دانلود مجموعه کتب برنامه ریزی و طراحی برای اجتماعات محلی (باهمستان ها)

دانلود مجموعه کتب برنامه ریزی و طراحی برای اجتماعات محلی (باهمستان ها)

دانلود مجموعه کتب برنامه ریزی و طراحی برای اجتماعات محلی (باهمستان ها)

Planning  & Designing for Communities 

Designing Community
Charrettes, master plans and form-based codes David Walters

 

Planning  & Designing for Communities

Urban Transportation Systems
Choices for Communities Sigurd Grava

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.