شرح خدمات

شرح خدمات

شرح خدمات

طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ (تیپ 12)

طرح جامع (شرح خدمات)

طرح راهبردی ساختاری

طرح استراتژی توسعه شهری CDS

طرح های آماده سازی- پیش نویس

طراحی فضای شهری (خیابان) – پیش نویس

طرح جامع (راهبردی) دهکده ی دانایی

شرح خدمات  بافت فرسوده (طرح تفصیلی ویژه) سازمان شهرداری ها

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.