دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی و تشویقی

دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی و تشویقی

دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی و تشویقی

فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران

مقدمه:

آمیخته فعالیتهای ترفیعی مجموعه ای ازتبلیغات، فروش حضوری، پیشبردفروش وروابط عمومی است که برای دستیابی به هدفهای برنامه فروش مورداستفاده قرارمی گیرد. ترفیعات یاارتقاعبارت است ازمجموعه فعالیتهای اطلاع رسانی، ترغیب واثرگذاری که این سه کاملاباهم مربوطند. عوامل متعددی نیازبه ترفیع رامشخص می سازد:

1) افزایش فاصله فیزیکی بین تولیدکننده ومصرف کننده که خودباعث مشکل ارتباطات شده است.

2) رقابت شدیدبین منابع گوناگون وشرکتهای مربوط به یک صنعت که فشارزیادی بربرنامه های ترفیعی فروشندگان واردآورده است.

عوامل موثردرترکیب ترفیع

یکی از وظایف مهم درمدیریت بازاریابی تعیین موثرترین ترکیب ترفیعی است جهارعامل درتصمیمات مدیریت راجع به ترکیب ترفیع تاثیرداردکه عبارت است از:

این عامل تعیین کننده حقیقی ترکیب ترفیع است ودرواقع نحوه استفاده، اثر و برتری هرکدام ازوسایل ترفیعی رامشخص می سازد میزان پول دردسترس
دربرگیرنده حوزه جغرافیایی بازار، میزان تمرکزبازارونوع مشتریان است. چگونگی وماهیت بازار
برای عرضه محصولات مصرفی وصنعتی ازروشهای مختلفی استفاده می شودبرای محصولات صنعتی بیشترازفروش حضوری وشخصی استفاده می شودبرای محصولات مصرفی تبلیغات حضوری وویترینهای نمایشی نقش کمتری دارد. ماهیت محصول
روش ترکیب وترفیع باتوجه به مرحله ای که محصول درآن قراردارداتخاذمی شود. درمحصولات صنعتی ممکن است فعالیت ترفیعی ایجادنمایشگاههای مخصوص باشد. چرخه عمرمحصول

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فرآیند ارتباطات

عوامل موثردرترکیب ترفیع

اجزای آمیخته ترفیع وتشویق

گامهای اصلی برنامه تبلیغات  آگهیها

مشخص کردن هدف

تصمیمات درمورد بودجه اگهی

تصمیمات درموردپیام

تصمیمات درموردرسانه گروهی

ارزیابی عملیات آگهی دررسانه

پیشبردفروش

تصمیمات اصلی درامور پیشبرد فروش

ایجاد برنامه پیشبردفروش

اهداف روابط عمومی

مراحل تعیین زمان ونحوه استفاده ازروابط عمومی

فروش حضوری

مزیت فروش حضوری

انواع مشاغل فروش

فرآینداستراتژیک فروش حضوری

عوامل موثردرترکیب ترفیع

مراحلی که درانتخاب فروشندگان مهم است

سه گام اصلی درانتخاب نیروی فروش

روشهای متداول پرداخت دستمزد به نیروی فروش

 

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 25
حجم: 447 کیلوبایت

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.