دانلود هتل چهار ستاره طرح نهایی با رساله کامل – معماری


دانلود هتل چهار ستاره طرح نهایی با رساله کامل - معماری

دانلود هتل چهار ستاره طرح نهایی با رساله کامل – معماری

پیشگفتار(بیان مسأله)

در فرهنگ عامه مردم ایران سفر جایگاه ویژه‌ای از جهت گسترش اطلاعات‌، آگاهیها و شناخت انسان داردو انسان با تجربه در این فرهنگ به انسان جهان‌دیده‌ای تبدیل می‌گردد که به سیر و سفر در اطراف و اکناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتی شناخت و نشانه‌ای در ذهن خود دارد.

با توجه به این موضوع، در چند سال اخیر هتل و هتل‌داری به صنعتی واقعی تبدیل گردیده و از گسترش سریع و فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است، به طریقی که مانند هر محصول صنعتی دیگر تولید می‌شود، به طوری که این محصول صنعتی از قوانین و ضوابط بازار و محاسبات سودآوری تبعیت می‌کند. بدون شک تأثیر این تحول از یک سو بهبود سطح نسبی خدماتی است که در هتل‌ها از هر نوع عرضه خواهد شد و از سوی دیگر به تنزل چشم‌گیر کیفیت معماری چه در سیما و چه در درون آن خواهد انجامید.

بر همین اساس اهمیت این موضوع فراتر از آن است که از روشهای به اصطلاح«سریع و عقلانی» که معمولا می‌توانند خواسته‌ها را برآورده سازند، استفاده شود، یعنی نمی‌توان و نبایدبه نوعی « کمال ارزان‌قیمت» دست یافت بلکه بیشتر باید به کمک معماری‌ائی هماهنگ و منطبق با نیازها و با سازماندهی در خور، به طیفی از فضاها دست یافت که قابل زنجیره شدن و تکرار مشابه از یک مکان به مکان دیگر با تشابهات اغراق‌آمیز در جزئیات آن یعنی فضایی بدون هویت نباشد، بلکه فضایی باشد مأنوس، که به آن می‌توان احساس تعلق نمود.

مقوله‌ای که در این پروژه به آن پرداخته می‌شود، طراحی هتل در محدوده شهر می‌باشد. در این مطالعات سعی شده است پس از شناخت دقیق نوع مسافرین شهرستان ترکمن و قصد اصلی این مسافرین و نیز کمبودها و نیازها ، به شناخت عملکردی فضای هتل و تعیین نوع مطلوب هتل در وضعیت فعلی شهر و در نهایت مکان‌یابی مناسب در محدوده مورد نظر و سپس به طراحی بپردازیم.

مقدمه (بیان اهداف)

با در نظر داشتن این اصل که هر پژوهشی در مسیر طبیعی و تحقیقی خود می‌باید گسترش و توسعه‌ای در جهت فعالیت‌ها و گزارشات متنوع پژوهش خود داشته باشد، لذا مشخص بودن اهداف برای انتخاب چنین پروژه‌ای ضروری می‌نماید:

یقیناً این پروژه می‌باید سودآوری مورد انتظار و متعارف سرمایه‌گذاری را تأمین کند، اما مطمئنًا دارای وجوه متنوع و شگرف دیگر است، زیرا فضایی است که مانند دیگر فضاها به شیوه خاص خود، انسان را به صورت فردی و گروهی مورد خطاب قرار می‌دهد، گروهی که فرد‌فرد آن دارای ویژگیهای خاص خود بوده و نبایددر قالبی از پیش فرض شده قرار داده شوند. از این منظر هتل بخشی از فضای برخورد اجتماعی و گاه آمیزش با فضایی است فرهنگی که باید از اهداف صرفا تجاری فراتر رود.

بنابراین به هتل یا هر نوع دیگر فضای اقامت موقت، نه تنها نباید به صورت یک سلول اقامتی نگریست بلکه باید آن را فضایی گرم، متنوع، دعوت‌کننده، زنده و پویا متصور شد و از آن‌جا که گردشگری و هتل‌داری به عنوان یکی از ابزار لازم در زمینه اشتغال‌زائی و در‌آمد محلی و ملی نیز سهم بسیار قابل ملاحظه‌ای دارد، پرداختن به آن مستلزم رعایت اصول، قواعد و ضوابط مشخص، ظریف و محکمی است که بی‌توجهی به آن‌ها، انتظارات و توقعاتی که می‌توان و باید از این نهاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی داشت را میسر نخواهد کرد و روند این مطالعات می‌بایست به نحوی باشد که بتواند با گذشت زمان و با تغییر یا رشد نیازهای آتی پروژه، قابل انطباق و سازگاری باشد.

طرح مساله، ضرورت انجام موضوع

واقع شدن اسکله و جزیره آشوراده در شهرستان بندرترکمن باعث شده خیل عظیم ایرانگرد و توریست و… از اقصی نقاط ایران و گاه از کشورهای همسایه به این شهر سفر کرده ، و این اشتیاق در حالی است که هم اکنون هیچگونه امکانات رفاهی و اقامتی مناسبی برای این ایرانگرد و توریست و… پیش بینی نشده است. با این تفاصیل لزوم احداث هتلی برای اقامت این افراد در جوار این مجموعه حس می شود.

در ضمن بافت فرهنگی متفاوت این شهر و نیز واقع شدن در مسیر مشهد مقدس و طبیعت زیبای استان و منطقه باعث شده تا مسافرانی که به قصد دیدن و استراحت به این شهر می ایند مکانی برای اقامت در شان خویش پیدا نکنند، این خود بیانگر نبود مکانی مناسب برای اقامت در این شهر می باشد.

مکان یابی هتل در جوار اسکله وساحل دریا ، ودر تعامل با یکدیگر باعث خواهد شد تا از قابلیت های تفریحی و ورزشی مجموعه علاوه بر علاقمندان بومی، افراد عامی دیگر نیز درمکانی  آرام با طبیعتی دل انگیز در حومه شهر، استفاده نمایند تا شاید گامی بلند در جهت رونق صنعت توریسم، با استفاده از پتانسیل های فرهنگی، ورزشی و تفریحی موجود در منطقه برداشته شود.

فهرست:

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 2

 • فصل دوم : مطالعات پایه
 • 1- تعریف گردشگری…………………………………………………………………………………….. .5
 • تعاریف و مفاهیم مرتبط با جهانگردی…………………………………………………………….. .5
 • تاسیسات جهانگردی…………………………………………………………………………………. .6
 • مختصری بر تاریخ هتل………………………………………………………………………………. .6
 • هتل های امروزی……………………………………………………………………………………… .8
 • تاریخچه هتل در ایران معاصر………………………………………………………………………. 10
 • مهمانسرا………………………………………………………………………………………………… 11
 • متل……………………………………………………………………………………………………….. 11
  • 9- هتل……………………………………………………………………………………………………….. 11
  • 10- هتل آپارتمان………………………………………………………………………………………….. 12
  • 11- رستوران………………………………………………………………………………………………… 12
  • 12- انواع جهانگردی با توجه به انگیزه ……………………………………………………………….. 12
  • 13- همایش ها……………………………………………………………………………………………… 13
  • 14- اقتصاد و بازرگانی……………………………………………………………………………………. 13
  • 15- ورزشی…………………………………………………………………………………………………. 13
  • 16- تاریخی و هنری و فرهنگی…………………………………………………………………………. 14
  • 17- مذهبی………………………………………………………………………………………………….. 14
  • 18- درمانی و بهداشتی……………………………………………………………………………………. 15
  • 19- اقتصاد جهانگردی……………………………………………………………………………………. 15
  • 20- ارزشهای جهانگردی…………………………………………………………………………………. 18
  • 21- اهداف کلی برای صنعت جهانگردی……………………………………………………………… 19
  • 22- اهمیت اقتصاد وصنعت جهانگردی در جهان و جایگاه آن در ایران………………………… 22
  • 23- استرات‍‍ژی دولت در مقابل صنعت جهانگردی…………………………………………………… 25
  • 24- چشم انداز آتی گردشگری در ایران………………………………………………………………. 25
  • 25- روند گردشگری در ایران…………………………………………………………………………… 26
  • 26- ویژگیهای گردشگری در ایران…………………………………………………………………….. 28
  • 27- سفر و گردشگری و اثرات آن در روابط فرهنگی و اجتماعی……………………………….. 29
  • 28- بررسی مشکلات و مسائل جهانگردی در ایران………………………………………………… 31
  • 29- مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران………………………………………………… 31
  • 30- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران…………………………………………………. 31
  • 31- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران………………………………………………………….. 32
  • 32- مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران………………………………………………. 32
  • فصل سوم : انواع واحد های اقامتی
 • هتل های یک ستاره…………………………………………………………………………………… 35
 • هتل های دو ستاره…………………………………………………………………………………….. 35
 • هتل های سه ستاره……………………………………………………………………………………. 36
 • هتل های چهار ستاره…………………………………………………………………………………. 37
 • هتل های پنج ستاره…………………………………………………………………………………… 39
 • مهمان پذیر ها………………………………………………………………………………………….. 41
 • مهمانسراهای دولتی…………………………………………………………………………………… 41
 • منازل شخصی………………………………………………………………………………………….. 41
 • درجه بندی ونرخ گذاری در هتل ها………………………………………………………………. 42
  • 10- اقتصاد هتل…………………………………………………………………………………………….. 43
  • فصل چهارم : تعریف و فضاهای موجود درهتل
  • 1- اتاق خواب………………………………………………………………………………………………. 48
  • 2- اهمیت طراحی اتاق خواب…………………………………………………………………………… 49
  • 3- سوئیت…………………………………………………………………………………………………… 50
  • 4- فضاهای عمومی………………………………………………………………………………………… 50
  • 5- درب های ورودی……………………………………………………………………………………… 50
  • 6- لابی………………………………………………………………………………………………………. 51
  • 7- اهداف برنامه ریزی در طراحی لابی………………………………………………………………… 51
  • 8- رستوران………………………………………………………………………………………………….. 59
  • 9- فضاهای لازم برای هر یک از طبقه ها……………………………………………………………… 61
  • 10- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها……………………………………………………………. 61
  • 11- سالن کنفرانس………………………………………………………………………………………… 62
  • 12- فضاهای ورزشی……………………………………………………………………………………… 62
  • 13- پارکینگ………………………………………………………………………………………………… 63
  • 14- بخش اداری…………………………………………………………………………………………… 65
  • 15- بخش پذیرش و دفاتر اداری……………………………………………………………………….. 65
  • 16- بخش حسابداری وامور مالی ……………………………………………………………………… 65
  • 17- بخش اجرایی…………………………………………………………………………………………. 65
  • 18- دفاتر و کادر اداری…………………………………………………………………………………… 66
  • 19- فرانت آفیس…………………………………………………………………………………………… 66
  • 20- اتاق کنترل مرکزی……………………………………………………………………………………. 66
  • 21- آشپز خانه………………………………………………………………………………………………. 66
  • 22- قسمت‌های مختلف یک آشپزخانه………………………………………………………………… 67
  • 23- تاسیسات آشپز خانه…………………………………………………………………………………. 69
  • 24- روم سرویس………………………………………………………………………………………….. 69
  • 25- فضاهای بارانداز………………………………………………………………………………………. 69
  • 26- فضاهای لازم برای کارکنان…………………………………………………………………………. 71
  • 27- رخت شوی خانه و خانه داری……………………………………………………………………. 72
  • 28-بخش مهندسی و تاسیسات………………………………………………………………………….. .74
  • فصل پنجم : مطالعات تکمیلی
  • 1- ضوابط سازمان جهانگردی…………………………………………………………………………… .76
  • 2- ضوابط ومقررات معماری برای معلولین…………………………………………………………… .97
  • 3- موارد مهم در طراحی ساختمان هتل……………………………………………………………….. .99
  • 4- تجزیه و تحلیل انواع پلان های هتل ………………………………………………………………. 108
  • 5- بررسی فرم های مناسب برای پلان طبقات……………………………………………………….. 111
  • 6- اصول طراحی سایت پروژه………………………………………………………………………….. 113
  • 7- مسائل امنیتی در هتل………………………………………………………………………………….. 116
  • فصل ششم : مطالعات تطبیقی
  • 1- بررسی و تحلیل نمونه هتل های ایرانی……………………………………………………………. 121
  • 2- بررسی و تحلیل نمونه هتل های خارجی…………………………………………………………. 131
  • فصل هفتم: سیستم‌های سازه‌ای برای ساختمان هتل‌ها و تاسیسات هتل‌ها
  • 1- بررسی و مطالعه سازه های فلزی…………………………………………………………………… 138
  • 2- قابهای فلزی فضاهای خمشی با اتصالات صلب………………………………………………… 138
  • 3- سیستم مختلط قابهای فضایی و باد بندی………………………………………………………….. 139
  • 4- بررسی ومطالعه سازه های بتونی……………………………………………………………………. 139
  • 5- تاسیسات هتل …………………………………………………………………………………………. 143
  • 6- تاسیسات مکانیکی ……………………………………………………………………………………. 143
  • 7- آشنایی با منابع فنی و تکنولوژی سیستم های ساختمانی……………………………………….. 144
  • فصل هشتم : برنامه فیزیکی
  • 1- اتاقها، لابی، آشپزخانه،رستوران……………………………………………………………………… 149
  • 2- انبارها، بارانداز، خدماتی کارکنان،پارکینگ،کافی شاپ، ورزشی………………………………. 150
  • 3- سالن ها، خانه داری و لاندری،خدماتی، تفریحی……………………………………………….. 151
  • 4- تاسیسات و مهندسی، تجاری………………………………………………………………………… 152
  • فصل نهم : مبانی نظری طرح
  • 1- مربع و مثلث……………………………………………………………………………………………. 154
  • 2- دایره……………………………………………………………………………………………………… 155
  • منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………… 156
  • نقشه ها و تصاویر…………………………………………………………………………………………………………157

فایل ورد 161 صفحه + فایل اتوکدی پلان طبقه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و دو نمای جنوبی و غربی و همچنین دو برش + تصاویر رندر شده تری دی مکسی به صورت عکس 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + نوزده =