دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده و تاریخی شهرستان قزوین محور حمدالله مستوفی – امامزاده علی (ع)


دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده و تاریخی شهرستان قزوین محور حمدالله مستوفی – امامزاده علی (ع)

دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده و تاریخی شهرستان قزوین محور حمدالله مستوفی – امامزاده علی (ع)

1-1-مقدمه :

وجود بافتهای ارزشمند تاریخی و محلات قدیمی ازعوامل هویت بخش شهرها است . امروزه رشد شتابان جمعیت و گسترش کالبد شهرها و درنتیجه افزایش فزاینده ی نیازهای جدید در زندگی شهری، تمایل و احساس تعلق شهروندان را به میراث تاریخی کاهش داده است. به همین جهت به ندرت شاهد تلاشی در جهت حفظ میراث ارزشمند تاریخی و شهرسازی گذشته هستیم. احیای محلات قدیمی وایجاد همپیوندی مناسب میان آنها و مناطق جدید شهری می تواند از دو سو مفید و حائز اهمیت باشد؛ از طرفی خون تازه ای در رگهای فرسوده به جریان اندازد و پویایی یک زندگی شهری را در محلات قدیمی دوباره نمایان سازد و از طرف دیگر عامل ارزشمندی در جهت هویت بخشی به مناطق جدید و ظهور یک اصالت چند جانبه باشد. مشکلات زیستی در بافتهای فرسوده شهری غیر قابل انکار است.عدم پاسخگویی کالبد به نیازهای امروزی مردم ، عمده ترین دلیل مهاجرت افراد میباشد وخالی شدن بخشی از شهر از سکنه بومی عامل اصلی مرگ و زوال سرزندگی و پویایی خواهد بود.

1-2-مشخصات بافت فرسوده شهر قزوین

مساحت شهر: 6413.2

جمعیت براساس آمار سال 85: 355338

مساحت بافت فرسوده (مصوب) هکتار: 446.2

نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح کل محدوده: 0.07

2-1-2-بافت فرسوده دارای 3 شاخص اصلی می باشد:

ریزدانگی : بلوکهایی که بیش از 50% آنها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد.

ناپایداری : بلوکهایی که بیش از 50% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد.

نفوذناپذیری : بلوکهایی که بیش از 50% معابر /ان عرض کمتر از 6 متر داشته باشند.

1-4- ضرورت حفظ بافت تاریخی قزوین

قزوین یکی از شهرهای قدیمی و کهن ایران است که سابقه درخشانی در حوزه فرهنگی و تاریخی دارد. بافت قدیمی قزوین و معماری این شهر، جزو بافت‌های با ارزشی است که در کنار شهرهایی چون؛ یزد، اصفهان و شیراز دارای شهرت زیادی است. چندی است که مسوولان شهر، با شعار <جهانی سازی قزوین> عزم خود را برای عمران و آبادانی شهر جزم کرده‌اند. بدیهی است جهانی ساختن قزوین و تبدیل آن به عنوان شهری نمونه، در گرو حفظ آثار تاریخی و بافت زیبا و قدیمی آن است.

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ و ﻧﺤﻮه ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی آن، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺪﻳﻢ آنﺷﻬﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﻛﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاری ﻛـﻪ درآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ و رﻫﺎ ﺷﺪن اﺳﺖ.

1-5-نگاهی کوتاه به شهرستان قزوین

قزوین که لقب « باب الجنه» یا «دروازه بهشت» را به خود اختصاص داده از مناطق مهم ایران است که در زمینه های تاریخی, طبیعی, اقتصادی, فرهنگی, صنعتی و گردشگری دارای اهمیت زیادی است. شهرستان قزوین به لحاظ صنایع و معادن, راه ها و مسیرهای ارتباطی, پیشینه تاریخی غنی‏, اقتصاد قوی , کشاورزی و بازرگانی مناسب و جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است. قله ها وغارهای مشهور و زیبا, قدیمی ترین مسجد ها و عمارت ها, دریاچه های زیبای طبیعی, زیباترین کاروان سراها, جاذبه های غنی ژئوتوریستی به منظور گردشگری علمی, قدیمی ترین قلعه ها و پل های عمرانی‏‏, رودخانه های متعدد و پرآب, چشمه های متعدد آب گرم جهت توریسم درمانی وتفریحی و ده ها جاذبه اجتماعی و فرهنگی دیگر از جاذبه های گردشگری شهرستان قزوین است که در کنار رونق تاریخی, اقتصادی و تجاری منطقه یکی از مهم ترین شهرستان های ایران را به وجود آورده است.

1-6-تعریف طرح:

طرح راهبردی حفظ ،احیاء و بهسازی و نوسازی بافت با ارزش تاریخی ، فرهنگی محدوده مورد نظر یک حرکت برنامه ریزی شده شامل فرآیندی منظم از شناسایی های پایه ، تحلیل و تدقین اهداف ارائه راهبردها و سیاست ها و برنامه ریزی برای اقداماتی است که تلاش دارد با شناسایی ارزش های کالبدی ، تاریخی و فرهنگی بافت و ارزیابی فرصتهای مداخله و توان های انسانی ، مشارکتی ، مدیریتی و قانونی ، توسعه کالبدی تاریخی را سمت و سو دهد.

 

فهرست:

1-1-مقدمه ………………………………………..    5

1-2- مشخصات بافت فرسوده قزوین   ………………..    6

2-1-2-شاخصه های بافت فرسوده   ……………….    6

فصل اول شناخت

1-3-نقشه استان و شهر قزوین ………………    7

1-4-ضرورت حفظ بافت تاریخی قزوین ………………   8

1-5- نگاهی کوتاه به شهر قزوین ………………..   9

1-6- تعریف طرح …………………..  10

2-1-6-روند توسعه کالبدی شهر ……..   11

فصل دوم: خصوصیات اقلیمی طبیعی

1-7-موقعیت جغرافیایی شهر . اطراف آن ………………  12

2-1-7-موقعیت شهر ……………………   12

3-1-7-توپوگرافی شهر ………………  12

4-1-7-عناصر اقلیمی استان قزوین …………….  13

5-1-7-شیب های اصلی و موثر شهر ………………..   14

6-1-7-عوامل محدود کننده جغرافیای شهر …………… 14

فصل سوم: معرفی محدوده طرح مورد نظر

7-1-7-موقعیت محدوده طرح …………………………  14

1-8- معرفی محدوده طرح روی نقشه ………………..  15

2-1-8-آرامگاه دانشکمد بزرگ حمدالله مستوفی …….   17

3-1-8-مشخصات آرامگاه ……  18

4-1-8-آرامگاه امامزاده علی بن جعفر  ……… ……………   19

5-1-8-پلان ارامگاه امامزاده علی بن جعفر ………  ……..    20

6-1-8-منظر شهری در محدوده دولتخانه صفوی در شهر قزوین ……   21

فصل چهارم : نقشه ها

1-9-موقعیت بناهای تاریخی بر روی نقشه ……….   22

2-1-9-مشخص کردن ابنیه نوساز بر روی نقشه ……..  23

3-1-9-مشخص کردن تعداد طبقات بر روی نقشه ………..   24

4-1-9-مشخص کردن نوع مصالح نما بر روی نقشه ……..  25

5-1-9-مشخص کردن کاربری بر روی نقشه ……….   26

6-1-9-مشخص کردن ترافیک عبوری در معابر بر روی نقشه ………..   27

1-10- جدول SWOT ……………..   28

فصل پنجم : عکس های گذر بهمراه جهت دید در نقشه

2-1-10-عکس های گذر بهمراه موقعیت دید عکاس …..   29

3-1-10-دید پانورامای امامزاده علی (ع) ………   37

4-1-10- دید پانورامای امامزاده آمنه خاتون ……….  45

5-1-10- دید پانورامای حمام میرزا کریم ……….   47

6-1-10- دید پانورامای  کل محور مورد مطالعه ………   48

7-1-10-خط آسمان …………….   49

8-1-10-عکس و جدول عوامل مخل در محور مورد مطالعه …………    54

1-11- عوامل موثر در تجزیه بافت محدوده طرح………….    69

1-12- نتیجه گیری ………    70

1-13- پیشنهادات ……………………    71

1-14- منابع وماخذ ……    72

 

این فایل پاورپوینت در 78 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =