ضوابط و استاندادهای طراحی مرکز تجاری

ضوابط و استاندادهای طراحی مرکز تجاری

ضوابط و استاندادهای طراحی مرکز تجاری

برای هر ۱۰۰ مترمربع ناخالص فضای تجاری ۳ الی ۵ واحد پارکینگ در نظر گرفته شود که در عرض روز در هر واحد پارکینگ ۳ یا ۴ بار تخلیه و اشغال صورت می گیرد.

حداکثر فاصله مرکز خرید از ایستگاه یا مترو حدود ۲۰۰ متر باشد.

ارتفاع طبقات فروشگاه های بزرگ بین ۴ تا ۵ متر و برای فروشگاه های کوچکتر ۳ متر در نظر گرفته شود.

حداقل پهنای راهروهای اصلی ۹۰/۱ متر و راهروهای فرعی ۹۸/۰ متر باشد.

فاصله از هر نقطه تا درب ورودی حداکثر ۲۵متر بوده و در طبقه همکف پهنای دربهای خروجی و راهروهای اصلی برای ۲۰۰ نفر اول ۱۰۷۰م م و برای هر ۳۰ نفر مازاد بر آن ۱۵۲م م پهنای اضافی باید در نظر گرفته شود.

آسانسورها باید پهلوی هم و در معرض دید قرار بگیرند. در فروشگاه های بزرگ باید در وسط ساختمان و به فاصله ۵۰ متری فضای فروش مستقر شوند.

گروه آسانسورها را می توان پشت به پشت یا مشرف به پلکانهای برقی طرح نمود و برای هر ۲۰۰ نفر نصب ۲ پلکان برقی دو طرفه ضروری می باشد.

بهترین محل نصب آسانسور و پله برقی در وسط طبقه است.

سیستم سلف سرویس در فروشگاههای مرکز تجاری

نحوه قرارگیری ارتباطات عمودی مرکز تجاری

بررسی نور :

در صورتی که نور قوی از ارتفاع بالاتر از سر تماشاچی به درون ویترین بتابد انعکاسهای مقابل تخفیف خواهد یافت.

عمق فروشگاه اغلب باعث اجاد ویترین وسیع می شود. با قرار دادن درب ورودی پشت ویترین ها و همچنین با عقب قرار دادن پکان طبقه بالا فضا ویترین بهتر نمایان می شود.

  • برای فروشگاه هایی که پهنای آنها ۶۰۰۰ الی ۶۲۰۰ م م باشد درب ورودی مرکزی مناسب خواهد بود و فروشگاههای عمیق دارای دهلیزهای طویل با مستقر کردن ویترین ها بطور مورب نسبت به درب ورودی مشتریان را جلب می نمایند.
  • با زاویه دادن به تمام فضای ویترین ها به خصوص در فروشگاههایی که جبهه کوتاه دارند زاویه دید بهتری حاصل می شود.

ویترین ها در ارتباط با نور و ارتفاع

نحوه شکل گیری ورودی ها در فروشگاه

  • در فروشگاه های بزرگ مسیرهای حرکت و ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرند. این مسیرها باید از نقطه برداشتن سبد یا چرخ دستی شروع شده و در نقطه کنترل ختم شود.
  • ترافیک پیاده روندگان، خودروها و سرویس تحویل را باید مجزا نگهداشت. برای پیاده روندگان مسیر ارتباط کوتاه چسبیده به محوطه پارکینگ و مغازه ها بهترین راه حل است.
  • محوطه های فروش باید بلافاصله بالای یکدیگر و هر چه ممکن نزدیک طبقه ورودی باشد. زیرزمین برای فروش بهتر از یک طبقه اضافی بالا است و اتاق های انبار و کارمندان بهتر است در طبقه بالاتر و دفاتر اداری در بالاترین طبقه ها قرار گیرد.
  • عرض مقاطع فضاها مرکز تجاری

    سرانه تجاری برحسب محدوده شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.