دانلود کتاب آموزش نرم افزار Civil 3D


دانلود کتاب آموزش نرم افزار Civil 3D

دانلود کتاب آموزش نرم افزار Civil 3D

جزوه آموزشی نرم افزار Civil 3D 2010

فهرست مطالب کتاب آموزش Civil 3D :
فصل اول: تنظیمات اولیه
تنظیمات اولیه
unit And Zone
Transformation
Object Layers
Abbreviations
Ambient Settings
فصل دوم: Points (نقاط)
Description Key
وارد کردن نقاط
چگونگی نمایش نقاط
Point Style
Point Lable Style
گروه بندی
Raw Desc Matching
Include
Query Builder
نمایش لیست نقاط در محیط Drawing
خروجی گرفتن و تبدیل فرمت نقاط
Export Points
Transfer point
فصل سوم: Surfaces (سطوح)
ایجاد سطح
Point Groups
Point files
Boundaries
Break Lines
Contours
DGM Files
Drawing Objects
سربرگ Display
مشاهده Contour
مشاهده مثلث بندی ها
مشاهده Grid
مشاهده جهت شیب در منطقه
مشاهده حوزه های آبریز
سربرگ Contours
سربرگ Grid
مشاهده اطلاعات آماری سطح
ویرایش سطح
برچسب گذاری بر روی منحنی میزان
Slope
Spot Level
Spot Levels On Grid
Contour Single
Contour Multiple
Contour-Multiple At Interval
محاسبه حجم بین دو سطح
تهیه نقشه توپوگرافی با استفاده از تصاویر ماهواره ای Google Earth
فصل پنجم: Lines / Curves (ترسیم خطوط و قوس ها)
ترسیم خطوط و قوس ها
Create Lines (ترسیم خطوط)
Create Curves (ترسیم قوس ها)
Create Best Fit Entities (ایجاد یک شی با بهترین برازش)
Create Lines
Create Arc
Create Parabola
Attach Multiple Entities
Curve Calculator
Add Line/Curve Labels
Add Line And Curve Labels
Add Tables
Add Straight (ایجاد جدول برای Label مربوط به Line)
Add Curve (ایجاد جدول برای Label مربوط به Curve)
Add Segments
Renumber Tag
فصل ششم: Alignments (مسیرها)
تعریف Alignments
سربرگ General
سربرگ Design Criteria
ایجاد قوس ساده
ایجاد قوس کلوتوئید
فصل هفتم: Profiles (پروفیل و مسیرهای قائم)
پروفیل (profile)
نمایش پروفیل طولی
توضیحات پنجره Create Profile View
General
Chainage Range
Profile View Height
Stacked Profile
ترسیم خط پروژه
Name
Description
General
Design Criteria
ترسیم خطوط قائم
ترسیم پروفیل طولی با استفاده از فایل متنی (Text)
ترسیم سریع پروفیل (Quick Profile)
قطعه بندی پروفیل
مقایسه بین دو پروفیل
ویرایش مشخصات هندسی خط پروژه
ایجاد Label (برچسب) بر روی پروفیل
فصل هشتم: مقاطع عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی
تعریف پروفیل تیپ
Assembly Style
سربرگ Assembly Metric
سربرگ Basic Metric
سواره رو
شانه
شیروانی
ایجاد Corridors
نمونه برداری مقاطع عرضی
مشاهده مقاطع عرضی
General
Offset Range
Lavel Range
Section Display Options
Data Boxes
محاسبه حجم عملیات خاکی
مشاهده جدول حجم خاکبرداری و خاکریزی مربوط به کل مسیر
نمایش جدول حجم خاکبرداری و خاکریزی مربوط به هر مقطع عرضی
خروجی گرفتن از جدول احجام
ایچاد نقاط سر ترانشه و پای خاکریز در محیط Drawing
فصل نهم: تهیه خروجی اطلاعات پروژه
شیت بندی مسیر
تهیه گزارش از پروژه (Report)

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 185
حجم 7.6 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *