره آن به خوبی استقرار یافته است. در این موارد نگرانی کشورها در این مورد است که هرگز قرارداد مونترال را تایید نکرده اند و یا نگران رخدادهایی هستند که مقدم تر از تاریخ موثر قرارداد مونترال می باشد، از این رو داده گاه ها باید به کار بردن قوانین Warsaw را ادامه دهند.

داده گاه های آمریکا اخیرا تصمیم گرفتند که تعدادی از موارد مربوط به قرارداد مونترال را تفسیر کنند. این موارد نشان دهنده پیشرفت هایی در سه ناحیه مشخص مربوط به پیکره قوانین قرارداد مونترال است. دادگاه ها تنها روابط بین حمل و نقل های حقیقی، حمل و نقل های متعاهد و حمل و نقل های موفقیت آمیز را توضیح نمی دهند بلکه براساس مقاله 33 منتشر شده قضاوت می کنند. اخیرا چندین تصمیم گیری نیز مطرح شده است که گاهی اوقات به صورت ناسازگار دارای اثر انحصاری بر روی قرارداد مونترال و در نتیجه دادخواست هایی از نقل و انتقال بین المللی می باشد.

 

R E C E N T D E V E L O P M E N T S I N
AIR CARRIER LIABILITY
u n d e r t h e M o n t r e a l C o n v e n t i o n

the Montreal Convention of 1999 into force on November 4, 2003, 60 days after the United States became the thirtieth party to ratify the Convention. It is appli 1 enteredcable to all “international carriage of persons, baggage
or goods performed by aircraft for reward.”
2 Currently,
87 countries are parties to the Convention, with the
recent ratifcation by Australia becoming effective on
January 24, 2009.
The Montreal Convention is the successor to the
Warsaw Convention of 1929
3 and was “designed to
replace the Warsaw Convention and all of its related
instruments and to eliminate the need for the patchwork of regulation and private voluntary agreements.”
4
To consolidate the various liability rules and preserve
the body of case law interpreting and applying the
Warsaw Convention and its amendments, the drafters
of the Montreal Convention incorporated the substantive language of the prior treaties and amendments.

این فایل ورد ترجمه در 10 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

69,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.