فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی)

فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی)

فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی)

771- وقتی صحبت از برنامه ریزی شهری می شود منظور چیست؟  منظور طرح شهری است

772-طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران مربوط به چه سالی است؟1374

773-از نظر سطح بندی برنامه ریزی شهری در ایران نوعی ………….. است. برنامه ریزی محلی

774-چه عاملی شیوه و حدود دخالت انسان را در عرصه شهر مشخص می کند؟ چگونگی تجسم فضایی

775- هدف گذاری ها و تشخیص ضرورت ها در برنا مه ریزی شهری  از چه طریقی صورت می گیرد؟

شناخت مسائل شهری یا موضوع شناسی

776-مبنای بسیاری از مسائل آشکار جامعه شهری از چیست؟  فعالیت های پنهان و آشکار

777-بر چه اساسی وضعیت مطلوب طرح مشخص و تدابیر لازم برای تحقق آنها اتخاذ می شود؟

بر اساس هدف های کمی

778-هدف گذاری های کمی و کیفی باید متناسب با ………….. تعریف شود. امکانات و محدودیت ها

779-برای بدست آوردن……. اطلاعات پایه ای از وضع مولفه های تاثیر گذار بر محاسبات ضروری است. سرانه ها

780-در شهرهایی که به مولفه توسعه برون زا وابسته اند کدام مورد جزء هدف های کیفی ویژه است؟

تعامل اجتماعی و رفتارهای مناسب با آن

781-مهمترین مرحله طرح شهری چیست؟ موضوع شناسی مسائل شهری

782-هدف نهایی از تهیه طرح های شهری چیست؟  ارائه الگویی از هندسه فضای شهری

783-اصلی ترین و و برجسته ترین ویزگی های طرح های شهری چیست؟  انسان محوری و انسان مداری

784- در احداث شهرهای ایران کدام عامل نقش بسیار تعیین کننده ای داشته است؟ توان دفاعی

785- مهمترین شاخص جدائی گزینی از دید برنامه ریزی شهری چه بود؟ جدائی گزینی عملکردی

786-عرض و کیفیت راه های ارتباطی درون شهری با………………در بدنه شهری ارتباط مستقیم داشته است.

جایگاه وعملکرد آنها

787-پیدایش نظام سلسله مراتبی در میان شهرها ارتباط مستقیمی با ……………. در شهرهای سنتی ایران دارد.

استقرار نیرو های اجتماعی حاکم بر جامعه

789-مهمترین عامل در هدایت و جهت گیری توسعه شهری معاصر در چه دوره ای بوده است؟

انقلاب مشروطه و پیامد های آن

790- نخستین اقدام برای نهادینه کردن مدیریت شهری در ایران چه بود؟  تاسیس بلدیه یا شهرداری -1309

791-علت ناموزونی سیمای شهرها و تراکم غیر استاندارد در ساخت و سازها در دوره رضاشاه چه بود؟

رواج سوداگری زمین و مسکن

792…………….. به عنوان کاربردار طرح های شهری مسئولیت تهیه طرح های شهری و سپس نظارت بر اجرای آنها

را بر عهده دارد. مهندسین مشاور

793-اصلی ترین مولفه تاثیر گذار بر کمیت و کیفیت طرح های شهری چیست؟ جمعیت

794-ارائه طرح های ساختاری و راهبردی از طرف کدام ارگان است؟  وزارت مسکن وشهرسازی

795-تاکید عمده طرح های هادی شهری بر چیست؟  آراستگی خیابان های اصلی

796-طرح های ساماندهی برای بارسازی شهرهای قدیمی بر اساس کدام نظریه ها مورد توجه قرار گرفت؟

نظریه های اکولوژیک و مدیریت مداری

797-در ایران طی کدام دوره به اجرای طرح های ساماندهی توجه شد؟  برنامه چهارم عمرانی

798-کدام یک از طرح های شهری فاقد خدمات تیپ بوده است؟ طرح جامع شهرستان

799-مهمترین تمایز و تفاوت طرح جامع سرزمین با طرح آمایش سرزمین چه بوده است؟

جایگزینی دیدگاه بخشی با دیدگاه فضایی

800- طرح انتقال پایتخت مربوط به چه سالی است؟1368

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

10,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =